Kontaktinformācija
Adrese: Valguma iela 4a, Rīga, LV-1048
Reģ.Nr. 90002183562
Telefons: 67331492
E-pasts jautājumiem un priekšlikumiem:
pasts@kurzemesregions.lv

Notikumu kalendārs

< Novembris >
P
O
T
C
P
S
Sv
1234
KURZEMES REĢIONA PAŠVALDĪBAS AICINA STIPRINĀT PLĀNOŠANAS REĢIONUS 2018.gada 31.oktobrī
5
CEĻOTĀJI ARVIEN BIEŽĀK DOD PRIEKŠROKU LATVIJAS UN IGAUNIJAS INDUSTRIĀLĀ MANTOJUMA
PROJEKTS “SAREDZI CITĀDĀK” (projekta nosaukums angliski “See Another Way”, akronīms
PROJEKTA “KURZEME VISIEM” IETVAROS IEPAZĪST SABIEDRĪBĀ BALSTĪTU SOCIĀLO PAKALPOJUMU
6
"JŪRTAKAS" AKTUALITĀTES Projekta ietvaros Kurzemes reģiona un Engures novada piekrastes
UZSĀKTAS APMĀCĪBAS PLĀNOŠANAS SPECIĀLISTIEM PAR EKOSISTĒMU PAKALPOJUMU PIEEJAS UN VIVA
KURZEMĒ VISLIELĀKĀ INTERESE PAR GRANTU KONKURSU REMIGRANTU UZŅĒMĒJDARBĪBAS ATBALSTAM;
7
891011
12
NOTICIS OTRAIS SEMINĀRS "KURŠU ĶONIŅI. SENVĒSTURES TĒMAS IZMANTOŠANA TŪRISMĀ" NOCIKLA
13
1415161718
19202122232425
2627282930
"Kurzeme visiem"

Projekta "Kurzeme visiem" aktualitātes

Lai palīdzētu Latvijā ilgtermiņā radīt tādu sociālo pakalpojumu un atbalsta sistēmu, kas maksimāli samazina ilgstošās aprūpes iestādēs esošo  personu skaitu, Kurzemes plānošanas reģionā līdz 2022.gadam tiek īstenots projekts
KURZEME VISIEM
(projekta nr. 
9.2.2.1./15/I/004)
 
Papildu informāciju meklē:
Labklājības ministrijas mājas lapā šeit
Projekta "Kurzeme visiem" mājas lapā www.kurzemevisiem.lv 
MK noteikumos Nr. 313
PROJEKTA “KURZEME VISIEM” IETVAROS IEPAZĪST SABIEDRĪBĀ BALSTĪTU SOCIĀLO PAKALPOJUMU SNIEGŠANAS PIEREDZI RĪGĀ

Šī gada 31.oktobrī - 1.novembrī Kurzemes pašvaldību, sociālo dienestu, nevalstisko organizāciju, valsts sociālās aprūpes centru un mediju pārstāvji projekta “Kurzeme visiem”  ietvaros devās pieredzes apmaiņas braucienā, lai iepazītu sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un personām ar garīga rakstura traucējumiem Rīgā.
 

Šis ir jau trešais projektā “Kurzeme visiem” organizētais pieredzes apmaiņas brauciens, kurā īpaši tika aicināti piedalīties to Kurzemes pašvaldību pārstāvji, kur pēc reģiona deinstitucionalizācijas plāna apstiprināšanas aktīvi turpināsies darbs pie sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pilnveides un nepieciešamās infrastruktūras attīstības.

Pirmajā dienā pieredzes apmaiņas brauciena dalībnieki apmeklēja rehabilitācijas centru "Poga",  kustību “Plecs” un divas pakalpojumu sniegšanas vietas - dienas aprūpes centru "Cerību ligzda" un grupu māju "Mēness māja", ko izveidojusi biedrība "Rīgas pilsētas "Rūpju bērns””. Otrajā dienā dalībnieki turpināja viesoties biedrības grupu dzīvoklī "Šūpoles" un iepazina nodibinājuma "Fonds Kopā" grupu dzīvokli un specializētās darbnīcas, kā arī biedrības "Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi" dienas aprūpes centru un sveču darbnīcu.  
 

Šo organizāciju pieredze un izvēlētie risinājumi ļaus pieredzes brauciena dalībniekiem vēl sekmīgāk attīstīt un sniegt sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus savās pašvaldībās.  Kurzemē atbilstoši deinstitucionalizācijas plānam paredzēts pilnveidot pakalpojumus un izveidot dienas centrus, specializētās darbnīcas, grupu dzīvokļus u.c.

VĒRTĪGA PIEREDZE KATRĀ NO VIESOŠANĀS VIETĀM 

Rehabilitācijas centrs “Poga” – iespēja veikt pirmreizējo bērna veselības stāvokļa novērtējumu bez maksas

Rehabilitācijas centrs “Poga” jau trīs gadus sniedz ārstniecības un rehabilitācijas pakalpojumus gan bērniem, gan pieaugušajiem.  Brauciena dalībniekiem bija iespēja uzzināt vairāk par centra darbību no tā dibinātājas un vadītājas Rūtas Dimantas stāstījuma, iepazīties ar centrā izmantotajām inovatīvajām metodēm, tai skaitā G-EO System gaitas rehabilitācijas robotu, kas trenē un nepieciešamības gadījumā arī veido gaitu, un TheraSuit intensīvo fizioterapijas metodi centrālās nervu sistēmas stimulēšanai. Rūta Dimanta uzsvēra, ka ir būtiski sākt darbu ar bērnu pēc iespējas agrāk, jo tad iespējams sasniegt vislabākos rezultātus, tāpēc centrā izveidota agrīnās rehabilitācijas programma “Podziņa” bērniem no dzimšanas līdz trīs gadu vecumam.
 
 
Rehabilitācijas centrs piedāvā bezmaksas bērna veselības stāvokļa pirmreizējo novērtēšanu. To veic četru speciālistu komanda - rehabilitologs, neirologs, fizioterapeits un ergoterapeits - un pēc pirmreizējās novērtēšanas tiek sagatavota rekomendācija par atbilstošākajām rehabilitācijas metodēm centrā "Poga" vai kādā citā iestādē. Šim pakalpojumam iespējams pieteikties, kad saņemts ģimenes ārsta nosūtījums, pa tālruni: 28452200.

Vairāk par rehabilitācijas centru “Poga”.
 
“Plecs” – kustība un atbalsts, lai katram bērnam būtu ģimene

Turpinājumā pieredzes brauciena dalībnieki kustībā “Plecs” iepazinās ar to piedāvātajām plašajām atbalsta iespējām un pakalpojumiem cilvēkiem, kas vēl apsver domu, ir pieņēmuši lēmumu, jau ieguvuši aizbildņa, adoptētāja, viesģimenes vai audžuģimenes statusu, vai uzņēmuši ģimenē bērnu.
 

Tikšanās laikā dalībnieki uzzināja arī par kustības rīkotajām nometnēm, kur neformālā gaisotnē var tikties ģimenes un bērnunama bērni, lai viens otru labāk iepazītu. Kā uzsver “Plecs” pārstāvji, abpusējā iepazīšanās veicina bērnunamu bērnu nonākšanu ģimenē.

Pieredzes brauciena dalībnieki uzklausīja valsts sociālās aprūpes centra “Rīga” filiāles “Rīga” sociālās darbinieces Ēsteres Zemītes stāstījumu par izmaiņām bērnu aprūpes centrā Kapseļu ielā. Tas piesaistījis brīvprātīgā darba veicējus un sācis organizēt pasākumus plašākai sabiedrībai, lai veicinātu centrā dzīvojošo bērnu nonākšanu ģimenēs.

Vairāk par kustību “Plecs”.

“Rīgas pilsētas “Rūpju bērns”” – jau vairāk kā 20 gadus

Pirmās dienas noslēgumā pieredzes apmaiņas brauciena dalībnieki devās uz biedrības “Rīgas pilsētas “Rūpju bērns”” dienas aprūpes centru “Cerību ligzda” un grupu dzīvokli personām ar garīga rakstura traucējumiem “Mēness māja”. Biedrības pirmsākumi meklējami jau 1990.gadā un tā kā sabiedriska organizācija rūpējas par cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem un viņu ģimenēm.

Dienas aprūpes centru “Cerību ligzda” apmeklē 48 personas ar dažāda smaguma garīga rakstura traucējumiem. Tā apmeklētāji lietderīgi un interesanti pavada laiku dažādās aktivitātēs, apgūst iemaņas darbnīcās, kā arī dodas ceļojumos un ekskursijās.
 

Kompleksā “Mēness māja” ir dienas centrs un grupu dzīvoklis, kuru par savām mājām sauc 14 cilvēki ar smagiem garīga rakstura traucējumiem. Viņi ik dienas saņem sev nepieciešamo atbalstu un apgūst ikdienas dzīvei nepieciešamās prasmes.

Otrās dienas rīts pieredzes brauciena dalībniekiem sākās ar biedrības grupu dzīvokļa “Šūpoles” apmeklējumu, kur dzīvo 13 jaunieši ar vieglākiem garīga rakstura traucējumiem. Šie jaunieši lielākoties strādā dažādos uzņēmumos, mācās vai apmeklē kādu no dienas centriem, tāpēc ikdienā sniegtais biedrības darbinieku atbalsts koncentrējas uz palīdzību budžeta un sadzīves plānošanā, zāļu lietošanā, kā arī nodarbinātības jautājumu risināšanā.

Vairāk par “Rīgas pilsētas “Rūpju bērns””.

Nodibinājums “Fonds Kopā” – veļas mazgātava un šūšanas darbnīca

Nodibinājums “Fonds Kopā” jau 20 gadus personām ar garīga rakstura traucējumiem nodrošina pakalpojumus dienas aprūpes centrā, grupu dzīvoklī un specializētās darbnīcās, lai sekmētu viņu integrēšanos sabiedrībā. Fonda grupu dzīvoklī, kurā viesojās pieredzes apmaiņas brauciena dalībnieki, dzīvo un sev nepieciešamo atbalstu saņem 24 cilvēki ar dažāda smaguma garīga rakstura traucējumiem. Fonda šūšanas darbnīcā ļoti nozīmīga ir augsta kvalitāte, jo tās izstrādājumi – somas, maisiņi, cimdi un citi – ir pieejami dažādos veikalos visā valstī un tos var iegādāties gan vietējie iedzīvotāji, gan Latvijas viesi. Darbs specializētajās darbnīcās personām ar garīga rakstura traucējumiem ir nozīmīgs, jo ļauj iemācīties darba ritmu un prasmes, lai vēlāk veiksmīgāk iekļautos darba tirgū.
 

Fonda “Kopā” telpās izveidota arī veļas mazgātava, kurā grupu dzīvoklī dzīvojošie apgūst prasmes, sniedzot veļas mazgāšanas, žāvēšanas un gludināšanas pakalpojumus apkārtējo māju iedzīvotājiem, patversmei un sociālās aprūpes centram.

Kā uzskata fonda vadītāja Tamāra Vahļina, var izdarīt visu, ja vien esi pārliecināts, ko gribi sasniegt.
Vairāk par “Fonds Kopā”.

“Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi” – katrs var būt produktīvs

Pēdējā viesošanās vieta pieredzes brauciena dalībniekiem bija  biedrības “Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi” dienas aprūpes centrs un sveču darbnīca.  Kā norāda biedrības valdes priekšsēdētāja Inga Šķestere, ikvienam cilvēkam var atrast produktīvu aktivitāti, tāpēc biedrība  dienas centra apmeklētājiem - kopumā 22 personām ar smagiem garīga rakstura un multifunkcionāliem traucējumiem – ar dažādām nodarbēm palīdz gatavoties neatkarīgākai dzīvei.  Lai to paveiktu, daudz tiek strādāts ar pašaprūpes uzlabošanu, īstenotas dažādas kognitīvas aktivitātes, tāpat tiek attīstītas nodarbinātībai nepieciešamās iemaņas sveču darbnīcā, kur pakalpojuma saņēmēji darina visdažādāko formu, izmēru un krāsu sveces, tai skaitā īpaši veltītas Latvijas simtgadei. Sveces kā augstas kvalitātes suvenīri tiek iegādātas  un pasniegtas Latvijai nozīmīgiem cilvēkiem dažādos svētkos.
 

Interesentiem bija iespēja aplūkot arī biedrības izveidoto grupu dzīvokli, kurā dzīvo 14 cilvēki ar dažādiem garīga rakstura traucējumiem, kas lielākoties strādā vai apmeklē dienas centru. Biedrības pārstāvji sniedza atbildes uz pieredzes brauciena dalībnieku jautājumiem par pieredzi pakalpojumu veidošanā un sniegšanā un izteica gatavību nepieciešamības gadījumā konsultēt pašvaldības. 

Vairāk par “Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi”.
 
“KURZEME VISIEM” PROJEKTA PARTNERI APSPRIEŽ AKTUALITĀTES UN DI PLĀNA ĪSTENOŠANU 
 
18. oktobrī  Liepājā notika kārtējā projekta “Kurzeme visiem” vadības komandas un partneru pārstāvju tikšanās, lai pārrunātu projekta aktualitātes un turpmāk veicamos darbus. Labklājības ministrijas nesenais lēmums par “Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāns 2017. – 2020. gadam”apstiprināšanu ļāvis projekta partneriem spert lielu soli uz priekšu, lai turpinātu iesāktos darbus nepieciešamās infrastruktūras izveidei vai uzlabošanai sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanai savās pašvaldībās, un šim jautājumam tika veltīta arī ievērojama daļa tikšanās laika.
 

KPR foto
 
Tikšanos atklāja Kurzemes plānošanas reģiona projekta “Kurzeme visiem” vadītāja Inga Kalniņa, kas informēja par projekta aktualitātēm, vasaras un rudens periodā notikušajām aktivitātēm – integrējošām nometnēm  bērniem, viņu ģimenēm un BSAC bērniem, speciālistu konsultācijām potenciālajiem aizbildņiem, adoptētājiem un audžuģimenēm, projektā jau pieejamo pakalpojumu sniegšanu un sabiedrības informēšanas aktivitātēm. I.Kalniņa aicināja pašvaldības turpināt darbu pie sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanai nepieciešamās infrastruktūras izveides vai uzlabošanas. Kopumā 11 Kurzemes pašvaldībās tiks veidoti grupu dzīvokļi, dienas aprūpes centri, specializētās darbnīcas, sociālās rehabilitācijas centri, jauniešu mājas un citi deinstitucionalizācijas plānā paredzētie infrastruktūras risinājumi par kopējo indikatīvo summu 7,3 miljoniem eiro.
 
KPR foto

Pasākuma turpinājumā ar "Baltijas Rehabilitācijas centra" darbu iepazīstināja biedrības “Dižvanagi” valdes priekšsēdētāja Ilze Durņeva, kas ne tikai skaidroja, kādi pakalpojumi centrā ir pieejami, bet arī nelielā ekskursijā  tikšanas dalībniekiem izrādīja centra izvēlētos risinājumus rehabilitācijas un citu sociālo pakalpojumu sniegšanai.

KPR foto

Pasākumā par ārpusģimenes aprūpes atbalsta centrs "Liepāja " mērķiem, pašlaik īstenotajām un plānotajām aktivitātēm informēja tā vadītāja Una Krēgere–Medne. Viņa skaidroja, ka centrs jau šobrīd sadarbojas ar 10 Kurzemes pašvaldībām un turpmāk fokusēsies uz dažādu atbalsta pakalpojumu sniegšanu adoptētājiem, aizbildņiem, viesģimenēm un audžuģimenēm un tajās nonākušajiem bērniem. Lai mazinātu institūcijās nonākošo un dzīvojošo bērnu skaitu, centrs organizēs audžuģimeņu un adoptētāju apmācības un aicinās audžuģimenes specializēties par krīžu audžuģimenēm vai audžuģimenēm bērniem ar smagiem funkcionāliem traucējumiem. Tāpat kā līdz šim, “Kurzemes reģiona Ģimeņu atbalsta centrā” Liepājā un citās pašvaldībās turpināsies atbalsta sniegšana ģimenēm ar pavisam maziem bērniem, lai mazinātu to iespējamu nonākšanu ārpusģimenes aprūpē un ģimenes asistentu darbs.

Turpinājumā projekta partneri pārrunāja sociālo pakalpojumu sniegšanas dokumentēšanu, iepirkumu procedūru plānošanu un veikšanu kopā ar projekta juristi Līgu Neilandi un diskutēja par citiem projektu partneriem aktuāliem jautājumiem. Pasākuma noslēgumā projekta vadības komanda sniedza projekta partneriem individuālas konsultācijas.

Pasākuma darba materiāli:
 
“Kurzeme visiem” projekta vadības komandas un projekta partneru tikšanās tiek organizētas regulāri, lai pārrunātu projekta aktualitātes, apmainītos pieredzē un partneri iegūtās zināšanas izmantotu vēl sekmīgākai projektā jau pieejamo un vēl plānoto sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai Kurzemē.

Projekts "Kurzeme visiem" tiek īstenots ar mērķi palielināt Kurzemes reģionā ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem un to finansē Eiropas Sociālais fonds (85%) un Latvijas valsts (15%).      
 
Papildu informācijai:
Laura Homka
projekta “Kurzeme visiem”
sabiedrisko attiecību speciāliste
E-pasts: laura.homka@kurzemesregions.lv
APSTIPRINĀTS KURZEMES REĢIONA DEINSTITUCIONALIZĀCIJAS PLĀNS
 
2018.gada 5.oktobrī Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu attīstības padome apstiprinājusi “Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānu 2017.–2020.gadam”. Tas nozīmē, ka pašvaldības var turpināt darbu pie sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pilnveides, kā arī sākt nepieciešamās infrastruktūras attīstību Kurzemē.
 

Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāns ir attīstības plānošanas dokuments, kur noteiktas konkrētas īstenojamās rīcības Kurzemes pašvaldībās, lai personām ar garīga rakstura traucējumiem, bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un bērnu sociālās aprūpes centros esošajiem bērniem radītu tādu vidi un sociālo pakalpojumu sistēmu, kas novērstu viņu nonākšanu institūcijās, tā vietā nodrošinot viņiem nepieciešamos sociālos pakalpojumus.
 
PROJEKTA “KURZEME VISIEM” IETVAROS PĀRRUNĀ AKTUALITĀTES AR TALSU NOVADA SOCIĀLĀ DIENESTA DARBINIEKIEM
 
12.septembrī projekta “Kurzeme visiem” pārstāvji tikās ar Talsu novada sociālā dienesta darbiniekiem, lai pārrunātu aktualitātes, līdzšinējo pieredzi projekta ieviešanā un neskaidros jautājumus.

“Kurzeme visiem” projekta vadītāja Inga Kalniņa tikšanās laikā mudināja sociālos darbiniekus vēl aktīvāk sniegt projekta ietvaros jau pieejamos sociālos pakalpojumus, kuru sniegšanai ir pieejama nepieciešamā infrastruktūra.

Bērniem ar funkcionāliem traucējumiem  un viņu vecākiem Talsu novadā ir pieejami sociālās rehabilitācijas, sociālās aprūpes un “Atelpas brīža” pakalpojumi. Projekta “Kurzeme visiem” ietvaros Talsu novadā 6 bērni saņem aprūpes pakalpojumu, 13 bērni un 5 vecāki saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus un viens vecāks ir pieteicies “Atelpas brīža” pakalpojumam.

Pilngadīgie ar garīga rakstura traucējumiem, kuriem ir veikts individuālo vajadzību izvērtējums un izstrādāts individuālais atbalsta plāns, projekta ietvaros var saņemt aprūpi mājās, speciālistu konsultācijas un individuālo atbalstu, atbalsta grupas un grupu nodarbības, kā arī citus sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus atbilstoši atbalsta plānā rekomendētajam.

“Kurzeme visiem” vadības grupa regulāri tiekas ar projekta partneriem, iesaistītajām institūcijām un citām ieinteresētajām pusēm, lai veicinātu vienotu izpratni un informācijas apriti par projektu, kā arī ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu ieviešanu Kurzemē.
AICINĀM PIETEIKTIES PERSONAS AR GARĪGA RAKSTURA TRAUCĒJUMIEM BEZMAKSAS PAKALPOJUMU SAŅEMŠANAI PROJEKTĀ “KURZEME VISIEM”
 

Aicinām Kurzemē dzīvojošās personas ar garīga rakstura traucējumiem pieteikties projekta “Kurzeme visiem” ietvaros pieejamajiem bezmaksas sociālajiem pakalpojumiem. Persona var saņemt projekta apmaksātos pakalpojumus, ja ir veikta tās individuālo vajadzību izvērtēšana, saņemts atbalsta plāns un persona ir uzrakstījusi iesniegumu par pakalpojuma piešķiršanu savas dzīvesvietas sociālajā dienestā.

Lai veicinātu personu ar garīga rakstura traucējumiem patstāvīgu dzīvi sabiedrībā, projekta “Kurzeme visiem” ietvaros tām tiek apmaksāta šādu sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu saņemšana:

 • aprūpe mājās;
 • dienas aprūpes centrs;
 • specializētās darbnīcas;
 • grupu dzīvokļi;
 • īslaicīgās sociālās aprūpes pakalpojums;
 • speciālistu konsultācijas un individuālais atbalsts;
 • atbalsta grupas un grupu nodarbības.
 
Atbalsta plāns ir projekta “Kurzeme visiem” ietvaros izstrādāts personas individuālais sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas plāns, pamatojoties uz personas individuālo vajadzību izvērtējumu. Kurzemē kopumā individuālās vajadzības izvērtētas un atbalsta plāni izstrādāti 326 personām ar garīga rakstura traucējumiem.

Projekta “Kurzeme visiem” īstenošanu līdz 2022.gadam līdzfinansē Eiropas Sociālais fonds (85%) un Latvijas valsts (15%). Līdzīgi projekti tiek īstenoti arī pārējos Latvijas plānošanas reģionos un to kopējais mērķis ir radīt Latvijā tādu sociālo pakalpojumu un atbalsta sistēmu, kas sniedz sabiedrībā balstītus pakalpojumus un maksimāli samazina ilgstošas sociālās aprūpes iestādēs esošo personu skaitu.

Papildu informācijai aicinām sazināties ar projekta “Kurzeme visiem” vadītāju Ingu Kalniņu, tālr. 27008743, inga.kalnina@kurzemesregions.lv
 
Aizvadīta nometne „Šurum-burums 2018”
 
No 17. līdz 21.jūlijam Kazdangas atpūtas kompleksā „Lauku kūrorts”  Kurzemes plānošanas reģions sadarbībā ar SIA “PURE Academy”  projekta “Kurzeme visiem” ietvaros organizēja neaizmirstamu nometni "Šurum-burums 2018". Nometnes mērķis bija radīt vidi, kurā aizraujošā atmosfērā kopīgi darboties bērniem un viņu ģimenēm un ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem un jauniešiem.
 

Nometnes laikā 45 dalībnieki devās kopīgā piedzīvojumā, kurā apguva kā aktiermeistarību pie aktiera Ērika Vilsona un aktīvi darbojās deju meistarības darbnīcā, tā radoši zīmēja uz zīda un veidoja dārza lampiņas. Savukārt savu veiklību un komandas saliedētību dalībnieki pārbaudīja lāzertangā un cietā rieksta pārbaudījumos. Piedzīvojumiem bagāts bija brauciens uz Liepāju, kur dalībnieki apmeklēja Liepājas Cietumu, piedalījās orientēšanās sacensībās pa pilsētu un izbaudīja sauli, atpūtu un dažādas aktivitātes pie jūras. Trakulīgu jautrību nometnes dalībnieki izdzīvoja brīvdabas kino vakaros, nakts pārgājienā un ballītē, kur dejoja pašu izveidoto lampiņu gaismā. Nometnes noslēgumā bija skatāma radošo darbu izstāde, dejas priekšnesums un tika demonstrētas jaunās aktiermeistarības prasmes.  

 
Uzņemošās ģimenes tiekas aizraujošā nometnē "Krāsu ekspedīcija" 
 
No 27. līdz 29. jūlijam projekta „Kurzeme Visiem” ietvaros norisinājās nometne „Krāsu ekspedīcija 2018”, kuras mērķis bija neformālā atmosfērā iepazīstināt potenciālās audžuģimenes, aizbildņus un adoptētājus ar ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem un jauniešiem, kuri saņem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju pakalpojumus.


Nometnē 40 dalībnieki izpaudās kopējā dejā, dziesmā, rokdarbos, eksperimentos, dažādās sporta aktivitātēs un nakts pārgājienā. Meitenes tika lutinātas skaistumkopšanas meistarklasē, kamēr puiši devās pārgājienā pa mežu, veicot dažādus saliedēšanās uzdevumus un pārbaudījumus. Patiesas sarunas noritēja vakaros pie ugunskura.
Kopumā par gūto nometnē: jauni draugi, košas emocijas, sirds siltums un mīlestība.

Aivadīts starpreģionu FORUMS par DI procesu un iesaistīto iestāžu individuālajām darbībām

 

15.jūnijā Jelgavā visas dienas garumā notika starpreģionu forums par un ap deinstitucionalizācijas procesu Latvijā "DI. Status Quo. Quo Vadis?". Forumā piedalījās arī Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas projekta “Kurzeme visiem” vadītāja Inga Kalniņa, uzstājoties par tēmu ““Vai tiešām bērni uzaug ģimenē?”.

 


Projekta "Kurzeme visiem" vadītāja Inga Kalniņa forumā "DI. Status Quo. Quo Vadis?"

 

Forums norisinājās trīs darba sesijās: “Cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem dzīvo sabiedrībā”, “Bērni ar invaliditāti ģimenē un skolā” un““Sistēmas bērni” – atbalsts bērnus uzņemošajām ģimenēm un kvalitatīva bērnu aprūpe ģimeniskā vidē”. Katras sesijas sākumā par saistītām tēmām vispirms runāja dažādi eksperti un Latvijas plānošanas reģionu deinstitucionalizācijas projektu vadītāji, savukārt pēc prezentācijām notika klātesošo diskusijas.
 

Forumu organizēja Zemgales plānošanas reģions, to atklāja labklājības ministrs Jānis Reirs un tajā piedalījās pārstāvji no nozaru ministrijām, pašvaldībām, plānošanas reģioniem,  kā arī izglītības un sociālo pakalpojumu sniedzēji, sociālās, izglītības un interešu aizstāvības NVO pārstāvji, kā arī dažādi esošie un potenciālie sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniedzēji.
 

Informāciju sagatavoja:
Inese Siliņa
projekta “Kurzeme visiem” sabiedrisko attiecību speciāliste

NOMETNE UZŅEMOŠAJĀM ĢIMENĒM SEVIS UN BĒRNU IEPAZĪŠANAI


Kurzemes plānošanas reģions aicina pieteikties dalībniekus diennakts piedzīvojumu nometnei personām un ģimenēm, kuras apsver iespēju kļūt vai jau ir kļuvušas par aizbildni, adoptētāju vai audžuģimeni. Nometne notiks no 27. – 29. jūlijam Olaines novadā projekta “Kurzeme visiem” ietvaros un viena dalībnieka līdzmaksājums ir tikai 20EUR, bet ģimenes – 30-50EUR!
 


 

Aicinām pieteikties laicīgi – dalībnieku skaits ierobežots!

 • Vairāk par nometni un dalības maksu nosacījumiem lasi ŠEIT
 • Piesakies nometnei ŠEIT vai zvani pa tālruni 29104093 (Elīna)


Nometne tiek organizēta kā nedēļas nogales piedzīvojumu diennakts nometne "Krāsu ekspedīcija" ar muzikāli radošiem elementiem un nakšņošanu teltīs, lai neformālā atmosfērā ļautu dalībniekiem iepazīt savas emocijas un bērnus. Piedalīties aicinātas arī esošās audžuģimenes, aizbildņi vai adoptētāji, kuri apsver iespēju ģimenē uzņemt jaunus bērnus. Tāpat nometnē piedalīsies arī Kurzemes reģiona bērnu namos dzīvojošie bērni.

 

Nometnes laikā četras krāsas (komandas) izpaudīsies dejā, dziesmā, rokdarbos, eksperimentos, dažādās sporta aktivitātēs un pārgājienos. Puiši dosies pārgājienā, bet meitenes lutināsies skaistumkopšanas meistarklasē. Īpašs notikums būs LIELĀ spēle un nakts trase. Savukārt noslēguma pasākumā tiks apkopotas piedzīvotās emocijas, rodot izpratni, kas notiek tad, ja katra krāsa grib īpaši izcelties… jeb tomēr krāsu ikdienā vajadzētu savstarpēju līdzsvaru, sadraudzību, mijiedarbību, cieņu un mīlestību? Tāpat kā mūsu dzīvēs?
 

Dalībnieku līdzfinansējums par 3 dienām:

 • tikai pieaugušais– 20 EUR
 • 2 ģimenes locekļi (vismaz 1 pieaugušais) – 30 EUR
 • 3 ģimenes locekļi (vismaz viens pieaugušais) – 40 EUR
 • 4 un vairāk ģimenes locekļi (vismaz viens pieaugušais) – 50 EUR


Nometni organizē biedrība „Izglītības laboratorija” Kurzemes plānošanas reģiona projekta „Kurzeme visiem” ietvaros. Projektu finansē Eiropas Sociālais fonds un Latvijas valsts.

Informāciju sagatavoja:
Inese Siliņa
projekta “Kurzeme visiem” sabiedrisko attiecību speciāliste

Aicinām pieteikties dalībniekus projekta līdzfinansētai vasaras nometnei ŠURUM–BURUMS!


Projekta “Kurzeme visiem” ietvaros no 17. – 21. jūlijam (5dienas, Aizputes novada Cīravā) notiks diennakts piedzīvojumu nometne ŠURUM-BURUMS, kurā aicinām piedalīties bērnus un pusaudžus (10-16.g.v.), kā arī viņu vecākus, lai saliedētu savu ģimeni, iepazītu citas ģimenes, kā arī  Kurzemes bērnunamos dzīvojošos bērnus!

Surum_burums_gimenem_majas_lapai
 

Dalībnieku maksājums – tikai no 50 EUR! Aicinām pieteikties laicīgi – dalībnieku skaits ierobežots!


Nometnes ietvaros paredzēta plaša programma lieliem un maziem kopīgām un atsevišķām aktivitātēm savu talantu, spēju izpratnei, kopības garam un saliedētībai:

 • Piedzīvojumu ŠURUM–BURUMS (pārgājieni, pikniki, trases, sacensības u.c.)
 • Sportiskais ŠURUM–BURUMS (vingrošana, amizantas sporta spēles u.c.)
 • Veselīgais ŠURUM–BURUMS (veselīga un garda ēšana u.c.)
 • Izzinošais ŠURUM–BURUMS (sevis un savstarpējo attiecību izzināšana u.c.)
 • Radošais ŠURUM–BURUMS (gleznošana uz zīda, dejas, aktiermeistarība u.c.)
 • Izklaides ŠURUM–BURUMS (vakara ballēšanās un sadziedāšanās u.c.)

Visu nometnes laiku dalībniekiem būs iespēja individuāli konsultēties ar pārmaiņu treneri un seksologu Arturu Šulcu.
 

Aktiermeistarības darbnīcu vadīs Latvijā plaši pazīstamais aktieris Ēriks Vilsons, savukārt zīda apgeznošanas darbnīcu – māksliniece Vita Strīķe.
 

Dalībnieku līdzfinansējums par 5 dienām:

 • tikai bērns – 50 EUR
 • 2 ģimenes locekļi (pieaugušais un bērns) – 80 EUR
 • 3 ģimenes locekļi (vismaz viens pieaugušais) – 100 EUR
 • 4 ģimenes locekļi (vismaz viens pieaugušais) – 120 EUR

Informāciju sagatavoja:
Inese Siliņa
projekta “Kurzeme visiem” sabiedrisko attiecību speciāliste

Valsts kontrole atzinīgi novērtē deinstitucionalizācijas nepieciešamību Latvijā


Informējam, ka  Valsts kontrole 11.04.2018. ir publicējusi revīzijas ziņojumu “Deinstitucionalizācija – iespēju tilts cilvēkiem ar invaliditāti dzīvei sabiedrībā”, kurā atzinīgi novērtējusi Labklājības ministrijas lēmumu kā vienu no trim sociālo pakalpojumu politikas virzieniem 2014.–2020.gadam īstenot deinstitucionalizācijas (DI) procesu.

 

Aicinām iepazīties ar ziņojuma kopsavilkumupamata ziņojumu un eksperta ziņojumu.
 

Ziņojuma sagatavošanas laika Valsts kontroles pārstāvji  tikās arī ar projekta „Kurzeme visiem” pārstāvjiem, kā arī iepazinās ar projekta aktivitātēm, sasniegtajiem rezultātiem.

 

Revīzijas ziņojums “Deinstitucionalizācija – iespēju tilts cilvēkiem ar invaliditāti dzīvei sabiedrībā” tika sagatavots lietderības revīzijas “Sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojumu ieviešanas procesa novērtējums” ietvaros.

Informāciju sagatavoja:
Inese Siliņa
projekta “Kurzeme visiem” sabiedrisko attiecību speciāliste

Kurzemes reģiona DI plānu iesniedz apstiprināšanai Sociālo pakalpojumu attīstības padomē

27.04.2018. Kurzemes plānošanas reģiona (KPR) deinstitucionalizācijas (DI) plāns 2017.-2020. gadam iesniedz apstiprināšanai Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu attīstības padomē.

DI plānā paredzēti risinājumi infrastruktūras uzlabošanai par kopējo indikatīvo summu 7,3 miljoni eiro sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojumu attīstībai 11 Kurzemes pašvaldībās:  Aizputes, Dundagas, Kuldīgas, Priekules, Rucavas, Saldus, Skrundas, Talsu, Ventspils novados, kā arī Liepājas un Ventspils pilsētās.


Kurzemes reģiona DI plāns ir attīstības plānošanas dokuments, kura ietvaros noteiktas konkrētas īstenojamās rīcības Kurzemes plānošanas reģionā, lai personām ar garīga rakstura traucējumiem,  bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un bērnu namos esošajiem bērniem tiktu nodrošināti viņu individuālajām vajadzībām atbilstoši sabiedrībā balstīti sociālie pakalpojumi un pēc iespējas novērsts risks nokļūt ilgstošas sociālās aprūpes institūcijās.

Plānu izstrādāja SIA “SAFEGE BALTIJA” projekta “Kurzeme visiem” ietvaros.
 
Kuldīgā notikusi projekta partneru kārtējā tikšanās       

4.aprīlī Kuldīgā notika kārtējā projekta “Kurzeme visiem” vadības komandas un partneru pārstāvju tikšanās, kurā 47 dalībnieki pārrunāja projekta aktualitātes, līdzšinējo pieredzi projekta ieviešanā un neskaidros jautājumus.
 
 
Foto: Inese Siliņa
 
Pēc projekta aktualitāšu pārrunāšanas ar partneriem tikās Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna izstrādātājs - SIA “SAFEGE Baltija”, iepazīstinot ar saskaņošanā esošā plāna kopsavilkumu. Savukārt, tikšanās turpinājumā projekta partneri dalījās līdzšinējā pieredzē gan par sociālo pakalpojumu nodrošināšanu un ar to saistītās dokumentācijas sakārtošanu, gan par ieguvumiem piedaloties projekta ietvaros organizētajā pieredzes apmaiņas braucienā. Tikšanās noslēguma daļā tika pārrunāti dažādi partneriem nozīmīgi jautājumi – sociālo pakalpojumu sniegšanas iesējas projekta mērķa grupu personām un bērniem, vienas vienības izmaksu metodikas pielietošana, tirgus izpētes organizēšana un ar to saistītās dokumentācijas sakārtošana, kā arī, atbilstoši nepieciešamībai, partneriem tika sniegtas individuālas konsultācijas.

Projekts "Kurzeme visiem" tiek īstenots ar mērķi palielināt Kurzemes reģionā ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem un to finansē Eiropas Sociālais fonds (85%) un Latvijas valsts (15%).      
 
Prezentācijas no tikšanās:

Informāciju sagatavoja:
Inese Siliņa
projekta "Kurzeme visiem" sabiedrisko attiecību speciāliste
inese.silina@kurzemesregions.lv
Noslēgts līgums par bezmaksas konsultāciju sniegšanu potenciālajiem adoptētājiem, aizbildņiem un audžuvecākiem
 
Projekta “Kurzeme visiem” ietvaros Kurzemes plānošanas reģions noslēdzis līgumu ar biedrību “Piecas izaugsmes formulas” par bezmaksas konsultāciju sniegšanu Kurzemē potenciālajiem aizbildņiem, adoptētājiem un audžuģimenēm līdz 2019.gada 30.jūnijam. Konsultācijām Ventspils pilsētā ir iespējams pieteikties jau šobrīd, bet to pieejamību klātienē plānots nodrošināt arī Dundagā, Kuldīgā, Liepājā, Pāvilostā, Saldū un Talsos.
 

Konsultāciju laikā interesentiem būs iespējams tikties ar psihologu, juristu un sociālo darbinieku. Saņemt papildu informāciju un pieteikties konsultācijām var pie biedrības vadītājas Olgas Apses, tel. 20490197 vai rakstot uz epastu: 5formulas@inbox.lv.

Biedrības “Piecas izaugsmes formulas” darbība ir vērsta uz tāda nepieciešamā atbalsta sniegšanu, kas veicina ģimenē augošo bērnu skaitu – motivēšana, ieinteresēšana, konsultēšana, speciālistu pieejamība. Biedrība līdz šim nodrošinājusi ilgstošu atbalstu audžuvecākiem, aizbildņiem un adoptētāju ģimenēm, piedāvājot apmeklēt psihologa konsultācijas, kursus, meistarklases, terapijas grupas, individuālās konsultācijas u.tml.

Informāciju sagatavoja               
Inese Siliņa         
Kurzemes plānošanas reģiona  
projekta “Kurzeme visiem” sabiedrisko attiecību speciāliste
Kurzemes pārstāvji iepazīst sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanas pieredzes

Lai Kurzemes pašvaldību, NVO un esošos sociālo pakalpojumu sniedzēju pārstāvjus iepazīstinātu ar Latvijā esošajām pieredzēm sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanā pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, projekta “Kurzeme visiem” ietvaros 21.-22. februārī tika organizēts nu jau otrais pieredzes apmaiņas brauciens.
 

Šoreiz braucienā piedalījās 32 pārstāvji, klātienē iepazīstot piecu Rīgas nevalstisko organizāciju pieredzi – sociālos pakalpojumus, ko sniedz biedrības “Rīgas pilsētas "Rūpju bērns", „Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi”, "Svētā Jāņa palīdzība", “Gaismas stars” un nodibinājuma “Fonds KOPĀ”. Turpinājumā aicinām iepazīties ar brauciena dalībnieku secinājumiem par redzēto, piedzīvoto:

Daiga Zemke, Kuldīgas novada p/a “Sociālais dienests” sociālā darbiniece: Pieredzes braucienā gūtās atziņas apstiprināja, ka deinstitucionalizācija ir bijis pareizs solis. Pēdējais laiks sākt risināt jautājumus, kas saistīti ar personu izmitināšanu, nodarbināšanu un brīvā laika pavadīšanu Kurzemē, jo šis projekts pamazām sācis “kustēties”.  Pašiem jābūt aktīvākiem, iniciatīvas bagātākiem! Šādi pieredzes braucieni dod stimulu sākt kaut ko jaunu, uzdrošināties.  Turklāt arī personām ar garīgās veselības problēmām, funkcionālajiem traucējumiem ir nepieciešams justies vajadzīgiem, novērtētiem. Ir prieks par biedrībām, institūcijām, kas šos cilvēkus iesaista darbos, kuros viņi var būt noderīgi, paši gūt ienākumus, aizpildīt savu brīvo laiku kaut ko iemācoties. Īpaši patika Biedrības “Latvijas kustība par neatkarīgu dzīvi” dienas centrs un biedrības “Rīgas pilsētas ”Rūpju bērns” galdniecības darbnīca.
 
Natālija Balode, Saldus novada pašvaldības Sociālās, izglītības un kultūras komitejas vadītāja: Pieredzes brauciens bija ļoti noderīgs - redzējām daudzus labās prakses piemērus. Manai izpratnei ļoti noderīgi bija redzēt klātienē grupu dzīvokļus, kuru mūsu pašvaldībā nav un līdz šim man nebija arī skaidri principi, kā tos veidot.
 
Zanda Atmata, VSAC “Kurzeme” sociālā rehabilitētāja:  Manuprāt, šādi pieredzes apmaiņas braucieni ir ļoti vērtīgi, jo var gūt pieredzi no citiem speciālistiem, rast svarīgas atziņas sev, pamanīt idejas, kā uzlabot savu darbu vai ieviest jaunas vēsmas savā darba procesā. Un, protams, tā ir izraušanās no ikdienas rutīnas, vienlaicīgi saliedējot brauciena dalībniekus – sociālās jomas darbiniekus un citu profesiju pārstāvjus. Protams, ne mazāk svarīgs ir faktors, ka viss brauciens ir apmaksāts, jo, ņemot vērā sociālajos aprūpes centru darbinieku algas, darbinieks pats sev šādu braucienu un pieredzes gūšanu nevar atļauties.  
 
Vita Treilone, Kuldīgas novada p/a “Sociālais dienests” nodarbību vadītāja personām ar funkcionāliem traucējumiem: Mani spilgtākie ieguvumi – pieredze un iegūtās zināšanas, kuras varu pielietot tālāk savā darbā, strādājot ar invalīdiem Dienas centra rokdarbu nodarbībās. Redzēju, kā iespējams palīdzēt cilvēkiem ar dažādām veselības problēmām būt noderīgiem. Mani spilgtākie iespaidi bija sveču darbnīca personām ar garīga rakstura traucējumiem un kāda klienta izaudzētais amarillis!!!

Daina Siksna, Nīcas pašvaldības sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas locekle: Man kā Nīcas novada domes deputātei, komitejas loceklei šis bija ļoti izglītojošs, pamācošs pasākums. Domāju, ka šādos braucienos vajadzētu piedalīties gan sociālajiem darbiniekiem, gan deputātiem (naudas devējiem). Tad arī būtu vieglāk gūt atbalstu pašvaldībās, lai veidotu redzētajiem līdzīgus dienas centrus - ja tos būtu redzējuši domes deputāti (naudas devēji). Ja mūsu novads gribētu izveidot kādu no redzētajiem dienas centriem, es kā domes deputāte to 100% atbalstītu. Liels prieks, ka šajos centros satiekas līdzīgi domājoši cilvēki, komunicē savā starpā, mācās un spēj radīt brīnišķīgas lietas. Man bija patiess prieks būt kopā divas dienas ar cilvēkiem, kuriem krūtīs pukst mīloša, gaiša un silta sirds, jo tikai tādi cilvēki spēj strādāt šo atbildīgo, emocionāli smago darbu.
 
 
Informāciju sagatavoja               
Inese Siliņa         
Kurzemes plānošanas reģiona  
projekta “Kurzeme visiem” sabiedrisko attiecību speciāliste
Sagatavoti KPR DI plāna tehniskie precizējumi (03.2018.)

Atsaucoties uz projekta "Kurzeme visiem" partneru ierosinājumiem un Labklājības ministrijas norādījumiem, ir sagatavoti Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017.-2020. gadam tehniskie precizējumi (03.2018.):
Projekta vadības komanda tiekas ar biedrību “Centrs Elizabete”
 
Lai paplašinātu zināšanas par sociālās rehabilitācijas un ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu organizēšanas pieredzi Latvijā bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, projekta “Kurzeme visiem” vadības pārstāvji 5.martā viesojās pie viena no vecākajiem šāda pakalpojuma sniedzējiem Latvijā – biedrības “Centrs Elizabete” Jelgavā.
 

Brīdis no ikdienas biedrībā "Centrs Elizabete"
 
Biedrība “Centrs Elizabete” darbojas jau 20 gadu, nodrošinot dzīvei ģimenē maksimāli pietuvinātu vidi, kamēr bērnam tiek atrasta audžuģimene, aizbildnis vai nokārtota adopcija. Atbilstoši valsts likumdošanai, biedrība ir ilgstošas sociālās aprūpes un rehabilitācijas institūcija, kura var uzņemt līdz 24 bērniem un tās darbības modelis ir veidots pēc iespējas ģimeniskāks. Biedrības darbība tiek nodrošināta 4 līdzās esošās privātmājās, no kurām trijās dzīvo bērni – līdz 8 bērniem mājā, bet ceturtā atvēlēta administratīvajām vajadzībām un dažādu bērniem nepieciešamo pakalpojumu nodrošināšanai. Šobrīd „Centrā Elizabete” uzturas 11 bērni vecumā no 3 līdz 18 gadu vecumam.
 
Ar projekta „Kurzeme visiem” pārstāvjiem tikās biedrības valdes locekle Inga Husko un sociālais darbinieks, iepazīstinot gan ar biedrības mērķiem, misiju, darbinieku atlases pamatprincipiem, gan arī izrādot biedrības telpas un pastāstot par tajos sniegtajiem pakalpojumiem. Atbilstoši I.Husko paustajam, biedrībā tiek rūpīgi piedomāts pie darbinieku atlases, to savstarpējās komunikācijas un darbu plānošanas, lai bērniem būtu pēc iespējas ģimeniskāki apstākļi un komunikācija ar pieaugušajiem. Tāpat bērniem tiek veltīta pēc iespējas individuālāka pieeja, tai skaitā izvēloties piemērotāko skolu vai bērnu dārzu, kā arī turpat, biedrības telpās, nodrošinot dažādus bērna individuālajām vajadzībām un rehabilitācijai nepieciešamos speciālistus un atbalstu, piemēram - montessori pedagoga, logopēda, psihologa vai fizioterapeita konsultācijas un nodarbības.
 
Projekta „Kurzeme visiem” un biedrības „Centrs Elizabete” pārstāvji sarunā
 
Kā pēc tikšanās ar biedrību „Centrs Elizabete” secina projekta „Kurzeme visiem” vadības komanda, biedrības darbu var uzskatīt par labo praksi ārpusģimenes aprūpes pakalpojuma nodrošināšanā pēc iespējas ģimeniskai vidē, ja bērniem nav iespējams atrast audžuģimeni, aizbildni vai adoptētāju. Biedrībā gūto pieredzi tiek plānots izmantot turpmāko projekta „Kurzeme visiem” aktivitāšu īstenošanā, piemēram, organizējot pieredzes apmaiņas braucienus par deinstitucionalizācijas procesu un tā īstenošanas pieredzi Kurzemes reģiona esošajiem un potenciālajiem sociālo pakalpojumu sniedzējiem, pašvaldību un mediju pārstāvjiem.
 
Informāciju sagatavoja               
Inese Siliņa         
Kurzemes plānošanas reģiona  
projekta “Kurzeme visiem” sabiedrisko attiecību speciāliste
Projekta vadības komanda iepazīst jauno atelpas brīža pakalpojuma sniedzēju Kurzemē

Šī gada sākumā Liepājā jaunās telpās darbu ir sācis biedrības “Dižvanagi” izveidotais Baltijas rehabilitācijas centrs, kura pakalpojumi primāri domāti bērniem ar invaliditāti un viņu ģimenēm.

Lai iepazītos ar centra darbību, apskatītu klātienē centra telpas, tiktos ar tā izveidotāju - biedrības “Dižvanagi” vadītāju Ilzi Durņevu un pārrunātu bērniem ar invaliditāti un viņu ģimenēm pieejamo pakalpojumu sniegšanu, tai skaitā deinstitucionalizācijas procesa ietvaros, februārī Baltijas rehabilitācijas centrā viesojās projekta “Kurzeme visiem” pārstāvji.

Sarunā ar biedrības “Dižvanagi” vadītāju Ilzi Durņevu (vidū), Kurzemes plānošanas reģiona projekta “Kurzeme visiem” pārstāvji

Baltijas rehabilitācijas centrs šobrīd Kurzemē ir vienīgā vieta, kur vecāki var saņemt “atelpas brīža” pakalpojumu, nākamās tuvākās pilsētas, kur tas iespējams, ir tikai Rīga un Sigulda. Kā skaidro Ilze Durņeva, centrs jau šobrīd var nodrošināt “atelpas brīža” pakalpojumu un 8 bērniem vienlaicīgi, taču pēc 2.stāva telpu paplašināšanas vasarā, pakalpojuma pieejamību plānots palielināt līdz pat 15 bērniem vienlaicīgi.

Pašlaik rehabilitācijas centrā darbojas plašs speciālistu loks, nodrošinot daudzveidīgus pakalpojumus – pieejams fizioterapeits, ergoterapeits, logopēds, Montesori pedagogs, silto smilšu terapijas speciālists, masieris, internists/narkologs, pediatrs, sociālais darbinieks, sociālais aprūpētājs, neirologs, funkcionālais speciālists, scenar speciālists, kā arī kapelāns. Tāpat tiek izmantotas alternatīvās komunikācijas iekārtas, kā arī tiek strādāts ar bērniem, kam nepieciešama paleatīvā aprūpe.

 “Mūsu mērķis ir nolikt tos papīrus nost un skatīties uz bērnu, kā uz vienotu veselumu. Ieraudzīt, kas ir vesels, ko bērns var darīt un kā viņam palīdzēt izdarīt vēl vairāk. Mēs esam sociāli medicīniska iestāde.”, atzīst Ilze Durņeva. Tāpat kā vienu no savas darbības svarīgākajiem aspektiem un būtiskākajiem uzdevumiem Ilze izceļ darbu ar vecākiem – to izglītošanu un izpratnes veidošanu par bērna ar invaliditāti iespējām.

Biedrība „Dižvanagi” ir dibināta 2008. gadā, kad kā galvenais mērķis tika noteikts rehabilitācijas un socializācijas programmu īstenošana bērniem ar invaliditāti un atbalsta sistēmas veidošana šo bērnu ģimenēm. Biedrības darbības vīzija balstīta individualizētā un holistiskā pieejā – ar ģimeni un bērnu ir jāstrādā pēc būtības kā ar unikālu, bet vienotu veselumu.


 

Informāciju sagatavoja               
Inese Siliņa         
Kurzemes plānošanas reģiona  
projekta “Kurzeme visiem” sabiedrisko attiecību speciāliste
Sagatavoti KPR DI plāna tehniskie precizējumi

Atsaucoties uz projekta "Kurzeme visiem" partneru ierosinājumiem, ir sagatavoti Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017.-2020. gadam tehniskie precizējumi:
Saskaņošanai pašvaldībām nodots Kurzemes reģiona DI plāns 2017. - 2020. gadam

Projekta "Kurzeme visiem" ietvaros ir izstrādāta Kurzemes plānošanas reģiona (KPR) deinstitucionalizācijas (DI) plāna 2017.-2020. gadam galīgā redakcija un 17.01.2018. nodota saskaņošanai visām 20 Kurzemes pašvaldībām.
 
 

Plāna izstrādes mērķis ir noteikt KPR teritorijā īstenojamās rīcības, kuru izpildes rezultātā personām ar garīga rakstura traucējumiem,  bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un bērnu sociālās aprūpes centros esošajiem bērniem tiks nodrošināti viņu individuālajām vajadzībām atbilstoši sabiedrībā balstīti sociālie pakalpojumi un pēc iespējas novērsts risks nokļūt ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā
 

Informāciju sagatavoja      
Inese Siliņa        
projekta "Kurzeme visiem" sabiedrisko attiecību speciāliste
Kuldīgā tiekas projekta „Kurzeme visiem” partneri

Lai pārrunātu projekta aktualitātes un tālāko rīcību projekta ieviešanā, 2017.gada 6.decembrī Kuldīgā tikās partneri gan no pašvaldībām, gan Valsts sociālā aprūpes centra „Kurzeme”.
 
Partneru galvenā uzmanība tika veltīta jautājumiem par projekta mērķa grupu pārstāvjiem izstrādāto individuālo atbalsta plānu aktualizēšanu, Kurzemes reģiona deinstitucionalizācijas plāna saskaņošanu partnerorganizācijās, kā arī par to sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojumu sniegšanu, kuru nodrošināšanai nav nepieciešams veidot infrastruktūru - piemēram, aprūpi mājās, drošības pogas pakalpojumu, speciālistu konsultācijas un individuālo atbalstu, atbalsta grupas un grupu nodarbības. Tāpat tika pārrunāta informatīvo un izglītojošo pasākumu īstenošana, būtiskākās izmaiņas Ministru kabineta noteikumos Nr.313, kā arī citi ar projekta ieviešanu saistītie jautājumi.
 
Tā kā šī bija pēdējā partneru tikšanās 2017.gadā, tās noslēgumā partneri viens otram uzrakstīja novēlējumus, kuriem piepildīties jaunajā 2018.gadā!


Informāciju sagatavoja      
Inese Siliņa        
projekta "Kurzeme visiem" sabiedrisko attiecību speciāliste
Kurzemes reģiona pārstāvji iepazīst DI īstenošanas pieredzi Latvijā

Lai iepazītu Latvijā esošo pieredzi sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojumu (SBSP) sniegšanā, projekta "Kurzeme visiem" ietvaros 29.-30.novembrī tika organizēts pieredzes apmaiņas brauciens pašvaldību, NVO, mediju un sociālo pakalpojumu sniedzēju 30 pārstāvjiem uz 8 vietām Jelgavas, Rīgas un Siguldas pašvaldībās.
 


Kopumā dalībnieki iepazina, kā sociālos pakalpojumus personām ar garīga rakstura traucējumiem (GRT) sniedz dienas aprūpes centros,  grupu dzīvokļos un specializētā darbnīcā. Tāpat tika gūta pieredze, apskatot sociālā atbalsta centru, pakalpojumu “atelpas brīdis” un sociālā uzņēmuma veikalu “Pogotava”.

Vienlaikus brauciena dalībnieki uzklausīja pakalpojumu sniedzēju dažādo pieredzi par pakalpojumu organizēšanu un izmaksām, kā arī ieguva kontaktus nākotnes pieredzes apmaiņai un konsultācijām biedrībās “Rīgas pilsētas “Rūpju bērns”“, “Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi” Rīgā, “Cerību spārni”  Siguldā un pašvaldības iestādē “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”.

Visus foto no pieredzes brauciena varat pārskatīt šajā galerijā:
KurzemeVIsiem: PIeredzes brauciens 2017
 
Informāciju sagatavoja      
Inese Siliņa        
projekta "Kurzeme visiem" sabiedrisko attiecību speciāliste
Kurzemes reģiona deinstitucionalizācijas plānā piedāvātie risinājumi
 
Šī gada novembrī Kurzemes iedzīvotājiem tika piedāvāts iepazīties un apspriest Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas  plāna (KPR DI plāns) 2.redakcijā iekļautos risinājumus sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu labākai pieejamībai.
 
Saskaņā ar KPR DI plāna mērķi, ir nepieciešams noteikt Kurzemē īstenojamās rīcības, lai specifiskām iedzīvotāju grupām* nodrošinātu viņu vajadzībām atbilstošus sociālos pakalpojumus un novērstu nokļūšanu institūcijās.
 
KPR DI plāna izstrādes laikā SIA “SAFEGE Baltija” apkopoja statistikas datus par mērķa grupu skaitu Kurzemē, tām pieejamiem sabiedrībā balstītiem sociāliem pakalpojumiem**, individuālām vajadzībām, kā arī veica esošās situācijas analīzi par pakalpojumu sniegšanu un infrastruktūras pieejamību, tai skaitā par vispārējiem pakalpojumiem. Tāpat tika izvērtēta  nepieciešamo speciālistu pieejamība un analizētas to apmācību vajadzības. Vienlaicīgi izstrādes procesā notikušas vairākas tikšanās ar pašvaldībām par to iespējām un interesi veidot mērķa grupai nepieciešamos sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus.
 
KPR DI plāna 2.redakcijā iekļauti priekšlikumi jaunas infrastruktūras izveidei vai esošās uzlabošanai (skatīt zemāk), lai izveidotu jaunus sociālos pakalpojumus vai uzlabotu to pieejamību pašvaldībās. Papildus tam plānā sniegta informācija par reģionā nepieciešamo speciālistu skaitu un to apmācību vajadzībām, kā arī norādīts iespējamais pašvaldību sadarbības modelis nepieciešamo pakalpojumu nodrošināšanā Kurzemē. Plāns izstrādāts apzinoties, ka finansējums visu vēlamo priekšlikumu īstenošanai šobrīd nav pietiekams, tāpēc tajā iekļauti tie risinājumi, kuriem ir pieejams Eiropas reģionālā attīstības fonda līdzfinansējums 2014-2020.gada periodā. 
 
KPR DI plānā iekļautie risinājumi atbilstoši mērķa grupai
 
Bērnu namos esošie bērni
2016.gada 31.decembrī Kurzemes plānošanas reģiona bērnu namos pakalpojumus saņēma 146 bērni. Lai attīstītu pakalpojumus atbilstoši bērnu vajadzībām un pēc iespējas ģimeniskā vidē, Talsu novadā un Liepājā tiks izveidotas jauniešu mājas 18 bērniem pusaudžu vecumā (15-17.g.), savukārt Ventspilī un Liepājā tiks izveidoti ģimeniskai videi pietuvināti pakalpojumi 40 bērniem, t.sk. bērniem ar funkcionāliem traucējumiem.

Avots: DI plāna 2.redakcija, SIA “Safege Baltija”
 
Bērniem ar funkcionāliem traucējumiem (FT)
2017.gada 1.janvārī Kurzemes plānošanas reģionā dzīvoja 1176 bērni ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir noteikta individualitāte un tāpēc nepieciešams atbalsts pēc iespējas tuvāk to dzīves vietai kā bērnam, tā viņa ģimenei. Kurzemes reģiona DI plānā iekļauti risinājumi gan jaunu sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu izveidei, gan esošo paplašināšanai. Piemēram, Talsu novadā tiks veidots “atelpas brīža” pakalpojums 50 bērnu ar FT vecākiem, savukārt Kuldīgas, Aizputes, Saldus novados un Ventspilī tiks uzlabota sociālās rehabilitācijas pakalpojumu pieeajmība 156 bērniem ar FT.
 
Avots: DI plāna 2.redakcija, SIA “Safege Baltija”
 
Personām ar garīga rakstura traucējumiem (GRT)
2017.gada 1.janvārī Kurzemes plānošanas reģionā dzīvoja 3133 personas, kurām noteikta invaliditāte saistībā ar GRT - garīgās attīstības traucējumiem vai psihiskām saslimšanām. Lai nodrošinātu pakalpojumus atbilsoši personu ar GRT vajadzībām, Ventspils, Dundagas, Talsu, Skrundas, Saldus, Rucavas novados un Liepājā tiks veidoti grupu dzīvokļi 85 personām. Veicinot jēgpilnas dienas pavadīšanu, Ventspilī, Talsu un Kuldīgas novados tiks veidoti dienas aprūpes centri 121 personai un, lai veicinātu personu ar GRT nodarbinātību, Talsu, Kuldīgas, Skrundas, Saldus novados un Liepājā tiks veidotas dažādas specializētās darbnīcas 112 personām.
 

Avots: DI plāna 2.redakcija, SIA “Safege Baltija”
 

* Personas ar garīga rakstura traucējumiem (GRT), bērni ar funkcionāliem traucējumiem (FT) un bērnu namos esošie bērni
** Sabiedrībā balstīti sociālie pakalpojumi ir sociālie pakalpojumi (sociālais darbs, karitatīvais sociālais darbs, sociālā aprūpe, sociālā rehabilitācija vai profesionālā rehabilitācija), kas tiek sniegti visiem iedzīvotājiem ārpus institūcijām. Piemēram, bērna aprūpe audžuģimenē vai dienas centrā, pieaugušo sociālā rehabilitācija grupu dzīvokļos vai specializētās darbnīcās, sociālais darbs ģimenes atbalsta centros.
 
 
Informāciju sagatavoja
SIA „SAFEGE BALTIJA”
kurzeme_di@sagefe.lv
Kurzemes reģiona DI vadības grupa diskutē par deinstitucionalizācijas plānu

16.novembrī Kuldīgā tikās Kurzemes reģiona DI vadības grupa, lai iepazītos ar projekta “Kurzeme visiem” īstenošanas progresu, Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna (KPR DI plāns) 2.redakciju, diskutētu un lemtu par aktuālajiem jautājumiem.
 

Kurzemes reģiona DI vadības grupa
 
Tikšanās sākumā projekta vadītāja Inga Kalniņa klātesošos informēja par esošo situāciju projekta īstenošanā un vadības grupas lomu KPR DI plāna izstrādes procesā. Turpinājumā SIA “SAFEGE Baltija” valdes locekle Ieva Cēbura iepazīstināja ar kopsavilkumu par plāna 2.redakciju un tajā iekļautajiem infrastruktūras risinājumiem sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu attīstībai Kurzemes pašvaldībās. Tāpat viņa informēja par nepieciešamajām izmaiņām, kas kļuvušas zināmas pēc novembra sākumā notikušās DI plāna sabiedriskās apspriešanas.
 

SIA “SAFEGE Baltija” valdes locekle I.Cēbura prezentējot KPR DI plānu
 
Tad DI vadības grupa diskutēja par iespējamiem risinājumiem reģionam pieejamās ERAF finansējuma daļas apguvei, kas ir 6,7 miljoni vai varētu būt 7.2 miljoni EUR, ja Latvijā tiek veiksmīgi apgūts 2014-2020. gadam pieejamais ERAF finansējums.
 

Kurzemes reģionālā DI vadības grupas dalībnieki diskusijā
 
Tikšanās nobeigumā I.Cēbura informēja, ka DI plāna sabiedriskās apspriešanas laikā ir saņemti vairāk kā 170 komentāri no Kurzemes pašvaldībām, Labklājības ministrijas, Vidzemes plānošanas reģiona un nevalstiskajām organizācijām.
 
Kurzemes deinstitucionalizācijas plāna galīgo redakciju plānots pabeigt līdz novembra beigām un tā tiks nodota saskaņošanai visiem projekta partneriem - pašvaldībām, bērnu namiem un Valsts sociālās aprūpes centram “Kurzeme”.  KPR DI plāna īstenošanu varēs uzsākt pēc tā apstiprināšanas paplašinātajā Sociālo pakalpojumu attīstības padomē, ko izveidojusi Labklājības ministrija DI procesa uzraudzībai.
 
 

KPR administrācijas vadītāja (no kreisās) sarunā ar Ventspils pilsētas domes pārstāvi
 
 
Informāciju sagatavoja      
Inese Siliņa        
projekta "Kurzeme visiem" sabiedrisko attiecību speciāliste
 
KPR DI plāna 2.redakcijas sabiedriskā apspriešana pulcē vairāk kā 100 interesentu

2017. gada 1. un 2.novembrī Kuldīgā, Ventspilī un Liepājā notikušas Kurzemes reģiona deinstitucionalizācijas (DI) plāna 2.redakcijas sabiedriskās apspriešanas sanāksmes. Tajās kopumā piedalījās vairāk kā 100 dalībnieku, pārstāvot Kurzemes pašvaldības, ilgstošās aprūpes sniedzējus bērniem un pieaugušajiem, nevalstiskās organizācijas un audžuģimenes.
 

Foto: SIA “SAFEGE BALTIJA”
 
Atklājot sanāksmes, KPR administrācijas vadītāja Evita Dreijere uzsvēra deinstitucionalizācijas procesa un šobrīd izstrādājamā DI plāna nozīmi iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanā.
 
DI plāna izstrādātāji - SIA “SAFEGE Baltija” iepazīstināja klātesošos ar DI plāna mērķi un uzdevumiem, plāna izstrādes gaitu, apkopoto informāciju par esošo situāciju reģionā un projekta “Kurzeme visiem”  ietvaros notikušo mērķa grupu individuālo vajadzību izvērtēšanas rezultātu apkopojumiem. Tāpat tika sniegta informācija par pašvaldībās plānotajiem sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojumu (SBSP) attīstības risinājumiem.
 
 
Foto: SIA “SAFEGE BALTIJA”
 
Turpinājumā dalībnieki tika aicināti uz diskusiju par dzirdēto, īpaši lai apspriestu DI plānā iekļautos risinājumus SBSP attīstībai reģionā.

Sanāksmju noslēgumā projekta “Kurzeme visiem” vadītāja Inga Kalniņa sniedza informāciju par turpmākajām rīcībām DI plāna īstenošanai.
 
Sanāksmju prezentācijas: 
 
KPR DI plānu izstrādā SIA „SAFEGE Baltija” projekta “Kurzeme visiem” ietvaros, kura mērķis ir palielināt Kurzemes reģionā ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem.

Lai saņemtu papildu informāciju, aicinām sazināties ar projekta “Kurzeme visiem” vadītāju Ingu Kalniņu, tālr. 27008743, inga.kalnina@kurzemesregions.lv
 

Informāciju sagatavoja
Inese Siliņa
projekta "Kurzeme visiem" sabiedrisko attiecību speciāliste
Izstrādāti Kurzemes reģiona bērnu namu reorganizācijas plāni

Projekta „Kurzeme visiem” ietvaros ir izstrādāti reorganizācijas plāni pieciem Kurzemes reģionā esošiem bērnu namiem jeb bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām. To mērķis ir rast risinājumus, kā uzlabot bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu, kuri šobrīd dzīvo un saņem pakalpojumus bērnu namos, dzīves kvalitāti, nodrošinot iespēju tiem saņemt sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus atbilstoši starptautiskām vadlīnijām bērnu alternatīvajai aprūpei.
 
Visi bērnu namu reorganizācijas plāni ietver informāciju par konkrētās institūcijas reorganizācijas mērķi un pamatojumu, esošās situācijas aprakstu, priekšlikumus institūcijas reorganizēšanai, kā arī rekomendācijas bērnu situācijas uzlabošanai.

Kurzemes bērnu namu reorganizācijas plānus izstrādāja SIA „AC Konsultācijas” no 2017.gada marta līdz jūlijam. Pēc situācijas analīzes Kurzemes bērnu namos un iepazīstot iesaistīto pašvaldību darbu ārpusģimeņu aprūpes jomā, reorganizācijas plānos minēti būtiski secinājumi un priekšlikumi, piemēram:
 • Primāri bērna aprūpe jānodrošina viņa bioloģiskajā ģimenē vai ģimenes vidē (audžuģimenē vai pie aizbildņa).
 • Tikai gadījumos, kad bērna aprūpe ģimenē, audžuģimenē vai pie aizbildņa nav iespējama, aprūpe saskaņā ar bērna individuālajām vajadzībām ir nodrošināma ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu veidā (piemēram, jauniešu mājā);
 • Iesaistītajās pašvaldībās pēdējos trīs gados nav vērojams būtisks aizbildņu, audžuģimeņu un adoptētāju skaita pieaugums vai pat ir vērojams to samazinājums;
 • Pašvaldībās nepieciešams pilnveidot vai attīstīt jaunas pieejas un metodes, kā piesaistīt potenciālos aizbildņus, audžuģimenes un adoptētājus.
 • Ekonomiskākais (izmaksu apjoma ziņā uz vienu bērnu) risinājums ir bērna aprūpe audžuģimenē un pie aizbildņa, pat, ja tiem tiek sniegts specifisks atbalsts;
 • Gadījumā, kad pašvaldība pieņem lēmumu tuvākā laikā attīstīt ģimeniskai videi pietuvinātus pakalpojumus vai jauniešu mājas, samazinoties pieprasījumam tālākā nākotnē, jāpārdomā iespējas minētos pakalpojumus pārkārtot, atbilstoši situācijai, piemēram,  ģimeņu, audžuģimeņu un aizbildņu atbalstam.
 
Iepazīties ar reorganizācijas plānu saturu var šeit:

Lai saņemtu papildu informāciju, aicinām sazināties ar projekta “Kurzeme visiem” vadītāju Ingu Kalniņu, tālr. 27008743, inga.kalnina@kurzemesregions.lv
 
 
Informāciju sagatavoja:
Inese Siliņa
projekta "Kurzeme visiem" sabiedrisko attiecību speciāliste
inese.silina@kurzemesregions.lv
Aicinājums piedalīties Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas  plāna sabiedriskās apspriešanas sanāksmēs

Kurzemes plānošanas reģions (KPR) aicina iedzīvotājus, nevalstisko organizāciju, sociālo un citu pakalpojumu sniedzējus, pašvaldību un valsts iestāžu pārstāvjus piedalīties KPR deinstitucionalizācijas (DI) plāna 2.redakcijas sabiedriskās apspriešanas sanāksmēs:
 • Kuldīgā        01.11.2017.  plkst. 10:30-12:30   Kuldīgas Kultūras centrā, Raiņa ielā 21    darba kārtība
 • Ventspilī      01.11.2017.  plkst. 15:00-17:00   Ventspils bibliotēkā, Akmeņu ielā 2         darba kārtība
 • Liepājā        02.11.2017.  plkst. 11:30-13:30   Liepājas Jauniešu mājā, Kungu ielā 24     darba kārtība

Lūdzu sekojiet līdzi informācijai par sanāksmju norises vietām.
Pieteikties dalībai sabiedriskās apspriešanās sanāksmēs var elektroniski ŠEIT.

Ar KPR DI plāna 2.redakciju un tā pielikumiem var iepazīties zem šī raksta esošajos failos.
 
KPR DI plānu izstrādā SIA „SAFEGE Baltija” projekta “Kurzeme visiem” ietvaros, kura mērķis ir palielināt Kurzemes reģionā ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem.
 
Vairāk informācijas var saņemt pie:
Diskutē par infrastruktūras risinājumiem sabiedrībā balstītu pakalpojumu attīstībai Kurzemē

2017.gada 12.oktobrī Kuldīgā Kurzemes pašvaldību vadības, attīstības un/vai plānošanas nodaļu, sociālo dienestu un Kurzemes plānošanas reģiona (KPR) pārstāvji tikās ar Kurzemes reģiona deinstitucionalizācijas (DI) plāna izstrādātāju SIA „SAFEGE Baltija”, lai diskutētu par Kurzemes reģiona DI plānā iekļaujamiem infrastruktūras risinājumiem un to izmaksām sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojumu (SBSP) attīstībai pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un ārpusģimenes aprūpē esošajiem bērniem. Sanāksmē piedalījās 15 no 20 Kurzemes pašvaldībām, KPR administrācijas vadītāja Evita Dreijere un projekta „Kurzeme visiem” vadības komanda – kopumā vairāk kā 40 dalībnieki.
 

SIA "SAFAGE Baltija" informē par Kurzemes reģiona DI plāna izstrādes aktualitātēm.
Foto: Anete Jansone

Tikšanās sākumā SIA „SAFAGE Baltija” klātesošos iepazīstināja ar aktualitātēm Kurzemes reģiona DI plāna izstrādes procesā un informēja par sasniegto progresu. Turpinājumā darbs tika organizēts divās darba grupās, apvienojot pēc administratīvās teritorijas līdzās esošo pašvaldību pārstāvjus, tādējādi veicinot diskusijas par savstarpējo sadarbību un nepieciešamajiem DI plānā iekļaujamajiem infrastruktūras risinājumiem, to izmaksām un SBSP lietotāju skaitu.
 

Darbs grupās. Foto: Inese Siliņa

Darbs grupās. Foto: Inese Siliņa

Tikšanās noslēgumā SIA „SAFEGE Baltija” apkopoja abu darba grupu laikā paustos priekšlikumus un iepazīstināja visus dalībniekus ar apspriestajiem DI plānā iekļaujamiem risinājumiem un to izmaksām.

Kurzemes reģiona DI plāns tiek izstrādāts projekta „Kurzeme visiem” ietvaros līdz šī gada beigām un drīzumā paredzētas sabiedriskās apspriešanas sanāksmes Kuldīgā, Liepājā un Ventspilī.
 
Tikšanās darba materiāli:

Informāciju sagatavoja
Inese Siliņa
projekta "Kurzeme visiem" sabiedrisko attiecību speciāliste
Mazāk pazīstamie risinājumi sabiedrībā balstītu pakalpojumu pieejamībai
Jau vairākus mēnešus Kurzemes reģionā turpinās darbs pie sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sistēmas attīstības un deinstitucionalizācijas (DI) plāna izstrādes. Šobrīd SIA “Safege Baltija” pētnieki sadarbībā ar pašvaldību sociālajiem dienestiem jau ir  noteikuši, kāds atbalsts būs visvairāk nepieciešams katrā pašvaldībā personām ar garīga rakstura traucējumiem (GRT), bērniem ar funkcionāliem traucējumiem (FT) un bērniem, kas šobrīd uzturas ārpus ģimenes aprūpes iestādēs.
 
Sociālā darba pakalpojums ir vislabāk zināmais, bet citi - kā „atelpas brīdis”,  „jauniešu māja”, grupu dzīvokļi un speciālizētās darbnīcas ir mazāk zināmi risinājumi sociālajā jomā. Par tiem turpinājumā.
 
“Atelpas brīdis” bērnu ar funkcionāliem traucējumiem vecākiem
Bērnu audzināšana un aprūpe nav process, ko var veikt no pulksteņa zvana līdz zvanam. Vēl jo mazāk tas iespējams, ja ģimenē aug bērns ar funkcionāliem traucējumiem.  Dažādu iemeslu dēļ (piemēram, darbs, mācības, veselības problēmas, u.c.), vecākiem nereti ir nepieciešams atbalsts, kas sniedz iespēju bērnam uzturēties drošā vidē profesionāļu uzraudzībā un aprūpē. Pašlaik šāds atbalsts līdz 30 diennaktīm gadā ir pieejams bērnu ar FT vecākiem, aizbildņiem un audžuģimenēm.
 
Saskaņā ar 277 bērnu izvērtētajām vajadzībām, Kurzemē kopumā “atelpas brīža” pakalpojums pašlaik ir nepieciešama 77 bērniem ar FT un viņu tuviniekiem. Visvairāk – 33 bērnu vecākiem šāds atbalsts nepieciešams Liepājā, 12 – Ventspilī, bet 8 - Kuldīgā. Citās pašvaldībās bērnu un viņu ģimeņu skaits, kam nepieciešams “atelpas brīža” pakalpojums, nepārsniedz pieci. Attēlā Nr.1 redzami Kurzemē nepieciešamie infrastruktūras risinājumi, lai nodrošinātu sabiedrībā balstītus sociālospakalpojumus bērniem ar FT.
 
1.attēls.“Nepieciešamie infrastruktūras risinājumi bērniem ar FT ”
Avots: autoru veidots saskaņā ar individuālo vajadzību izvērtējumiem
 
Ģimeniskai videi pietuvināti pakalpojumi un “Jauniešu mājas”
Bērnu nami, kuros uzturas vairāki desmiti vai pat simti bērnu, ir briesmīga vēstures palieka. Visi piekrīt, ka bērniem vislabāk ir augt ģimenē, kur mazos cilvēkus aprūpē, audzina un lolo viņu vecāki, aizbildņi vai audžuvecāki, ja to nespēj vecāki. Diemžēl pašlaik aizbildņu, audžuģimeņu un adoptētāju skaits ne Latvijā, ne Kurzemē nav pietiekams, lai katram bērnam būtu sava ģimene.  Šādā situācijā īslaicīgs risinājums būtu ģimeniskai videi pietuvināti pakalpojumi (ĢVPP). Tie izvietoti dzīvokļos vai individuālās mājās, kur bērni dzīvo līdzīgi kā ģimenēs – kopā ar pieaugušajiem iepērkas, gatavo, mazgā, atpūšas un dodas katrs savās ikdienas gaitās. ĢVPP visbiežāk brāļi un māsas netiek šķirti un nepieciešamības gadījumā aprūpi nodrošina līdz 8 bērniem vienuviet.
 
Šobrīd daudzi jaunieši, kas auguši bērnu aprūpes institūcijās, sasniedzot pilngadību, ir nesagatavoti patstāvīgai pieaugušo dzīvei. Bieži viņi nav pieraduši paši rūpēties par savu apģērbu, ēdienu, plānot budžetu, apmaksāt rēķinus. Lai pāreja uz pieaugušo dzīvi būtu veiksmīgāka, daudzās pasaules valstīs ir izveidotas “jauniešu mājas”, kurās zinoši speciālisti palīdz 15-18 gadus veciem jauniešiem uzsākt patstāvīgu dzīvi.  “Jauniešu māja” var būt atsevišķa māja vai arī kāds  dzīvoklis.
 
Kurzemē “jauniešu māju” izveide tiek apsvērta trijās pašvaldībās – Liepājā, Ventspilī un Talsos, bet ģimeniskai videi pietuvināti pakalpojumi pašlaik ir nepieciešami bērniem visās Kurzemes pašvaldībās. Protams, ir daudzas pašvaldības, kur ĢVPP vai “jauniešu mājas” pakalpojums nepieciešami tikai vienam vai diviem bērniem, tāpēc visticamāk, pašvaldībām būtu jāsadarbojas un jārisina jautājums par aizbildņu vai audžuģimeņu skaita palielināšanu.  Attēlā Nr.2 redzami Kurzemē nepieciešamie infrastruktūras risinājumi, lai nodrošinātu sabiedrībā balstītus sociālospakalpojumus ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem.
 
2.attēls.Nepieciešamie infrastruktūras risinājumi ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem
Avots: autoru veidots saskaņā ar individuālo vajadzību izvērtējumiem
 
Specializētas darbnīcas un grupu dzīvokļi personām ar garīga rakstura traucējumiem
Personas ar GRT bieži vien ir nolemtas dzīvei institūcijās, kurās ir ierobežotas iespējas atrast sev piemērotu nodarbošanos vai darbu. Pakalpojumi specializētās darbnīcās palīdz attīstīt darba un ikdienas dzīves iemaņas. Kurzemē interesi par specializētajām darbnīcām izrādījušas 115 personas ar GRT.  Vislielākā interese par pakalpojumiem specializētajās darbnīcās ir Talsu novadā (28 personas), Ventspilī (14 personas) un Saldus novadā (12 personas).
 
Daudzus iedzīvotājus bažīgus dara iespēja, ka tiem kaimiņos tiks izveidoti grupu dzīvokļi personām ar garīga rakstura traucējumiem. Jāatgādina, ka jau šobrīd personas ar GRT dzīvo mums kaimiņos, taču atšķirība ir faktā, ka pašlaik viņu aprūpe ir tuvinieku – ne speciālistu atbildība.  Grupu dzīvokļos situācijās, kad tas būs nepieciešams, atbalstu personām ar GRT sniegs apmācīti speciālisti un tik lielā apmērā, cik nepieciešams. Šāda sabiedrībā īstenota aprūpes sistēma ir daudz drošāka apkārtējiem un humānāka pret personām ar GRT, jo ļaus sajusties piederīgiem sabiedrībai.
 
Saskaņā ar vajadzību izvērtējuma rezultātiem, grupu dzīvokļi ir nepieciešami gandrīz visās Kurzemes pašvaldībās. Dažās tie ir nepieciešami tikai 2 -3 personām, un tikai dažās grupu dzīvokļi būtu noderīgi vairāk kā 10 personām, piemēram, Liepājā, Ventspilī, Talsu un  Rojas novados. Tas nebūt nav daudz, ņemot vērā kopējo iedzīvotāju skaitu minētajās pašvaldībās. Attēlā Nr.3 redzami Kurzemē nepieciešamie infrastruktūras risinājumi, lai nodrošinātu sabiedrībā balstītus sociālospakalpojumus personām ar garīga rakstura traucējumiem.
 
3.attēls. Nepieciešamie infrastruktūras risinājumi personām ar garīga rakstura traucējumiem
Avots: autoru veidots saskaņā ar individuālo vajadzību izvērtējumiem
 
Veidojot sociālos pakalpojumus, kas atbilst iedzīvotāju vajadzībām, tiktu uzlabota personu ar GRT, bērnu ar FT un viņu tuvinieku, kā arī bērnu, kas šobrīd uzturas ārpus ģimenes aprūpes iestādēs, dzīves kvalitāte, kas atkarīga no pārējās sabiedrības lēmumiem – atbalstīt vai ignorēt.
 
 
Informāciju sagatavoja
SIA „SAFEGE BALTIJA”
kurzeme_di@sagefe.lv
 
 
Kurzemes reģiona deinstitucionalizācijas plāns tiek izstrādāts projekta „Kurzeme visiem” ietvaros, kas tiek īstenots līdz 2022. gadam kā daļa no Latvijā notiekošā deinstitucionalizācijas (DI) procesa. DI procesa mērķis ir ilgtermiņā radīt tādu sociālo pakalpojumu un atbalsta sistēmu, kas sniedz sabiedrībā balstītus pakalpojumus un maksimāli samazina ilgstošas sociālās aprūpes institūcijās esošo personu tostarp bērnu skaitu. Vairāk: www.kurzemevisiem.lv.
Lai profesionāls atbalsts būtu pieejams tuvāk mājām
 
Lai nodrošinātu profesionālu, savlaicīgu un viegli pieejamu atbalstu ir jāattīsta sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu attīstība bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu vecākiem vai audžuvecākiem, kā arī bērniem, kas pašlaik dzīvo sociālās aprūpes iestādēs, un pieaugušajiem ar garīga rakstura traucējumiem. Turklāt atbalsts būtu jānodrošina pilngadīgo personu vai bērnu dzīves vietā vai pēc iespējas tuvāk mājām.
 
Šobrīd, izstrādājot Kurzemes reģiona deinstitucionalizācijas plānu, tiek izvērtētas un analizētas iespējas attīstīt sociālos pakalpojumus, kas pēc iespējas balstītas personu individuālajās vajadzībās. Sociālo pakalpojumu attīstībai ir nepieciešams plašs speciālistu loks - sociālā darba un rehabilitācijas speciālisti, kā arī veselības un sociālās aprūpes darbinieki. Speciālistu kvalifikācija, pieejamība un motivācija strādāt ir priekšnoteikums kvalitatīva pakalpojuma nodrošināšanai.
 
Daudzās pašvaldībās nepietiek sociālās jomas speciālistu       
Veicot izpēti par atbilstošu speciālistu pieejamību Kurzemes pašvaldībās, SIA “SAFEGE Baltija” eksperti ir konstatējuši, ka šobrīd 8 no 20 pašvaldībām sociālā darba speciālistu* skaits ir mazāks nekā noteikts Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā, bet 6 no 14 pašvaldībām, kurās iedzīvotāju skaits ir lielāks nekā 3000, netiek nodrošināti normatīvajos aktos noteiktie speciālisti.
 
Iedzīvotāju skaits uz vienu sociālā darba speciālistu
 
Piemēram, trīs pašvaldībās trūkst sociālie darbinieki darbam ar pieaugušām personām un divās pašvaldībās trūkst sociālie darbinieki darbam ar ģimenēm un bērniem. Tāpat reģionā ir nepietiekams sociālās rehabilitācijas speciālistu skaits.
 
Vajadzīgas plašas zināšanas un kompetences
Speciālistiem, kas strādā vai strādās ar mērķa grupas cilvēkiem, ir jābūt ne tikai specifiskām profesionālām zināšanām un prasmēm, bet arī jābūt emocionāli iejūtīgiem. Speciālistiem ir jāsaprot mērķa grupas vajadzības un jāsaredz situācija no citas personas skatu punkta, jāspēj ieklausīties un ieteikt labākos risinājumus, kā arī elastīgi reaģēt uz izmaiņām. Vienlaikus tā ir iespēja izjust gandarījumu situācijās, kad ir izdevies palīdzēt kādam līdzcilvēkam.
 
Jāatzīst, ka daudziem sociālās nozares speciālistiem tuvākie gadi būs izaicinājums apgūt jaunas zināšanas un prasmes tā, lai sniegtie sociālie pakalpojumi atbilstu pašvaldības iedzīvotāju vajadzībām.
 
Darbinieku aptaujā iegūtie rezultāti par nepieciešamajām apmācību tēmām

Aptaujātie Kurzemes Sociālo dienestu pārstāvji atzīst, ka speciālistiem visvairāk būtu nepieciešamas apmācības par cilvēku dzīves kvalitātes novērtēšanu, lai uzlabotu prasmes novērtēt personu emocionālo un fizisko labsajūtu, starppersonu attiecības, personības attīstību, pašnoteikšanos un sociālās iekļaušanās iespējas. Tāpat speciālistiem darbā ar DI procesā iesaistītajiem iedzīvotājiem būtu jāpārliecinās, ka tiek saglabāta vai uzlabota šo personu līdzšinējā dzīves kvalitāte un tiek ievērotas viņu cilvēktiesības. 
 
*sociālā darba speciālisti ir sociālie darbinieki, sociālie aprūpētāji, sociālie rehabilitētāji un sociālās palīdzības organizatori.
 
 
Informāciju sagatavoja
SIA „SAFEGE BALTIJA”
kurzeme_di@sagefe.lv
 
Kurzemes reģiona deinstitucionalizācijas plāns tiek izstrādāts projekta „Kurzeme visiem” ietvaros, kas tiek īstenots līdz 2022. gadam kā daļa no Latvijā notiekošā deinstitucionalizācijas (DI) procesa. DI procesa mērķis ir ilgtermiņā radīt tādu sociālo pakalpojumu un atbalsta sistēmu, kas sniedz sabiedrībā balstītus pakalpojumus un maksimāli samazina ilgstošas sociālās aprūpes institūcijās esošo personu tostarp bērnu skaitu. Vairāk: www.kurzemevisiem.lv
 
 
 
 
Bērnu ar invaliditāti vecāki aicināti pieteikties sociālo rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai

Vecāki, kuru bērniem ar invaliditāti projekta „Kurzeme visiem” ietvaros ir veikta individuālo vajadzību izvērtēšana un izveidoti individuālie atbalsta plāni, aicināti pārskatīt tajos rekomendētos pakalpojumus, izvēlēties nepieciešamākos un pieteikties to saņemšanai pašvaldības sociālajā dienestā.

Vecāki pieteikt savu bērnu vajadzību izvērtēšanai un atbalsta plāna izstrādei varēja no 2016.gada augusta līdz pat 2017.gada janvārim Kurzemes pašvaldību sociālajos dienestos. Kopumā pašlaik Kurzemē ir izstrādāti individuālie atbalsta plāni 277 bērniem ar invaliditāti, tajos iekļaujot rekomendācijas par bērna ikdienas vajadzībām un attīstībai nepieciešamajiem pakalpojumiem, tai skaitā atbalsta pakalpojumiem vecākiem. Vajadzību izvērtēšanā iesaistītie speciālisti (sociālais darbinieks, psihologs, fizioterapeits un/vai ergoterapeits) norādījuši uz vairāk kā 40 dažādiem sabiedrībā balstītiem sociāliem un vispārējiem pakalpojumiem, kuru pieejamība Kurzemē būtu vēlama bērnu ar FT un viņu ģimenu dzīves kvalitātes uzlabošanai.  

Katra ģimene no atbalsta plānā rekomendētajiem pakalpojumiem bez maksas var saņemt četrus pakalpojumus bērnam un divus vecākiem. Lai  pašvaldība varētu sākt organizēt izvēlēto pakalpojumu sniegšanu, aicinām vecākus doties uz pašvaldības sociālo dienestu ar iesniegumu par nepieciešamajiem sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem.
 
Diskutē par Kurzemes DI plānā paredzētajiem infrastruktūras risinājumiem
Liepājā un Ventspilī


Lai pārrunātu Kurzemes reģiona deinstitucionalizācijas (DI) plānā iekļaujamos Liepājas un Ventspils pilsētu infrastruktūras risinājumus, septembrī organizētas Labklājības ministrijas, Kurzemes lielo pilsētu, plānošanas reģiona un Kurzemes reģiona DI plāna izstrādātāju tikšanās.

Ar Liepājas pašvaldības pārstāvjiem tikšanās organizēta 11.septembrī, bet ar Ventspils pašvaldības pārstāvjiem - 13.septembrī. Tikšanos laikā tika izskatīti abu pašvaldību piedāvātie infrastruktūras attīstības un pilnveidošanas priekšlikumi, kas nozīmīgi DI procesa īstenošanai Kurzemē un diskutēts par to atbilstību DI procesa būtībai – nodrošināt sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus, samazinot institūcijās dzīvojošo bērnu un personu ar invaliditāti skaitu. Vienlaikus sarunās tika meklēti labākie, iedzīvotāju vajadzībām atbilstošākie, efektīvākie un ekonomiskākie risinājumi, kurus iekļaut reģionālajā DI plānā un īstenot tuvāko 5 gadu laikā.  
Notikusi 6. projekta partneru tikšanās

Sestajā partneru tikšanās reizē 8.augustā Kuldīgā tika pārrunātas projekta ieviešanas aktualitātes un kopā ar KPR DI plāna izstrādātājiem pārrunāta sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu (turpmāk – SBSP) pieejamība un plānota to attīstība Kurzemē.

Tikšanās sākumā projekta vadītāja Inga Kalniņa partnerus, kurus pārsvarā pārstāvēja sociālo dienestu vadītāji un VSAC “Kurzeme” pārstāvji, informēja par projekta ieviešanas progresu un skaidroja SBSP sniegšanas un izdevumu kompensēšanas kārtību. Īpaša uzmanība tika pievērsta jautājumiem par sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem (bērni ar FT).

Šobrīd projekta ietvaros Kurzemē jau 12 ģimenes, kurās aug bērni ar FT, saņem “atelpas brīža” vai sociālās aprūpes pakalpojumu un viena persona ar garīga rakstura traucējumiem saņem pakalpojumu dienas aprūpes centrā. Tā kā ir noslēgusies bērnu ar FT individuālo vajadzību izvērtēšana, tiek sagaidīts, ka, saskaņā ar individuālos atbalsta plānos rekomendēto, drīzumā sāksies intensīvāka arī citu SBSP sniegšana.

Tāpat šobrīd ļoti nozīmīga projekta aktivitāte ir Kurzemes reģiona DI plāna 2017.-2020.gadam izstrāde. Plāna  izstrādātājs SIA “SAFEGE BALTIJA” informēja klātesošos par līdz šim paveikto, bet tikšanās otrajā daļā projekta partneri sadarbojās un strādāja 3 darba grupās, plānojot SBSP attīstību Kurzemes reģionā.
 

Projekta partneri diskutē darba grupā par SBSP pieejamību un attīstību
 
Vispirms darba grupu dalībnieki kā sociālās jomas eksperti vērtēja SBSP pieejamību Kurzemes pašvaldībās dzīvojošajiem projekta mērķa grupu* pārstāvjiem. Diemžēl tikai dažās Kurzemes pašvaldībās atsevišķām mērķa grupām ir pieejami SBSP. Kā atzina šo pašvaldību pārstāvji, salīdzinot ar pieprasījumu, SBSP pieejamība un apjoms ir nepietiekams. Tā rezultātā visās grupās to dalībnieki nonāca pie līdzīga situācijas novērtējuma – lielākajā daļā pašvaldību to iedzīvotājiem - projekta mērķa grupu pārstāvjiem, nav vai “drīzāk nav, nekā ir” pieejami nepieciešamie SBSP.
 

Projekta partneri diskutē darba grupā par SBSP pieejamību un attīstību
 
Turpinājumā darba grupās pašvaldību un VSAC pārstāvji diskusijās kopīgi meklēja iespējamos risinājumus, lai SBSP kļūtu pieejamāki un tie būtu pēc iespējas atbilstošāki mērķa grupas vajadzībām. Tikšanās noslēgumā dalībnieki plānoja SBSP attīstību un pieejamības uzlabošanu Kurzemes reģionā, vienlaicīgi apspriežot pašvaldību sadarbības iespējas minēto pakalpojumu nodrošināšanā.
 
Prezentācijas no tikšanās:
 
  
* bērni ar funkcionāliem traucējumiem, pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem, bērni ārpusģimenes aprūpē un potenciālie aizbildņi, adoptētāji, audžuģimenes
 
Atstumt vai atbalstīt?

Katrs cilvēks, katrs bērns ir ar savu stāstu, pieredzi, vajadzībām un iespējām. Tādi ir arī bērni ar funkcionāliem traucējumiem, bērni, kas dzīvo bērnu namos, un pieaugušie ar garīga rakstura traucējumiem, kā arī viņu ģimenes un piederīgie. Lai labāk izprastu tieši šo kurzemnieku vajadzības un veidotu iespējamo sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sistēmu reģiona pašvaldībās, šobrīd Kurzemē un arī citos reģionos ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu norisinās vērienīgs darbs.
 
Pirmais solis projekta “Kurzeme visiem” ietvaros ir veikts. Ir apzināts to cilvēku skaits katrā pašvaldībā, kuriem būtu noderīgi un nepieciešami pakalpojumi. Tagad plānošanas reģiona un SIA “SAFEGE Baltija” speciālisti, sadarbojoties ar reģiona pašvaldībām un nozares darbiniekiem, izvērtē esošo situāciju un meklē labākos risinājumus sociālo pakalpojumu attīstībai.
 
Visi bērni ir mūsu bērni
Pēc Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀK) datiem 2017.gada janvārī Kurzemes reģionā bija 1176 bērni, kuriem noteikta invaliditāte, t.sk. 577 bērni ar redzes, dzirdes, kustību un psihiskiem traucējumiem
 
Daļa no tiem dzīvo ģimenēs, bet ir arī bērni, kuru tuvinieki nevar parūpēties par viņu labklājību dažādu iemeslu dēļ, piemēram, atkarības, vardarbība, pamešana novārtā un bērna vai vecāku veselības traucējumi, tāpēc viņi dzīvo aprūpes iestādēs. Kurzemes reģionā ir pieci bērnu nami jeb bērnu sociālās aprūpes centri, kuros 2017. gada janvārī sociālos pakalpojumus saņēma 157 bērni. Tas nepārprotami norāda uz nepieciešamību būtiski palielināt pašvaldībā ģimenēm sniedzamā atbalsta apjomu un daudzveidību, lai samazinātu risku bērniem nonākt institūcijās.
 
Atbalstīt nevis atstumt
Pēc Slimību profilakses un kontroles centra datiem Latvijā uzskaitē ar dažādiem psihiskiem un uzvedības traucējumiemir gandrīz 86 tūkstoši cilvēku, no tiem Kurzemē – 12 437. Jāatzīmē, ka pēc VDEĀK datiem šī gada sākumā Kurzemē tikai 3133 personām ar psihiskiem un uzvedības traucējumiem bija noteikta invaliditāte, no tiem 522 cilvēkiem - 1. invaliditātes grupa, bet 2356 cilvēkiem - 2. invaliditātes grupa.
 
Savukārt Valsts sociālās aprūpes centrā (VSAC) „Kurzeme” un tā sešās filiālēs 2017. gada aprīlī dzīvoja 738 pieaugušie un bērni. Daudzi no tiem varētu dzīvot sabiedrībā, ja tiktu radīti tam piemēroti apstākļi un atbalsta sistēma dzīves vietā.  
 
Viena formula neder visiem
Šobrīd Kurzemē notiek individuāla vajadzību izvērtēšana 348 pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem. Līdz aprīlim tika izvērtētas sociālo pakalpojumu vajadzības 277 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un 126 bērniem, kas dzīvo bērnu namos. Šo izvērtējumu rezultāti tiks ņemti vērā izstrādājot iestāžu reorganizācijas plānus un deinstitucionalizācijas plānu sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanai pašvaldībās Kurzemē.
 
Situācija katrā Kurzemes pašvaldībā atšķiras. Ir pašvaldības, kurās ir tikai daži bērni ar funkcionāliem traucējumiem vai pieaugušie ar garīga rakstura traucējumiem, kam nepieciešams atbalsts, taču ir tādas (piemēram, Liepāja, Ventspils, Talsu un Saldus novads), kurās ir jārod risinājumi vairākiem desmitiem bērnu un pieaugušo. Tas prasa mērķtiecīgu visu iesaistīto pušu darbu. Ir jāpadomā par nepieciešamajiem speciālistiem, infrastruktūru, iespējām sadarboties ar nevalstiskajām organizācijām un iedzīvotāju attieksmes maiņu pret šiem kurzemniekiem.
 
Kādā pašvaldībā piemērotākais risinājums būs dienas centri, grupu dzīvokļi, atbalsts audžuģimenēm un aizbildņiem, citās – aprūpe mājās vai atbalsts uzņēmējiem, kas nodarbinātu personas ar garīga rakstura traucējumiem vai cits variants. Iesaistītie “SAFEGE Baltija” speciālisti rūpīgi pārdomā un izvērtē gan katram cilvēkam nepieciešamo, gan meklē tieši katrai pašvaldībai un tās iedzīvotājiem piemērotāko sociālo pakalpojumu modeli.
 
Vasaras otrajā pusē pārrunāsim, vai piedāvātās idejas ir īstenojamas un atbilstošas. Notiks sabiedriskās apspriedes Kuldīgā, Ventspilī un Liepājā, kuru laikā uzklausīsim jūsu viedokli, lai kopīgi rastu labākos risinājumus.
 
 
Projekts „Kurzeme visiem” tiek īstenots līdz 2022. gadam kā daļa no Latvijā notiekošā deinstitucionalizācijas (DI) procesa, kura mērķis ir ilgtermiņā radīt tādu sociālo pakalpojumu un atbalsta sistēmu, kas sniedz sabiedrībā balstītus pakalpojumus un maksimāli samazina ilgstošas sociālās aprūpes institūcijās esošo personu, tostarp bērnu, skaitu. Vairāk: www.kurzemevisiem.lv

Informāciju sagatavoja:
SIA "SAFEGE BALTIJA"
kurzeme_di@sagefe.lv
Pabeigta bērnu ar invaliditāti vajadzību izvērtēšana un atbalsta plānu izstrāde Kurzemē

Projekta “Kurzeme visiem” ietvaros 277 bērniem ar invaliditāti ir veikta individuālo vajadzību izvērtēšana un atbalsta plānu izstrāde. Tie ietver informāciju un rekomendācijas par bērnam un viņa ģimenei nepieciešamo atbalsta apjomu dzīvei sabiedrībā, tai skaitā nepieciešamajiem sabiedrībā balstītiem sociāliem un vispārējiem pakalpojumiem.

Pieteikties bērna vajadzību izvērtēšanai varēja no 2016. gada augusta līdz pat 2017. gada janvārim jebkurā Kurzemes pašvaldības sociālajā dienestā un kopumā tika saņemti 322 iesniegumi. Speciālistu komanda (sociālais darbinieks, psihologs, ergoterapeits un/vai fizioterapeits) ar bērniem tikās laika posmā no 2016. gada novembra līdz pat 2017. gada aprīlim, diemžēl ne visi bērni, kuri tika pieteikti vajadzību izvērtēšanai, dažādu iemeslu dēļ procesā varēja iesaistīties. Vislielākais vajadzību izvērtēšanai pieteikto bērnu skaits bija Liepājas pilsētā, Saldus un Talsu novados, Ventspils pilsētā un Aizputes novadā.

Viens no galvenajiem secinājumiem pēc pusgadu ilgā vajadzību izvērtēšanas un atbalsta plānu izstrādes procesa noslēguma ir ģimeņu, kurās aug bērni ar invaliditāti, nepietiekamās zināšanas par iespējamo atbalstu no pašvaldības un valsts gan dažādu pakalpojumu, gan materiāltehnisko līdzekļu veidā. Tāpat vajadzību izvērtēšanā iesaistītie speciālisti norādījuši uz vairāk nekā 40 dažādiem sabiedrībā balstītiem sociāliem un vispārējiem pakalpojumiem, kuru pieejamība Kurzemē būtu vēlama bērnu ar invaliditāti un viņu ģimenes locekļu dzīves kvalitātes uzlabošanai.

Šobrīd speciālistu izstrādātie atbalsta plāni ir nodoti gan ģimenēm, gan atbilstošo pašvaldību sociālajiem dienestiem, lai tās savā teritorijā varētu plānot attīstīt nepieciešamos sabiedrībā balstītos sociālos pakalpojumus. Atbalsta plānos rekomendētie pakalpojumi apkopotā veidā ir nodoti arī Kurzemes deinstitucionalizācijas plāna izstrādātājiem, lai Kurzemes plānošanas reģiona teritorijā plānotu nepieciešamos sabiedrībā balstītos sociālos un vispārējos pakalpojumus un to pieejamību.

Projekts “Kurzeme visiem” tiek īstenots Kurzemē līdz 2022. gadam kā daļa no Latvijā notiekošā deinstitucionalizācijas (DI) procesa, kura būtība ir  ilgtermiņā radīt tādu sociālo pakalpojumu un atbalsta sistēmu, kas sniedz sabiedrībā balstītus pakalpojumus un maksimāli samazina ilgstošas sociālās aprūpes iestādēs esošo personu skaitu.  

Lai saņemtu papildu informāciju, aicinām sazināties ar projekta “Kurzeme visiem” vadītāju Ingu Kalniņu, tālr. 27008743, inga.kalnina@kurzemesregions.lv

Paplašinās projekta sadarbības partneru loks, lai nepieciešamības gadījumā palīdzētu personām ar garīga rakstura traucējumiem uzsākt patstāvīgu dzīvi sabiedrībā

 
Par projekta „Kurzeme visiem” partneriem šogad kļuvušas 5 citu plānošanas reģionu pašvaldības – Aizkraukles novads un Jēkabpils pilsēta Zemgalē, Limbažu un Smiltenes novadi Vidzemē, kā arī Tukuma novads Rīgas plānošanas reģionā.

Sadarbība ar jaunajiem partneriem uzsākta, lai nepieciešamības gadījumā nodrošinātu sociālā mentora pakalpojumu un atbilstošos sabiedrībā balstītos sociālos pakalpojumus tām VSAC* “Kurzeme” dzīvojošām 27 personām ar garīga rakstura traucējumiem (GRT), kuras individuālo vajadzību izvērtēšanas laikā izteikušas vēlmi uzsākt patstāvīgu dzīvi ārpus Kurzemes plānošanas reģiona.

Projekta „Kurzeme visiem” ietvaros līdz 2022. gadam patstāvīgai dzīvei sabiedrībā kopumā plānots sagatavot 97 personas ar GRT, kuras pašlaik dzīvo VSAC „Kurzeme” kādā no 6 filiālēm. Visām personām pirms patstāvīgas dzīves uzsākšanas pašvaldībā tiks sniegts to pastāvīgas dzīves prasmēm atbilstošs individuāls atbalsts un sociālā mentora pakalpojums līdz 12 mēnešiem.

Šobrīd projekta „Kurzeme visiem” īstenošanā ir iesaistījušies 28 partneri – visas Kurzemes pašvaldības, piecas citu plānošanas reģionu pašvaldības, visas bērnu aprūpes iestādes Kurzemē, kā arī valsts sociālās aprūpes centrs “Kurzeme” ar tā 6 filiālēm. Projekta īstenošana ir daļa no Latvijā notiekošā deinstitucionalizācijas procesa, kura mērķis ir ilgtermiņā radīt tādu sociālo pakalpojumu un atbalsta sistēmu, kas sniedz sabiedrībā balstītus pakalpojumus un maksimāli samazina ilgstošas sociālās aprūpes iestādēs esošo personu skaitu. 
 
*VSAC – valsts sociālās aprūpes centrs
Notikusi Kurzemes plānošanas reģiona DI vadības grupas sēde

24.maijā Kuldīgā tikās Kurzemes plānošanas reģiona (KPR) deinstitucionalizācijas (DI) vadības grupa, lai iepazītos ar projekta “Kurzeme visiem” īstenošanas progresu un diskutētu par tālāko vadības grupas darbu. Tuvākā laikā tās dalībnieku būtiskākie pienākumi saistīti ar KPR DI plāna izstrādes un pakalpojumu plānošanas reģiona iedzīvotājiem uzraudzību, kā arī par sadarbības attīstību ar citu plānošanas reģionu DI vadības grupām.
 

Kurzemes plānošanas reģiona DI vadības grupa. Foto Inese Siliņa
 
Sanāksmes laikā ar vadības grupu tikās KPR DI plāna un Kurzemes reģiona bērnu aprūpes iestāžu reorganizācijas plāna izstrādātāji, informējot par līdz šim paveikto un sagaidāmajiem rezultātiem:
Apkārtraksts nr.1 "Deinstitucionalizācija: no idejas līdz īstenošanai"
 
Labklājības ministrija ir sagatavojusi apkārtrakstu "Deinstitucionalizācija: no idejas līdz īstenošanai" par aktuālo procesa ieviešanā Latvijā. Aicinām iepazīties un būt informētiem!
 
Apkārtrakstā var lasīt:
 • Kā notiek DI projektu īstenošana Latvijā
 • Noslēgumam tuvojas DI mērķa grupu vajadzību izvērtējums
 • Uzsākta institūciju reorganizācijas plānu izstrāde
 • Uzsākta DI plānu izstrāde
 • DI pakalpojumi, ko pašvaldības uzsāk sniegt jau tagad
 • Komunikācijas kampaņa – sabiedrības izpratnei un iesaistei
 
Kurzemē noslēgusies bērnu aprūpes centros dzīvojošo bērnu vajadzību izvērtēšana

Kurzemē ir noslēgusies bērnu sociālās aprūpes centros (bērnu namos) dzīvojošo bērnu individuālo vajadzību izvērtēšana, kas tika veikta projekta “Kurzeme visiem” ietvaros.

Kurzemes reģionā ir 5 bērnu nami jeb bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas*, kurās sociālos pakalpojumus uz 31.12.2016. saņēma 157 bērni. 
 
Bērnu individuālo vajadzību izvērtēšana tiek veikta visā Latvijā. Kurzemes reģionā bērnu individuālo vajadzību izvērtēšanu un sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas plānu izstrādi no 2016.gada novembra līdz 2017.gada aprīlim veica četri speciālisti - sociālais darbinieks, psihologs, ergoterapeits un fizioterapeits.

Projekta ietvaros ir veikta 126 bērnu individuālo vajadzību izvērtēšana, kuri izvērtēšanas laikā atradās iestādē un nebija sasnieguši 18 gadu vecumu:
 • Liepājas pilsētas Domes Sociālā dienesta Bērnunamā – 27 bērniem;
 • Strazdes bērnu namā – 10 bērniem;
 • Ventspils novada bērnu namā „Stikli” – 18 bērniem;
 • Ventspils Sociālās aprūpes namā „Selga” – 24 bērniem;
 • VSAC „Kurzeme” filiālē „Liepāja” – 47 bērniem.

Izvērtēšanas procesa laikā apstiprinājās, ka biežāk norādītie iemesli bērnu ievietošanai bērnu namos ir to pamešana novārtā vai vardarbība pret bērnu, kā arī vecāku alkoholisms un citas atkarības. Papildus tam iegūtā un apkopotā informācija apliecina, ka daļa bērnu vairākkārt piedzīvojuši gan bērna namu, gan audžuģimeņu, gan aizbildņu maiņu. Tāpat izvērtēšanas procesā ir konstatēts, ka lielākajai daļai bērnu vecāki ir dzīvi. Viss minētais nepārprotami norāda uz nepieciešamību būtiski palielināt ģimenēm sniedzamā atbalsta apjomu un daudzveidību, tādējādi samazinot risku bērniem nonākt institūcijās.

Projekts “Kurzeme visiem” tiek īstenots līdz 2022. gadam kā daļa no Latvijā notiekošā deinstitucionalizācijas (DI) procesa, kura mērķis ir ilgtermiņā radīt tādu sociālo pakalpojumu un atbalsta sistēmu, kas sniedz sabiedrībā balstītus pakalpojumus un maksimāli samazina ilgstošas sociālās aprūpes institūcijās personu tostarp bērnu skaitu.  
 
Lai saņemtu papildu informāciju, aicinām sazināties ar projekta “Kurzeme visiem” vadītāju Ingu Kalniņu, tālr. 27008743, inga.kalnina@kurzemesregions.lv
 
 
*Liepājas pilsētas Domes Sociālā dienesta Bērnunams, Strazdes bērnu nams, Ventspils novada bērnu nams „Stikli”, Ventspils Sociālās aprūpes nams „Selga” un valsts sociālās aprūpes centra „Kurzeme” filiāle „Liepāja”
Kuldīgā jau 5. reizi tiekas projekta „Kurzeme visiem” partneri

19.aprīlī Kuldīgā notikusi projekta “Kurzeme visiem” partneru, DI plāna izstrādātāja un Labklājības ministrijas pārstāvju tikšanās, lai pārrunātu projekta ieviešanas gaitu un tā aktualitātes.

Tikšanās laikā projekta vadītāja Inga Kalniņa partnerus iepazīstināja ar projekta mērķa grupu individuālo vajadzību izvērtēšanas un atbalsta plānu izstrādes progresu, kā arī sniedza informāciju par sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieprasījumu un to nodrošināšanu Kurzemē. Tāpat I.Kalniņa skaidroja sociālā mentora pakalpojuma būtību un ieviešanas kārtību tiem Valsts sociālā aprūpes centra „Kurzeme” klientiem ar garīga rakstura traucējumiem, kuri nolēmuši uzsākt patstāvīgu dzīvi sabiedrībā.
 

Projekta vadītāja Inga Kalniņā uzrunā projekta partnerus. Foto Inese SIliņa
 
Ar projekta partneriem tikās arī SIA „SAFEGE Baltija” pārstāvji, kuri ir uzsākuši darbu pie Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas (DI) plāna izstrādes. SIA „SAFEGE” pārstāvis - KPR DI plāna izstrādes vadītājs Gatis Pāvuls iepazīstināja ar plānoto darbu secību, sasniedzamajiem rezultātiem, kā arī tuvākā laika darbiem, kuros nozīmīga būs partneru iesaiste. G.Pāvuls akcentēja nepieciešamību izzināt/saprast pašvaldību līdzšinējo redzējumu par sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu attīstību savā teritorijā un plānotajiem infrastruktūras attīstības projektiem. Papildus esošajam informācijas ievākšanas un analīzes darbam, plānotas arī tikšanās ar katru partneri un tā DI vadības grupu.

Turpinājumā Labklājības ministrijas pārstāvji diskusijās ar partneriem izzināja iespējas iesaistīt projektā papildus Kurzemes pašvaldībās dzīvojošos iedzīvotājus un skaidroja plānoto papildinātības principu.
 
Prezentācijas no tikšanās:
Kurzemes iedzīvotāji saņem sabiedrībā balstītus pakalpojumus

Līdz 31.03.2017. jau sešas ģimenes, kurās aug bērni ar invaliditāti/funkcionāliem traucējumiem, un viena pilngadīga persona ar garīga rakstura traucējumiem saņēmušas projekta „Kurzeme visiem” apmaksātus sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus:
 • “atelpas brīža” pakalpojumu saņēmušas 2 bērnu ar funkcionāliem traucējumiem ģimenes (Liepājas pilsētā un Ventspils novadā),
 • aprūpes pakalpojums tiek nodrošināts 4 bērniem ar invaliditāti līdz četru gadu vecumam (Ventspils pilsētā, Grobiņas un Mērsraga novados),
 • dienas aprūpes centra pakalpojumu saņem 1 pilngadīga persona ar garīga rakstura traucējumiem (Liepājas pilsētā).

Dzīvesvietas pašvaldības sociālajā dienestā var saņemt papildu informāciju un pieteikties pakalpojumiem.
Sākta Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna izstrāde

Projekta „Kurzeme visiem” ietvaros martā uzsākta Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017.-2020. gadam (Kurzemes reģiona DI plāns)  izstrāde, kuru veic SIA „SAFEGE BALTIJA”.

Kurzemes reģiona DI plāna mērķis ir rast risinājumus, lai nodrošinātu iedzīvotājiem nepieciešamos atbalsta, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai, vienlaicīgi novērstu personu nokļūšanu institūcijās.

Kurzemes iedzīvotāju individuālo vajadzību izvērtēšanas un atbalsta plānu izstrādes laikā iegūtā informācija par nepieciešamajiem pakalpojumiem veidos Kurzemes reģiona DI plāna pamatu. Būtiska nozīme būs arī sadarbībai ar pašvaldībām un esošo pakalpojumu sniedzējiem, lai apspriestu ieceres un diskutētu par sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojumu attīstību pašvaldību teritorijās. SIA „SAFEGE BALTIJA” uzklausīs iesaistīto pušu vēlmes, argumentus un pārdomas par sociālo un vispārējo pakalpojumu pieejamību, infrastruktūru, tās attīstību un pašvaldību redzējumu situācijas uzlabošanai. Vienlaicīgi tikšanos un diskusiju laikā būs jārod visām pusēm pieņemami risinājumi, kā un kur pilnveidot esošos un, nepieciešamības gadījumā, attīstīt jaunus sabiedrībā balstītos sociālos pakalpojumus Kurzemē.

Kurzemes reģiona DI plānam ir jābūt visu pušu saskaņotam un Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu attīstības padomes (SPAP) apstiprinātam līdz 31.12.2017.

Kurzemes pašvaldības, kuru teritorijās, saskaņā ar izstrādāto plānu, būs jāattīsta sabiedrībā balstītie sociālie pakalpojumi, varēs  pretendēt uz Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējumu  vajadzīgās infrastruktūras sakārtošanai.
 

Lai saņemtu papildu informāciju, aicinām sazināties ar projekta “Kurzeme visiem” vadītāju Ingu Kalniņu, tālr. 27008743, inga.kalnina@kurzemesregions.lv
Sākta Kurzemes plānošanas reģiona bērnu namu reorganizācijas plānu izstrāde

SIA „AC Konsultācijas” projekta „Kurzeme visiem” ietvaros martā sākusi Kurzemes plānošanas reģiona bērnu sociālās aprūpes centru (bērnu namu) reorganizācijas plānu izstrādi.

Reorganizācijas plānu mērķis ir rast risinājumus, lai uzlabotu situāciju aptuveni 150 bērniem - bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, kuri šobrīd dzīvo piecos bērnu sociālās aprūpes centros (BSAC) Kurzemē:
 • Liepājas pilsētas Domes Sociālā dienesta Bērnunamā;
 • Ventspils novada bērnu namā „Stikli”;
 • Strazdes bērnu namā;
 • Ventspils Sociālās aprūpes namā „Selga”;
 • VSAC „Kurzeme” filiālē „Liepāja”.
 
Reorganizācijas plānu izstrāde notiks sadarbojoties ar katra BSAC vadību un darbiniekiem, ar iesaistītām pašvaldībām un/vai Labklājības ministriju.

Reorganizācijas plānu izstrādātājiem un Kurzemes reģiona DI plāna izstrādātājiem jāsadarbojas, lai  izvēlētie risinājumi būtu saskaņā ar un iekļautos Kurzemes reģiona DI plānā.
 

Lai saņemtu papildu informāciju, aicinām sazināties ar projekta “Kurzeme visiem” vadītāju Ingu Kalniņu, tālr. 27008743, inga.kalnina@kurzemesregions.lv
Tikšanās ar VSAC „Kurzeme” darbiniekiem Dundagā, Gudeniekos un Aizvīķos

Lai skaidrotu deinstitucionalizācijas (DI) procesu Valsts sociālās aprūpes centra „Kurzeme”(VSAC) darbiniekiem un viņu  iesaisti klientu sagatavošanā pārējai uz dzīvi sabiedrībā, projekta „Kurzeme visiem” pārstāvji uzsākuši tikšanās VSAC filiālēs. 

Ar vadību un darbiniekiem filiālē „Dundaga” tikšanās notika 27. februārī, „Gudeniekos” - 17. martā, savukārt šodien, 31.martā,  notiek tikšanās „Aizvīķos”.
 

Tikšanās ar VSAC „Kurzeme” filiāles „Dundaga” darbiniekiem. Foto S.Miķelsone-Slava

Tikšanos dalībnieki bija ieinteresēti un aktīvi iesaistījās diskusijās. Viņi interesējās par VSAC speciālistu iespējamo sadarbību ar sociālo mentoru**, par patstāvīgas dzīves uzsākšanai paredzēto sagatavošanas procesu, tā uzsākšanas iespējamo laiku un ilgumu. VSAC darbiniekus interesēja arī klientu ikdiena un drošība dzīvojot sabiedrībā.  

Papildus tam projekta „Kurzeme visiem” pārstāvji skaidroja darbinieku iespējas iesaistīties citu sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanā.

Tikšanās tiek plānotas arī pārējās VSAC „Kurzeme” filiālēs.


*VSAC Kurzeme  ietver 6 filiāles („Aizvīķi”, „Dundaga”, „Gudenieki”, „Iļģi”, „Liepāja” un „Veģi”), kurās personām ar garīga rakstura traucējumiem sniedz ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu.

**Personas, kas sniedz atbalstu un palīdz sagatavoties pārejai uz dzīvi sabiedrībā


 
Kurzemē sākta sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšana  projekta „Kurzeme visiem” ietvaros

Kurzemes pašvaldībās sākta sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojumu sniegšana pilngadīgām personām ar  garīga rakstura traucējumiem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu ģimenēm.

Lai palielinātu Kurzemes reģionā ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem, projekta „Kurzeme visiem” ietvaros Kurzemes reģionā martā turpinās projekta mērķa grupu pārstāvju individuālo vajadzību izvērtēšana un atbalsta plānu izstrāde. Izvērtēšanas rezultātā tiek noteikti un rekomendēti sabiedrībā balstītie sociālie pakalpojumi. Ieteiktos un atbalsta plānā iekļautos pakalpojumus personas var saņemt dzīvesvietas pašvaldībā. Šobrīd viena pilngadīga persona ar garīga rakstura traucējumiem (GRT) Kurzemē sākusi saņemt dienas aprūpes centra pakalpojumu.

Papildus tam, lai novērstu bērnu ar funkcionāliem traucējumiem nonākšanu ilgstošas aprūpes institūcijā, pašvaldībā var saņemt arī citus pakalpojumus, piemēram aprūpes pakalpojumu bērnam ar invaliditāti un “atelpas brīža” pakalpojumu bērna ģimenei. Aprūpes pakalpojumu var saņemt bērna līdz 4 g.v. ikdienas aprūpei un uzraudzībai, ja vecāki darba, mācību vai citas aizņemtības dēļ to nevar nodrošināt paši. Savukārt “atelpas brīža” pakalpojumu ģimene var saņemt, lai nodrošinātu īslaicīgu (līdz 30 diennaktīm gadā) bērna līdz 18 gadu vecumam aprūpi  un uzraudzību pie pakalpojuma sniedzēja.  Līdz šim vislielākā interese ir par “atelpas brīža” pakalpojuma saņemšanu, par kuru Kurzemes pašvaldībās saņemti 7 pieprasījumi, un aprūpes pakalpojumu bērniem ar invaliditāti, par kuru ir 4 pieprasījumi. Pakalpojumu sniegšana uzsākta Liepājas un Ventspils pilsētu, Grobiņas, Talsu, Mērsraga un Ventspils novadu pašvaldībās.

Projekta „Kurzeme visiem” ietvaros personām ar GRT ir iespēja saņemt arī citus sabiedrībā balstītos sociālos pakalpojumus: grupu dzīvokļus, specializētas darbnīcas, aprūpi mājās, atbalsta grupas un grupu nodarbības, kā arī speciālistu  konsultācijas un individuālo atbalstu, tai skaitā sociālā mentora pakalpojumu pārejai uz patstāvīgu dzīvi sabiedrībā. Savukārt bērni ar invaliditāti un viņu ģimenes varēs saņemt atbalsta plānā iekļautos sociālās rehabilitācijas pakalpojumus noteiktā apjomā. Par projekta apmaksātajiem pakalpojumiem un to pieejamību jāinteresējas pašvaldības sociālajā dienestā. Kurzemes plānošanas reģions prognozē, ka līdz ar visu atbalsta plānu izstrādi, augs arī sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojumu pieprasījums un to saņemšana.

Projekta “Kurzeme visiem” mērķis ir palielināt Kurzemes reģionā ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem. Projekta īstenošanu līdz 2022.gadam līdzfinansē Eiropas Sociālais fonds (85%) un Latvijas valsts (15%). Līdzīgi projekti tiek īstenoti arī pārējos Latvijas plānošanas reģionos un to kopējais mērķis ir radīt Latvijā tādu sociālo pakalpojumu un atbalsta sistēmu, kas sniedz sabiedrībā balstītus sociālus pakalpojumus un maksimāli samazina ilgstošas sociālās aprūpes iestādēs esošo personu skaitu.

Lai saņemtu papildu informāciju, aicinām sazināties ar projekta “Kurzeme visiem” vadītāju Ingu Kalniņu, tālr. 27008743, inga.kalnina@kurzemesregions.lv
Jaunas iespējas personām ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem

Lai veicinātu personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem iespējas integrēties nodarbinātībā un sabiedrībā, LM Sociālās integrācijas valsts aģentūra (SIVA) organizē personu profesionālās piemērotības noteikšanu un piedāvā piedalīties kādā no 5 tālākizglītības programmām vai 35 prasmju apmācību programmām. Apmācības tiek organizētas kā profesionālās rehabilitācijas programmas un iekļauj arī dalībnieku izmitināšanu, ēdināšanu un saturīgu brīvā laika pavadīšanu.

Lai iesaistītos apmācībās, personām vispirms tiks noteikta to profesionālā piemērotība (motivācija, veselības stāvokļa atbilstība izvēlētajai profesijai, iepriekšējās zināšanas, pieredze, prasmes), kura ilgst 10 dienas sociālās integrācijas aģentūras koledžā. Piemērotības noteikšanas laikā tiek nodrošināta personu izmitināšana, ēdināšana, psihologa, karjeras konsultanta, sociālā darbinieka u.c. speciālistu konsultācijas. Nepieciešamības gadījumā tiek nodrošināta arī dalībnieku ierašanās koledžā un atgriešanās mājās. Aprīlī plānots sākt strādāt ar pirmo dalībnieku grupu profesionālās piemērotības noteikšanai, pēc tam šādas grupas tiks komplektētas katru mēnesi.

Pēc profesionālās piemērotības noteikšanas, persona varēs uzsākt sev vēlamo un atbilstošo profesionālās rehabilitācijas vai prasmju apguves programmu. Plānots, ka pirmās apmācības varētu sākties š.g. septembrī.
Lai pieteiktos profesionālajai piemērotības noteikšanai, kā arī lai saņemtu papildu informāciju, jāsazinās ar SIVA projekta koordinatorēm pa tālr. 20011645, 26385047 vai rakstot uz e-pastu sivaprojekts@siva.gov.lv.

Profesionālā piemērotība un apmācības tiek organizētas projekta “Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā” ietvaros, kuru finansē Eiropas Sociālais fonds un Latvijas valsts. Projektā paredzēti arī pasākumi personu darbspēju saglabāšanai un uzlabošanai (sociālā rehabilitācija), atbalsta sniegšana darba vietas atrašanai, kā arī tiks sniegtas konsultācijas darba devējiem par projekta mērķa grupas dalībnieku iesaisti darbā.

Papildu informācijai: 
Izsludināts atklāts konkurss Kurzemes plānošanas reģiona bērnu aprūpes iestāžu reorganizācijas plāna izstrādātāja atlasei
 
Kurzemes plānošanas reģions līdz 16.02.2017. plkst. 15:00 atklāta konkursa kārtībā pieņem pieteikumus Kurzemes plānošanas reģiona bērnu aprūpes iestāžu reorganizācijas plāna izstrādātāja atlasei.
 
Kurzemes reģionā ir 5 bērnu aprūpes iestādes. Pieteikumus iespējams iesniegt uz viena vai vairāku aprūpes iestāžu reorganizācijas plānu izstrādi:
 • Liepājas pilsētas Domes Sociālā dienesta Bērnunamam;
 • Ventspils novada bērnu namam „Stikli”;
 • Strazdes bērnu namam;
 • Ventspils Sociālās aprūpes namam „Selga”;
 • VSAC „Kurzeme” filiālei „Liepāja”.

Pieteikumus var iesniegt gan juridiskas, gan fiziskas personas vai to apvienības, kurām pēdējo trīs gadu laikā ir pieredze vismaz divu attīstības plānošanas dokumentu vai institūciju vadības dokumentu izstrādē, kas piedāvājuma iesniegšanas brīdī ir jau pabeigti, kā arī pieredze vismaz divu finanšu plānošanas vai analīzes dokumentu izstrādē. Pretendentiem jāvar piesaistīt reorganizācijas plāna izstrādes vadītāju un sociālās jomas ekspertu, atbilstoši konkursa nolikuma prasībām.

Konkursa uzvarētājam reorganizācijas plāni būs jāizstrādā un jānodod līdz š.g. 31.jūlijam.

Ar konkursa nolikumu un tehnisko specifikāciju var iepazīties ŠEIT, Kurzemes plānošanas reģiona administrācijā, Eksporta ielā 12-212, Rīgā, kā arī www.kurzemesregions.lv sadaļā „Iepirkumi”.

Konkurss izsludināts projekta “Kurzeme visiem” ietvaros, kura mērķis ir palielināt Kurzemes reģionā ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem.
 
Papildu informācijai par konkursu: Inga Kalniņa, projekta “Kurzeme visiem” vadītājas, tālr. 27008743, inga.kalnina@kurzemesregions.lv


Informāciju sagatavoja:
Inese Siliņa
projekta "Kurzeme visiem" sabiedrisko attiecību speciāliste
inese.silina@kurzemesregions.lv
Kurzemes bērnu namos sākta bērnu vajadzību izvērtēšana un atbalsta plānu izstrāde 

Projekta “Kurzeme visiem” ietvaros ir sākta Kurzemes reģiona bērnu namos dzīvojošo bērnu individuālo vajadzību izvērtēšana, lai izveidotu katra individuālajām vajadzībām atbilstošu sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas plānu.
 
Šobrīd Kurzemes reģionā ir 5 bērnu nami jeb bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas: Liepājas pilsētas Domes Sociālā dienesta Bērnunams, Strazdes bērnu nams, Ventspils novada bērnu nams „Stikli”, Ventspils Sociālās aprūpes nams „Selga” un valsts sociālās aprūpes centra „Kurzeme” filiāle „Liepāja”, kuros sociālos pakalpojumus saņem nepilni divi simti bērnu (01.01.2016. dzīvoja 172 bērni). Viņu individuālo vajadzību izvērtēšanu un atbalsta plānu izstrādi no novembra sākuši īpaši piesaistīti speciālisti - sociālais darbinieks, psihologs un, nepieciešamības gadījumā, ergoterapeits un/ vai fizioterapeits.

Projekts “Kurzeme visiem” tiek īstenots Kurzemē līdz 2022. gadam kā daļa no Latvijā notiekošā deinstitucionalizācijas (DI) procesa, kura būtība ir  ilgtermiņā radīt tādu sociālo pakalpojumu un atbalsta sistēmu, kas sniedz sabiedrībā balstītus pakalpojumus un maksimāli samazina ilgstošas sociālās aprūpes iestādēs, t.sk. bērnu namos esošo personu skaitu.  

Lai saņemtu papildu informāciju, aicinām sazināties ar projekta “Kurzeme visiem” vadītāju Ingu Kalniņu, tālr. 27008743, inga.kalnina@kurzemesregions.lv


Informāciju sagatavoja:
Inese Siliņa
projekta "Kurzeme visiem" sabiedrisko attiecību speciāliste
inese.silina@kurzemesregions.lv
Izsludināts atklāts konkurss Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017.-2020. gadam izstrādātāja atlasei
 
Kurzemes plānošanas reģions līdz 13.02.2017. plkst. 15:00 atklāta konkursa kārtībā pieņem pieteikumus Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017.-2020.gadam izstrādātāja atlasei.
 
Pieteikumus var iesniegt gan juridiskas, gan fiziskas personas vai to apvienības, kurām pēdējo trīs gadu laikā ir pieredze vismaz divu politikas plānošanas vai teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādē, kas piedāvājuma iesniegšanas brīdī ir jau  pabeigti, kā arī tām jāvar piesaistīt deinstitucionalizācijas plāna izstrādes vadītāju, sociālās jomas ekspertu un ekonomikas jomas ekspertu, atbilstoši konkursa nolikuma prasībām.

Konkursa uzvarētājam Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāns 2017.-2020.gadam būs jāizstrādā un jānodod līdz š.g. 30.septembrim.
 
Ar konkursa nolikumu un tehnisko specifikāciju var iepazīties ŠEIT, Kurzemes plānošanas reģiona administrācijā, Eksporta ielā 12-212, Rīgā, kā arī www.kurzemesregions.lv sadaļā „Iepirkumi”.
 
Konkurss izsludināts projekta “Kurzeme visiem” ietvaros, kura mērķis ir palielināt Kurzemes reģionā ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem.

Papildu informācijai par konkursu: Inga Kalniņa, projekta “Kurzeme visiem” vadītājas, tālr. 27008743, inga.kalnina@kurzemesregions.lv

 
Informāciju sagatavoja:
Inese Siliņa
projekta "Kurzeme visiem" sabiedrisko attiecību speciāliste
inese.silina@kurzemesregions.lv
Notikusi projekta partneru kārtējā tikšanās

11.janvārī Kuldīgā projekta “Kurzeme visiem” vadības komanda tikās ar projekta partneriem - Kurzemes pašvaldību, bērnu namu un Valsts sociālās aprūpes centra "Kurzeme" pārstāvjiem,  lai pārrunātu projekta aktualitātes un sniegtu atbildes uz jautājumiem, kas radušies projekta ieviešanas laikā.

 

Foto: Inese Siliņa

Projekta vadītājas asistente Sandra Miķelsone-Slava partnerus informēja par nozīmīgākajām projekta ieviešanas aktualitātēm. Līdz šim ir uzsākta visu plānoto projekta mērķa grupu vajadzību izvērtēšana un individuālo atbalsta plānu izstrāde, joprojām turpinās pieteikumu pieņemšana bērnu ar funkcionāliem traucējumiem individuālo vajadzību izvērtēšanai. Ir izsludināti divi iepirkumi par Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas (DI) plāna izstrādi 2017.-2020. gadam un Kurzemes plānošanas reģiona bērnu sociālās aprūpes iestāžu (jeb bērnu namu) reorganziācijas plānu izstrādi. Tāpat S. Miķelsone-Slava informēja par šobrīd zināmajiem termiņiem minēto plānu izstrādei un saskaņošanai, un citu projekta aktivitāšu īstenošanai.

Projekta finanšu vadītāja Evita Taupmane partnerus informēja par situāciju projekta kopējā budžeta izpildē, kā arī atgādināja un akcentēja nosacījumus, kas jāievēro, lai tiktu attiecināti partneru izdevumi. 

Projekta sabiedrisko attiecību speciāliste Inese Siliņa partnerus informēja par paveikto sabiedrības un speciālistu informēšanā. Viņa īpaši akcentēja nepieciešamību papildus strādāt ar informācijas nodošanu ģimenēm, kurās aug bērni ar funkcionāliem traucējumiem, par iespēju pieteikt bērnu tā individuālo vajadzību izvērtēšanai un atbalsta plāna izstrādei. Tāpat I.Siliņa partnerus aicināja izplatīt informāciju par izsludināto iepirkumu Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017-2020.gadam izstrādei.

Tikšanās laikā tika pārrunāta arī pašvaldību sociālā mentora piesaistīšana, kurš nodrošinās atbalstu sagatavošanās procesā valsts sociālās aprūpes centrādzīvojošajām personām ar garīga rakstura traucējumiem un kuras izteikušas vēlmi pāriet uz dzīvi sabiedrībā. Tāpat partneri tika iepazīstināti arī ar aktualitātēm sabiedrībā balstīto pakalpojumu pieprasījumā un nodrošināšanā.

Projekts "Kurzeme visiem" tiek īstenots ar mērķi palielināt Kurzemes reģionā ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem un to finansē Eiropas Sociālais fonds (85%) un Latvijas valsts (15%).
 
Prezentācijas no tikšanās:

Informāciju sagatavoja:
Inese Siliņa
projekta "Kurzeme visiem" sabiedrisko attiecību speciāliste
inese.silina@kurzemesregions.lv
Turpinās pieteikumu pieņemšana bērnu ar invaliditāti individuālo vajadzību izvērtēšanai un atbalsta plānu izstrādei

Arī 2017. gadā turpinās Kurzemes reģionā dzīvojošo bērnu ar invaliditāti individuālo vajadzību izvērtēšana un atbalsta plānu izstrāde, lai noteiktu un rekomendētu bērnam un viņa ģimenei visatbilstošākos sociālos pakalpojumus, no kuriem daļu ģimenes varēs saņemt bez maksas projekta “Kurzeme visiem” ietvaros.
 
Lai pieteiktu bērnu individuālo vajadzību izvērtēšanai, vecākiem jāsazinās ar pašvaldības sociālo dienestu un jāiesniedz iesniegums. 

Bērna vajadzību izvērtēšanu veic speciālistu komanda (sociālais darbinieks, psihologs, ergoterapeits un, nepieciešamības gadījumā, arī fizioterapeits) bērna dzīves vietas pašvaldībā un, balstoties uz tās rezultātiem, katram bērnam tiek sagatavots individuāls atbalsta plāns. Tas ietver konkrētas rekomendācijas pakalpojumiem bērniem un vecākiem, kurus projekta ietvaros noteiktā apjomā ģimene var saņemt bez maksas:
 
 • bērnam (līdz 17.g. ieskaitot)  – četri no atbalsta plānā rekomendētajiem sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem, katru no tiem ne vairāk kā 10 reizes;
 • vecākiem – divi no šādiem atbalsta plānā rekomendētajiem pakalpojumiem, katru no tiem ne vairāk kā 10 reizes: psihologa, rehabilitologa pakalpojumi, fizioterapija, dalība izglītojošās atbalsta grupās.


 
Informāciju sagatavoja:
Inese Siliņa
projekta "Kurzeme visiem" sabiedrisko attiecību speciāliste
inese.silina@kurzemesregions.lv
Bezmaksas atbalsts ģimenēm Kurzemē, kurās aug bērni ar invaliditāti

Kurzemes plānošanas reģiona īstenotā projekta “Kurzeme visiem” ietvaros bērni ar invaliditāti un viņu vecāki var saņemt šādus bezmaksas pakalpojumus:
 • Sociālās rehabilitācijas pakalpojumus – bērniem līdz 18 g.v. un viņu vecākiem;
 • Pakalpojumu “Atelpas brīdis” – bērna līdz 17.g.v.(ieskaitot)  īslaicīgai aprūpei un uzraudzībai pie pakalpojuma sniedzēja;
 • Aprūpes pakalpojumu – bērna līdz 4 g.v (ieskaitot)  aprūpei un uzraudzībai līdz 50h nedēļā bērna dzīvesvietā. 

SOCIĀLĀS REHABILITĀCIJAS PAKALPOJUMI– bērniem līdz 18 g.v. un viņu vecākiem
NOSACĪJUMI pakalpojuma saņemšanai:

 • Bērnam ir noteikta invaliditāte.
 • Bērnam veikta bezmaksas individuālo vajadzību izvērtēšana un atbalsta plāna izstrāde (pieteikšanās līdz 2017.gada janvāra beigām).
 
NODERĪGI:
 • Bezmaksas individuālo vajadzību izvērtēšanai jāpiesakās pašvaldības sociālajā dienestā.
 • Atbilstoši individuālo vajadzību izvērtēšanā iegūtajai informācijai tiek izstrādāts  bērnam atbalsta plāns ar rekomendētiem pakalpojumiem.
 • Projekts “ Kurzeme visiem”  apmaksā noteiktu skaitu plānā rekomendēto pakalpojumu:
  • bērniem– četrus no plānā rekomendētajiem pakalpojumiem, katru no tiem ne vairāk kā 10 reizes (kopā 40 reizes);
  • vecākiem– divus no šādiem atbalsta plānā rekomendētajiem pakalpojumiem, katru no tiem ne vairāk kā 10 reizes: psihologa, rehabilitologa pakalpojumi, fizioterapija, dalība izglītojošās atbalsta grupās (kopā 20 reizes).
 
PAKALPOJUMS "ATELPAS BRĪDIS" – bērna līdz 17.g.v.(ieskaitot)  īslaicīga aprūpe un uzraudzība pie pakalpojuma sniedzēja
NOSACĪJUMI pakalpojuma saņemšanai:
 • Bērnam ir noteikta invaliditāte.
 • VDEĀK atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību bērnam smagu funkcionālu traucējumu dēļ.
 • Pakalpojumu var saņemt bērna likumiskie pārstāvji vai audžuģimenes.
 
NODERĪGI:
 • Pakalpojums pieejams līdz 30 diennaktīm gadā (nepārtrauktā vai dalītā laika posmā) ar iespēju izvēlēties, vai pakalpojumu saņemt tikai dienas laikā, tikai nakts laikā (no 20:00 – 8:00) vai visu diennakti.
 • Pakalpojums ietver bērna uzraudzību, pašaprūpes nodrošināšanu, speciālistu konsultācijas, ēdināšanu četras reizes dienā, pastaigas, saturīgu brīvā laika pavadīšanu.
 • Pakalpojumu pieprasot nav jāsniedz informācija par iemesliem, kāpēc tas nepieciešams.
 • Pakalpojumu piesaka pašvaldības sociālajā dienestā.
 
APRŪPES PAKALPOJUMS – bērna līdz 4 g.v (ieskaitot)  aprūpe un uzraudzība līdz 50h nedēļā bērna dzīvesvietā
NOSACĪJUMI pakalpojuma saņemšanai:
 • Bērnam ir noteikta invaliditāte.
 • VDEĀK atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību bērnam smagu funkcionālu traucējumu dēļ.
 • Būs jāiesniedz dokumenti, kas apliecina vecāku aizņemtību noteiktu stundu skaitu nedēļā (darba, mācību, sociālās rehabilitācijas dēļ).
 • Būs jāsniedz informācija par vienreizēju pasākumu un saturīga brīvā laika pavadīšanai nepieciešamo laiku (līdz 10h nedēļā).
 
NODERĪGI:
 • Pakalpojums ietver bērna aprūpi un uzraudzību, pašaprūpes spēju attīstību un brīvā laika saturīgu pavadīšanu.
 • Bērna ēdināšana netiek nodrošināta.
 • Pakalpojumu piesaka pašvaldības sociālajā dienestā.

Plašāku informāciju par pakalpojumiem un to saņemšanas kārtību var saņemt pašvaldību sociālajos dienestos visā Kurzemē.

Informāciju sagatavoja:
Inese Siliņa
projekta "Kurzeme visiem" sabiedrisko attiecību speciāliste
inese.silina@kurzemesregions.lv
Kuldīgā notikusi tikšanās ar vecākiem un speciālistiem par atbalsta iespējām bērniem ar invaliditāti

8. decembrī Kuldīgas veselības centrā projekta “Kurzeme visiem” vadītāja tikās ar aktīvajiem vecākiem un speciālistiem no Kuldīgas un Aizputes novadiem, lai iepazīstinātu ar šobrīd pieejamajiem un projekta “Kurzeme visiem” apmaksātajiem pakalpojumiem bērniem ar invaliditāti un viņu ģimenes locekļiem, skaidrotu kopējo projekta “Kurzeme visiem” būtību un tā  nozīmi ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu pakalpojumu pieejamības uzlabošanā Kurzemē.
 

Foto: Inese Siliņa


Informāciju sagatavoja
Inese Siliņa
projekta "Kurzeme visiem" sabiedrisko attiecību speciāliste
LIETUVAS PIEREDZE DEINSTITUCIONALIZĀCIJAS PROCESA IEVIEŠANĀ
 
Lai iepazītos ar Lietuvas pieredzi deinstitucionalizācijas (DI) procesa ieviešanā un sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojumu nodrošināšanā bērniem, kuri palikuši bez vecāku aprūpes, un personām ar garīga rakstura traucējumiem, projekta “Kurzeme visiem” vadītāja Inga Kalniņa no 14.- 16. novembrim piedalījās Labklājības ministrijas organizētajā pieredzes apmaiņas braucienā uz Šauļiem, Viļņu, Varēnu un Alytus.
 
Pieredzes brauciena laikā notika tikšanās ar Šauļu un Alytus rajonu DI ekspertēm, Šauļu, Varēnas un Alytus pašvaldību pārstāvjiem, kā arī ar sabiedrībā balstīto pakalpojumu sniedzējiem Šauļos, Viļņā, Varēnā un Alytus, pārrunājot DI procesa ieviešanu Lietuvā un klātienē iepazīstot dažādus risinājumus institūciju pārveidošanai par ģimeniskai videi pietuvinātiem un sabiedrībā balstītiem pakalpojumiem.
 
No katras tikšanās varēja gūt kādas atziņas, taču īpaši vēlamies izcelt 4 labās prakses piemērus darbam ar ārpusģimeņu aprūpē esošajiem bērniem un to ģimenēm Šauļu, Viļņas un Alytus pašvaldībās:
 
 • Šauļu pašvaldībā kopš 2015. gada izveidots jauns daļēji sabiedrībā balstīts pakalpojums – bērni no 7-18.g.v. dzīvo ģimeniskai videi pietuvinātā pašvaldības bērnu aprūpes iestādē, kura sastāv no 7 rindu mājām un atsevišķas ēkas iestādes administrācijai un speciālistiem. Katrā rindu mājā dzīvo līdz 8 bērniem, tai ir atsevišķa ieeja, tās pirmajā stāvā izvietota kopīga dzīvojamā istaba, virtuve, tualete un telpa dežūrējošiem darbiniekiem, bet otrajā stāvā atrodas bērnu guļamistabas, tualetes un dušas. 

Rindu mājas ģimeniskas vides radišanai bērniem ārpusģimeņu aprūpē. Foto Anita Āboliņa

Bērni no vienas ģimenes, neatkarīgi no viņu vecuma un dzimuma, netiek šķirti un dzīvo kopā vienā mājā. Iestādes direktors, kurš pirms tam 17 gadus bija vadījis bērnu namu tā klasiskajā izpratnē, uzskata, ka bērnu dzīves kvalitāte un viņiem sniegtais pakalpojums ir uzlabojies. Arī darbinieku darbs, strādājot šādā formā, ir kļuvis vieglāks, turklāt izmaksas uz vienu bērnu mēnesī nav lielākas kā iepriekš.
 
 • Savukārt Alytus bērnu nama direktors, kurš bērnu namu vada jau 30 gadus (šobrīd tajā dzīvo apmēram 70 bērni un jaunieši, taču infrastruktūra paredzēta 320 bērnu aprūpei), atzīst, ka viens no labākajiem bērnu namu pārveides modeļiem ir pakalpojuma sniegšana ārpus vienas konkrētas ēkas, piemēram, dažādos dzīvokļos daudzdzīvokļu ēkās. Tas prasot esošo darbinieku vēlmi mainīties un pielāgoties jaunajiem darba apstākļiem, taču direktors norāda, ka darbinieku attieksmei un  veiktajam darbam jābūt kvalitatīvam neatkarīgi no telpām, kurās pakalpojums tiek sniegts.  Arī praksē Alytus pašvaldībā šīs pārmaiņas jau ir sākušās – no 2016.gada novembra sākuma 5 jaunieši (15-18g.v.) dzīvo dzīvoklī un tuvākajā laikā plānots uz citiem dzīvokļiem pārcelt vēl 15 bērnus.
 
 • Lai mazinātu ārpusģimeņu aprūpē esošo bērnu skaitu, Viļņā izveidots Ģimeņu atbalsta centrs (ĢAC) preventīvajam darbam ar riska ģimenēm. Tajā strādājošie speciālisti galvenokārt strādā ar vecākiem, uzlabojot to ikdienas dzīves prasmes un iemaņas, tai skaitā individuāli palīdzot, apmācot un asistējot uz vietas to dzīvesvietā, kā arī vada dažādas atbalsta grupas un apmācības ar mērķi panākt, lai bērni nepaliktu bez vecāku gādības un nenonāktu ārpusģimenes aprūpē. Lai Ģimeņu atbalsta centra speciālisti atrastos tuvāk mērķauditorijai un vienlaicīgi veicinātu iedzīvotāju uzticēšanos tiem, ĢAC telpas iekārtotas vienā no Viļņas daudzdzīvokļu namiem. 

Ģimeņu atbalsta centrs daudzdzīvokļu ēkā. Foto Anita Āboliņa

ĢAC speciālisti strādā ne tikai ar vecākiem, bet organizē arī dienas centra aktivitātes apkārtnes bērniem. Pakalpojumam attīstoties,  apkārtnes iedzīvotāji arvien vairāk uzticas ĢAC speciālistiem un arvien biežāk informē par bērniem, kas pamesti novārtā vai kā citādi cietuši ģimenes situācijas dēļ.
 
 • Nozīmīgu pienesumu DI procesa īstenošanai un ārpusģimeņu aprūpē esošo bērnu skaita samazināšanai Lietuvā sniedz Viļņas SOS ciematu asociācija, kuras speciālistu komanda intensīvi strādā ar SOS bērnu ciematā nonākuša bērna bioloģisko ģimeni, lai pēc iespējas veicinātu bērna atgriešanos tajā. Ja tomēr atgriešanās dažādu apstākļu dēl ir neiespējama, tiek risināts jautājums par aizbildņa meklēšanu no bērna radinieku puses un tikai kā nākamie risinājumi tiek vērtēta iespēja piesaistīt audžuģimeni vai nodot bērnu adopcijai.

Pieredzes brauciena dalībnieki SOS ciematā. Foto Anita Āboliņa


Informāciju sagatavoja
Inese Siliņa
projekta "Kurzeme visiem" sabiedrisko attiecību speciāliste
inese.silina@kurzemesregions.lv
NOTIKUSI TIKŠANĀS AR VECĀKIEM VENTSPILĪ

30. novembrī Ventspilī projekta “Kurzeme visiem” vadītāja Inga Kalniņa tikās ar vecākiem, lai pastāstītu par projekta ietvaros pieejamajiem pakalpojumiem bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un to saņemšanas kārtību. Tikšanās notika sadarbībā ar Ventspils atbalsta centru ģimenēm ar īpašām vajadzībām “Cimdiņš” un tajā piedalījās aptuveni 30 interesentu.Foto: Ieva Sāmīte-Cērpa
 

Informāciju sagatavoja
Inese Siliņa
projekta "Kurzeme visiem" sabiedrisko attiecību speciāliste
inese.silina@kurzemesregions.lv
KULDĪGĀ NOTIKS INFORMATĪVĀ TIKŠANĀS AR VECĀKIEM PAR ATBALSTA IESPĒJĀM BĒRNIEM AR FUNKCIONĀLIEM TRAUCĒJUMIEM

Lai vecākus iepazīstinātu ar projekta “Kurzeme visiem” bezmaksas atbalsta pasākumiem  ģimenēm, kurās aug bērni ar funkcionāliem traucējumiem un noteiktu invaliditāti, kā arī skaidrotu kārtību, kādā pieejamos pakalpojumus saņemt, Kurzemes plānošanas reģiona projekta vadītāja Inga Kalniņa aicina vecākus uz informatīvo tikšanos 8.decembrī plkst. 17:30 Kuldīgas veselības centra 2.stāva zālītē, Ventspils ielā 12.
 
Vēlama iepriekšēja pieteikšanās elektroniski http://ej.uz/VecakiemKuldiga vai sazinoties ar Inesi Siliņu tel. 29811722.

Projekta “Kurzeme visiem” mērķis ir palielināt Kurzemes reģionā ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem. Tā aktivitātes tiek finansētas no Eiropas Sociālā fonda līdzekļiem ar Latvijas valsts līdzfinansējumu. Projekts tiks īstenots līdz 2022. gadam. Vairāk par projektu var uzzināt www.kurzemevisiem.lv


Informāciju sagatavoja
Inese Siliņa
projekta "Kurzeme visiem" sabiedrisko attiecību speciāliste
inese.silina@kurzemesregions.lv
KURZEMĒ SĀKTA BĒRNU AR FUNKCIONĀLIEM TRAUCĒJUMIEM INDIVIDUĀLO VAJADZĪBU IZVĒRTĒŠANA UN ATBALSTA PLĀNU IZSTRĀDE

Projekta “Kurzeme visiem” ietvaros novembra beigās sākta Kurzemes reģionā dzīvojošo bērnu, kuriem ir  funkcionāli traucējumi, individuālo vajadzību izvērtēšana un atbalsta plānu izstrāde, lai noteiktu un rekomendētu bērnam un viņa ģimenei visatbilstošākos sociālos pakalpojumus.

Bērnu individuālo vajadzību izvērtēšanu veic piesaistītu speciālistu komanda, kuru veido sociālais darbinieks, psihologs, ergoterapeits un, nepieciešamības gadījumā, arī fizioterapeits. Balstoties uz vajadzību izvērtēšanas rezultātiem, katram bērnam tiek sagatavots individuāls atbalsta plāns ar konkrētām rekomendācijām gan paša bērna, gan tā vecāku dzīves kvalitātes uzlabošanai. Projekta ietvaros bez maksas bērniem un viņu vecākiem tiek sniegti rekomendētie pakalpojumi šādā apmērā:
 • bērnam (līdz 17.g. ieskaitot)  – četri no atbalsta plānā rekomendētajiem sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem, katru no tiem ne vairāk kā 10 reizes;
 • vecākiem – divi no šādiem atbalsta plānā rekomendētajiem pakalpojumiem, katru no tiem ne vairāk kā 10 reizes: psihologa, rehabilitologa pakalpojumi, fizioterapija, dalība izglītojošās atbalsta grupās;

Kopumā Kurzemē paredzēts izvērtēt 416 bērnu vajadzības un izstrādāt individuālus atbalsta plānus. Šobrīd speciālisti sākuši izvērtēt bērnus, kurus likumiskie pārstāvji jau pieteikuši dalībai izvērtēšanā. Taču ieinteresētās ģimenes joprojām aicinātas pieteikties individuālo vajadzību izvērtēšanai un atbalsta plānu izstrādei, iesniedzot iesniegumu pašvaldības sociālajā dienestā.

Projekts “Kurzeme visiem” tiek īstenots Kurzemē līdz 2022. gadam kā daļa no Latvijā notiekošā deinstitucionalizācijas (DI) procesa, kura būtība ir  ilgtermiņā radīt tādu sociālo pakalpojumu un atbalsta sistēmu, kas sniedz sabiedrībā balstītus pakalpojumus un maksimāli samazina ilgstošas sociālās aprūpes iestādēs esošo personu skaitu.  

Lai saņemtu papildu informāciju, aicinām sazināties ar projekta “Kurzeme visiem” vadītāju Ingu Kalniņu, tālr. 27008743, inga.kalnina@kurzemesregions.lv
 
 
Informāciju sagatavoja:
Inese Siliņa
projekta "Kurzeme visiem" sabiedrisko attiecību speciāliste
inese.silina@kurzemesregions.lv
Informatīvā tikšanās Ventspilī ar vecākiem, kuri audzina bērnus ar funkcionāliem traucējumiem un noteiktu invaliditāti

Lai vecākus iepazīstinātu ar projekta “Kurzeme visiem” bezmaksas atbalsta pasākumiem  ģimenēm, kurās aug bērni ar funkcionāliem traucējumiem un noteiktu invaliditāti, kā arī skaidrotu kārtību, kādā šos pakalpojumus iespējams saņemt, 
 
Kurzemes plānošanas reģiona projekta vadītāja Inga Kalniņa aicina vecākus uz informatīvo tikšanos
30.novembrī plkst. 16:00 
atbalsta centra ģimenēm ar īpašām vajadzībām “Cimdiņš” telpās,
Atpūtas ielā 16, Ventspilī.
 

Organizatoriskai informācijai par tikšanos aicinām sazināties ar “Cimdiņš” vadītāju Ievu Sāmīti-Cērpu pa tālr. 29807987.

Projekta “Kurzeme visiem” mērķis ir palielināt Kurzemes reģionā ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem. Tā aktivitātes tiek finansētas no Eiropas Sociālā fonda līdzekļiem ar Latvijas valsts līdzfinansējumu. Projekts tiks īstenots līdz 2022. gadam. Vairāk par projektu var uzzināt www.kurzemevisiem.lv
 
Informāciju sagatavoja
Inese Siliņa
projekta "Kurzeme visiem" sabiedrisko attiecību speciāliste
inese.silina@kurzemesregions.lv
Talsos notikusi informatīvā tikšanās ar vecākiem, kuri audzina bērnus ar funkcionāliem traucējumiem un noteiktu invaliditāti
 
9. novembrī ģimeņu un bērnu atbalsta centrā “Brīnumiņš” Talsos uz tikšanos ar projekta “Kurzeme visiem” pārstāvjiem pulcējās ģimenes, kurās aug bērni ar funkcionāliem traucējumiem un noteiktu invaliditāti.
 
Tikšanās laikā vecāki tika iepazīstināti ar šobrīd valstī notiekošā deinstitucionalizācijas procesa būtību un tā ietvaros īstenotā projekta “Kurzeme visiem” mērķi, mērķa grupām un īstenojamajām aktivitātēm. Īpaši saistoša informācija klātesošajiem bija projekta vadītājas Ingas Kalniņas sniegtais skaidrojums par iespējām ģimenēm saņemt projekta apmaksātus sociālos pakalpojumus un to saņemšanas nosacījumiem, tai skaitā informācija par bērnu ar funkcionālu traucējumu un noteiktu invaliditāti individuālo vajadzību izvērtēšanas un atbalsta plānu izstrādes procesu un pieteikšanās kārtību.
 

                                                                                               Foto Agnese Kviese

Projekta “Kurzeme visiem” mērķis ir palielināt Kurzemes reģionā ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem. Tā aktivitātes tiek finansētas no Eiropas Sociālā fonda līdzekļiem ar Latvijas valsts līdzfinansējumu. Projekts tiks īstenots līdz 2022. gadam. Vairāk par projektu var uzzināt www.kurzemevisiem.lv
 
Informāciju sagatavoja
Inese Siliņa
projekta "Kurzeme visiem" sabiedrisko attiecību speciāliste
inese.silina@kurzemesregions.lv
KURZEMĒ SĀKTA PERSONU AR GARĪGA RAKSTURA TRAUCĒJUMIEM INDIVIDUĀLO VAJADZĪBU IZVĒRTĒŠANA
 
Projekta “Kurzeme visiem” ietvaros septembrī sākta Kurzemes pilngadīgu personu ar garīga rakstura traucējumiem (personas ar GRT), kuriem ir I vai II grupas invaliditāte, individuālo vajadzību izvērtēšana un atbalsta plānu izstrāde, lai palielinātu šo personu iespējas saņemt sabiedrībā balstītus pakalpojumus un veicinātu dzīvi sabiedrībā ārpus ilgstošas sociālās aprūpes institūcijām.

Kopumā individuālās vajadzības paredzēts izvērtēt un atbalsta plānus izstrādāt 347 personām ar GRT, kas ietver gan personas ar attīstības traucējumiem (piem., personas ar autismu, Dauna sindromu, Asbergera sindromu), gan personas ar psihiskām saslimšanām (piem., personas ar depresiju, šizofrēniju, dažādām mānijām). Lielākā daļa no šīm personām šobrīd dzīvo patstāvīgi vai ģimenēs 14 Kurzemes pašvaldībās, bet apstākļiem pasliktinoties, sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojumu nepietiekamās pieejamības dēļ, tām ir risks nonākt ilgstošas sociālas aprūpes institūcijās.

Personu individuālo vajadzību izvērtēšana un atbalsta plānu izstrāde pieejama tām personām, kuras no 2016. gada jūlija līdz septembrim bija pieteikušās izvērtēšanai, iesniedzot iesniegumu savas pašvaldības sociālajā dienestā vai kādā no valsts sociālās aprūpes centra “Kurzeme” 6 filiālēm.

Vajadzību izvērtēšanu un atbalsta plānu izstrādi veic 5 sociālie darbinieki, sadarbībā ar psihiatru un ergoterapeitu. Atbalsta plānos personām ar GRT tiks rekomendēti katra vajadzībām un iespējām atbilstoši sabiedrībā balstītie pakalpojumi, tādējādi veicinot personu iespējas dzīvot sabiedrībā gan individuāli, gan nelielās grupās - grupu dzīvokļos vai grupu mājās, nevis ilgstošas sociālas aprūpes institūcijās.

No atbalsta plānos rekomendētajiem pakalpojumiem, projekta “Kurzeme visiem” ietvaros tiks segtas izmaksas šādiem sabiedrībā balstītiem pakalpojumiem:
 • aprūpe mājās;
 • dienas aprūpes centrs;
 • specializētās darbnīcas;
 • grupu dzīvokļi;
 • īslaicīgās sociālās aprūpes pakalpojums;
 • speciālistu konsultācijas un individuālais atbalsts;
 • atbalsta grupas un grupu nodarbības.
 
Sabiedrībā balstīto pakalpojumu pieejamības palielināšana personām ar garīga rakstura traucējumiem projekta “Kurzeme visiem” ietvaros līdz 2022. gadam tiks finansēta no Eiropas Sociālā fonda (ESF) un valsts budžeta līdzekļiem. Plānots, ka līdz 2022. gadam Latvijā būs izveidota tāda sociālo pakalpojumu un atbalsta sistēma, kurā nepieciešamos atbalsta pakalpojumus personas varēs saņemt  dzīvesvietā un pakalpojumi ilgstošas sociālās aprūpes iestādēs nebūs vienīgā izvēle.

Papildu informācijai par individuālo vajadzību izvērtēšanas procesu Kurzemē aicinām sazināties ar projekta “Kurzeme visiem” vadītāju Ingu Kalniņu, tālr. 27008743, inga.kalnina@kurzemesregions.lv
 
Informāciju sagatavoja:
Inese Siliņa
projekta "Kurzeme visiem" sabiedrisko attiecību speciāliste
inese.silina@kurzemesregions.lv
Informatīvā tikšanās ar vecākiem, kuri audzina bērnus ar funkcionāliem traucējumiem un noteiktu invaliditāti

Lai vecākus iepazīstinātu ar projekta “Kurzeme visiem” bezmaksas atbalsta pasākumiem  ģimenēm, kurās aug bērni ar funkcionāliem traucējumiem un noteiktu invaliditāti, kā arī skaidrotu kārtību, kādā šos pakalpojumus iespējams saņemt,
 
Kurzemes plānošanas reģiona projekta vadītāja Inga Kalniņa aicina vecākus uz informatīvo tikšanos
9.novembrī plkst. 18:00 ĢBAC “Brīnumiņš” telpās, Baznīcas laukumā 5A.

 

Projekta “Kurzeme visiem” mērķis ir palielināt Kurzemes reģionā ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem. Tā aktivitātes tiek finansētas no Eiropas Sociālā fonda līdzekļiem ar Latvijas valsts līdzfinansējumu. Projekts tiks īstenots līdz 2022. gadam. Vairāk par projektu var uzzināt www.kurzemevisiem.lv
 
Informāciju sagatavoja
Inese Siliņa
projekta "Kurzeme visiem" sabiedrisko attiecību speciāliste
inese.silina@kurzemesregions.lv

 
TURPINĀS PIETEIKŠANĀS ATBALSTA SAŅEMŠANAI ĢIMENĒM, KURĀS AUG BĒRNI AR FUNKCIONĀLIEM TRAUCĒJUMIEM UN NOTEIKTU INVALIDITĀTI
 
Lai bērns un tā vecāki bez maksas varētu saņemt sev nepieciešamos sociālās rehabilitācijas, rehabilitaloga, psihologa pakalpojumus, kā arī fizioterapiju un iespēju piedalīties izglītojošās atbalsta grupās,
 
visos Kurzemes pašvaldību sociālajos dienestos tiek pieņemti iesniegumi no ģimenēm, kurās aug bērni ar funkcionāliem traucējumiem un noteiktu invaliditāti,
 
lai uzsāktu individuālu bērna vajadzību izvērtēšanu un sniegtu augstāk minētos atbalsta pakalpojumus gan bērnam, gan to likumiskajiem pārstāvjiem.
 
Pēc iesnieguma saņemšanas vispirms tiks veikta bērnu individuālu vajadzību izvērtēšana, kuru veiks īpaši apmācīti sociālie darbinieki, sadarbībā ar psihologu, ergoterapeitu vai fizioterapeitu, balstoties uz noteiktu izvērtēšanas metodiku.
 
Balstoties uz izvērtēšanas rezultātiem, katram bērnam tiks sagatavots individuāls atbalsta plāns, kurā būs iekļautas rekomendācijas par bērna ikdienas vajadzībām un attīstībai nepieciešamajiem pakalpojumiem, tai skaitā atbalsta pakalpojumiem vecākiem. Pamatojoties uz atbalsta plānos rekomendēto, ģimene varēs saņemt noteiktus pakalpojumus bez maksas:
 • Bērniem – četrus no individuālā atbalsta plānā rekomendētajiem sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem, katru no tiem ne vairāk kā 10 reizes;
 • vecākiem – divus no šādiem atbalsta plānā rekomendētajiem pakalpojumiem, katru no tiem ne vairāk kā 10 reizes: psihologa, rehabilitologa pakalpojumi, fizioterapija, dalība izglītojošās atbalsta grupās;

Pakalpojumu izmaksas līdz 2022. gada beigām tiks segtas no projekta “Kurzeme visiem” līdzekļiem, kas tiek īstenots Kurzemē kā daļa no Latvijā notiekošā deinstitucionalizācijas procesa ar mērķi ilgtermiņā radīt tādu sociālo pakalpojumu un atbalsta sistēmu, kas sniedz sabiedrībā balstītus pakalpojumus un maksimāli samazina ilgstošas sociālās aprūpes iestādēs esošo personu skaitu. Vairāk par deinstitucionalizāciju uzzini Labklājības ministrijas mājas lapā šeit


Informāciju sagatavoja:
Inese Siliņa
projekta "Kurzeme visiem" sabiedrisko attiecību speciāliste
inese.silina@kurzemesregions.lv
PROJEKTA “KURZEME VISIEM” PĀRSTĀVJI TIEKAS AR VENTSPILS SOCIĀLĀ APRŪPES NAMA “SELGA” UN SOCIĀLĀ DIENESTA DARBINIEKIEM

5.oktobrī projekta “Kurzeme visiem” vadītāja Inga Kalniņa devās uz Ventspili, lai tiktos ar divu projektā iesaistīto partneru darbiniekiem un pārrunātu projekta “Kurzeme visiem” aktivitātes, tuvākā laika aktualitātes un atbildētu uz darbinieku jautājumiem.


Projekta “Kurzeme visiem” vadītāja sarunā ar Ventspils Sociālā dienesta darbiniekiem.

Vispirms notika tikšanās ar Ventspils Sociālā aprūpes nama “SELGA” darbiniekiem, skaidrojot iespējas iesaistīties projekta “Kurzeme visiem” īstenošanā un iespējamās pārmaiņas bērnu ārpusģimeņu aprūpē deinstitucionalizācijas procesa ietvaros.

Savukārt pēcpusdienā, atsaucoties uz Ventspils pilsētas Sociālā dienesta vadītājas Daces Kaņepes aicinājumu, notika tikšanās ar Sociālā dienesta darbiniekiem, informējot par projekta “Kurzeme visiem” aktivitātēm un skaidrojot sociālā dienesta darbinieku iesaistes nozīmīgumu projekta veiksmīgai īstenošanai.

Projekta “Kurzeme visiem”’ īstenošanā ir iesaistīti 23 partneri, no kuriem 2 pārstāv  Ventspili - Ventspils pilsētas pašvaldība un Ventspils Sociālās aprūpes nams “SELGA”.

Informāciju sagatavoja
Inese Siliņa
Kurzemes plānošanas reģiona
projekta "Kurzeme visiem" sabiedrisko attiecību speciāliste
m.t. 29811722, inese.silina@kurzemesregions.lv
ATBALSTS ĢIMENĒM, KURĀS AUG BĒRNI AR FUNKCIONĀLIEM TRAUCĒJUMIEM UN NOTEIKTU INVALIDITĀTI

Visos Kurzemes pašvaldību sociālajos dienestos līdz 15.oktobrim tiek pieņemti iesniegumi no ģimenēm, kurās aug bērni ar funkcionāliem traucējumiem un noteiktu invaliditāti, lai uzsāktu individuālu bērna vajadzību izvērtēšanu un sniegtu noteiktus atbalsta pakalpojumus gan bērnam, gan vecākiem projekta “Kurzeme visiem” ietvaros.
 
Lai bērns un tā vecāki bez maksas varētu saņemt sev nepieciešamos sociālās rehabilitācijas, rehabilitaloga, psihologa pakalpojumus, kā arī fizioterapiju un iespēju piedalīties izglītojošās atbalsta grupās, vispirms tiks veikta bērnu individuālu vajadzību izvērtēšana. Izvērtēšana notiks, izmantojot individuālā izvērtējuma metodiku,  un to veiks īpaši apmācīti sociālie darbinieki, sadarbībā ar psihologu, ergoterapeitu un pēc nepieciešamības ar fizioterapeitu.
 

Balstoties uz izvērtēšanas rezultātiem, katram bērnam tiks sagatavots individuāls atbalsta plāns, kurā būs iekļautas rekomendācijas par bērna ikdienas vajadzībām un attīstībai nepieciešamajiem pakalpojumiem, tai skaitā atbalsta pakalpojumiem vecākiem. Pamatojoties uz atbalsta plānos rekomendēto, ģimene varēs saņemt noteiktus pakalpojumus bez maksas:
 • bērniem – četrus no individuālā atbalsta plānā rekomendētajiem sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem, katru no tiem ne vairāk kā 10 reizes.
 • vecākiem – divus no šādiem atbalsta plānā rekomendētajiem pakalpojumiem, katru no tiem ne vairāk kā 10 reizes: psihologa, rehabilitologa pakalpojumi, fizioterapija, dalība izglītojošās atbalsta grupās.

Pakalpojumu izmaksas līdz 2022. gada beigām tiks segtas projekta “Kurzeme visiem” ietvaros, kas tiek īstenots Kurzemē kā daļa no Latvijā notiekošā deinstitucionalizācijas procesa ar mērķi ilgtermiņā radīt tādu sociālo pakalpojumu un atbalsta sistēmu, kas sniedz sabiedrībā balstītus pakalpojumus un maksimāli samazina ilgstošas sociālās aprūpes iestādēs esošo personu skaitu. Vairāk par deinstitucionalizāciju uzzini Labklājības ministrijas mājas lapā šeit


Informāciju sagatavoja:
Inese Siliņa
projekta "Kurzeme visiem" sabiedrisko attiecību speciāliste
inese.silina@kurzemesregions.lv
AICINA LĪDZ 16.09.2016. IEPIRKUMOS PIETEIKTIES SPECIĀLISTUS INDIVIDUĀLO VAJADZĪBU IZVĒRTĒŠANAS UN ATBALSTA PLĀNU IZSTRĀDES PAKALPOJUMU NODROŠINĀŠANAI KURZEMĒ
 
Kurzemes plānošanas reģions izsludina 3 iepirkumus par speciālistu piesaisti 3 mērķa grupu vajadzību izvērtēšanai un atbalsta plānu izstrādei projekta “Kurzeme visiem” ietvaros, kas tiek īstenots kā daļa no Latvijas deinstitucionalizācijas procesa:
 • Iepirkums “Speciālistu piesaiste bērnu ar funkcionālajiem traucējumiem individuālo vajadzību izvērtēšanai un atbalsta plānu izstrādei projekta „Kurzeme visiem” ietvaros”;
 • Iepirkums “Speciālistu piesaiste bērnu aprūpes iestāžu bērnu individuālo vajadzību izvērtēšanai un atbalsta plānu izstrādei projekta „Kurzeme visiem” ietvaros”;
 • Iepirkums “Speciālistu piesaiste pilngadīgu personu ar garīga rakstura traucējumiem atbalsta plānu izstrādei projekta „Kurzeme visiem” ietvaros”.

Pieteikumus aicinātas iesniegt gan juridiskas, gan fiziskas personas vai to grupas, atbilstoši iepirkumu tehniskajai specifikācijai.
 
Pieteikumus var iesniegt līdz 16.septembra plkst. 15:00 Kurzemes plānošanas reģiona Administrācijā, Eksporta ielā 12-212 personīgi vai pa pastu.
 
Ar iepirkumu nolikumiem var iepazīties šeit: http://kurzemesregions.lv/iepirkumi/Sarunu_procedura
Papildu informācijai: Inga Kalniņa, projekta “Kurzeme visiem” vadītāja, tālr. 27008743, inga.kalnina@kurzemesregions.lv
 

Informāciju sagatavoja:
Inese Siliņa
projekta "Kurzeme visiem" sabiedrisko attiecību speciāliste
inese.silina@kurzemesregions.lv
TIEKAS PROJEKTA “KURZEME VISIEM” PARTNERI
Š.g. 24. augustā Kuldīgā notika kārtējā projekta “Kurzeme visiem” partneru tikšanās, lai pārrunātu šī brīža projekta aktualitātes un ar projekta ieviešanu saistītās publicitātes prasības.

Tikšanās laikā Projekta “Kurzeme visiem” sabiedrisko attiecību speciāliste Inese Siliņa vērsa klātesošo uzmanību uz partneru pienākumiem un to iesaisti projekta publicitātes nodrošināšanā katra partnera darbības teritorijā. Viņa iepazīstināja arī ar Labklājības ministrijas (LM) apstiprināto vienoto deinstitucionalizācijas komunikācijas stratēģijas pasākumu plānu, kurā iekļautās aktivitātes tiks īstenotas arī Kurzemē. Neatkarīgi no gaidāmajām aktivitātēm pasākuma plāna ietvaros, I.Siliņa aicināja katram partnerim apdomāt iespējas, kā, savu resursu ietvaros, savās teritorijās iesaistīties sabiedrības informēšanā un informācijas nodošanā projekta mērķa grupām.

Projekta “Kurzeme visiem” vadītāja Inga Kalniņa ar partneriem pārrunāja kopējās projekta aktualitātes, kas šobrīd galvenokārt saistītas ar projekta mērķa grupu vajadzību izvērtēšanu un atbalsta plānu izstrādi, mērķa grupas pieteikšanos dalībai vajadzību izvērtēšanā un ar vajadzību izvērtēšanu saistīto speciālistu iepirkuma organizēšanu. Detalizētāk tika pārrunāti jautājumi, kas skar atbalsta plānos iekļaujamo informāciju, tostarp par personu ar GRT2 sagatavošanu pārejai uz dzīvi sabiedrībā. Tāpat tika uzklausīti un fiksēti projekta ieviešanas laikā partneriem radušies neskaidrie jautājumi, lai, sadarbībā ar LM rastu uz tiem atbildes.

Tikšanās laikā I.Kalniņa klātesošos iepazīstināja ar VDEĀVKapkopoto informāciju par personām ar invaliditāti Kurzemes pašvaldībās un Latvijā kopumā.  
 

Invalīdu skaits Kurzemē uz 01.01.2016.  Invalīdu skaits Kurzemē pēc noteicošā traucējuma veida uz 01.01.2016.

Tikšanās noslēgumā projekta “Kurzeme visiem” vadības komanda ar partneriem pārrunāja individuālos jautājumus, kas saistīti ar atsevišķu partneru ikdienas darbu projekta īstenošanā.

1VDEĀVK –  Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija
2GRT – personas ar garīga rakstura traucējumiem


Prezentācijas no tikšanās:


Informāciju sagatavoja:
Inese Siliņa        
projekta "Kurzeme visiem" sabiedrisko attiecību speciāliste          
m.t. 29811722, inese.silina@kurzemesregions.lv
"KURZEME VISIEM" PROJEKTA VADĪTĀJA PIEDALĀS LR1 RAIDĪJUMĀ "KĀ LABĀK DZĪVOT"
Projekta "Kurzeme visiem" vadītāja Inga Kalniņa 29.08.2016. piedalījās LR1 raidījuma "Kā labāk dzīvot" ierakstā par deinstitucionalizācijas ieviešanu Latvijā. Klausies raidījuma ierakstu šeit.
SOCIĀLIE DIENESTI KURZEMĒ AICINA NOTEIKTAS IEDZĪVOTĀJU GRUPAS PIETEIKTIES INDIVIDUĀLO VAJADZĪBU IZVĒRTĒŠANAI
Visu Kurzemes pašvaldību Sociālajos dienestos* ir sākta bērnu ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem noteikta invaliditāte, un viņu ģimeņu, kā arī pieaugušo ar garīga rakstura traucējumiem, kuriem noteikta I vai II grupas invaliditāte, pieteikumu pieņemšana individuālo vajadzību izvērtēšanai un atbalsta plānu izstrādei.
 
Foto sadarbībā ar Atbalsta centru ģimenēm un bērniem ar īpašām vajadzībām "Cimdiņš"
 
Pamatojoties uz atbalsta plānos rekomendēto, līdz 2022. gada beigām projekta ietvaros tiks apmaksāti un būs iespēja saņemt šādus pakalpojumus:
 • bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un invaliditāti – četrus no individuālā atbalsta plānā rekomendētajiem sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem, katru no tiem ne vairāk kā 10 reizes;
 • bērnu ar funkcionāliem traucējumiem vecākiem – divus no šādiem atbalsta plānā rekomendētajiem pakalpojumiem, katru no tiem ne vairāk kā 10 reizes: psihologa, rehabilitologa pakalpojumi, fizioterapija, dalība izglītojošās atbalsta grupās;
 • pieaugušajiem ar garīga rakstura traucējumiem un I vai II grupas invaliditāti – atbalsta plānā rekomendētus sabiedrībā balstītos pakalpojumusvismaz 2 gadus:
  • aprūpe mājās;
  • dienas aprūpes centrs;
  • specializētās darbnīcas;
  • grupu dzīvokļi;
  • īslaicīgās sociālās aprūpes pakalpojums;
  • speciālistu konsultācijas un individuālais atbalsts;
  • atbalsta grupas un grupu nodarbības.
 
Pakalpojumu izmaksas tiks segtas projekta “Kurzeme visiem” ietvaros, kas tiek īstenots Kurzemē kā daļa no Latvijā notiekošā deinstitucionalizācijas procesa ar mērķi ilgtermiņā radīt tādu sociālo pakalpojumu un atbalsta sistēmu, kas sniedz sabiedrībā balstītus pakalpojumus un maksimāli samazina ilgstošas sociālās aprūpes iestādēs esošo personu skaitu.
 
Personu vajadzību izvērtēšanu un atbalsta plānu izstrādi veiks īpaši apmācīti sociālie darbinieki pēc noteiktas metodikas, sadarbībā ar speciālistiem, kuri tiks piesaistīti atbilstoši izvērtējamās personas vecumam un vajadzībām.  Ar pilngdīgām personām, kurām ir garīga rakstura traucējumi un I vai II grupas invaliditāti strādās sociālais darbinieks,  psihiatrs un ergoterapeits, savukārt ar bērniem, kuriem ir funkcionāli traucējumi un invaliditāte, kā arī viņu vecākiem, strādās sociālais darbinieks, psihologs, fizioterapeits vai ergoterapeits.
 
Lai saņemtu individuālu vajadzību izvērtējumu un atbalsta plānu, uz kā pamata būs iespējams saņemt projekta apmaksātos sociālos pakalpojumus, aicinām jau tagad sazināties ar sava novada sociālo dienestu un pieteikties vajadzību izvērtēšanai. 

*Kurzemes pašvaldību Sociālo dienestu kontakti


Informāciju sagatavoja
Inese Siliņa
projekta "Kurzeme visiem" sabiedrisko attiecību speciāliste
inese.silina@kurzemesregions.lv
APSTIPRINĀTS VIENOTAIS DEINSTITUCIONALIZĀCIJAS KOMUNIKĀCIJAS STRATĒĢIJAS PASĀKUMU PLĀNS
 
Lai veicinātu sabiedrības izpratni par deinstitucionalizācijas (DI) mērķa grupām*un to vajadzībām, kā arī lai veicinātu mērķa grupu pārstāvju iekļaušanos sabiedrībā un darba tirgū, Labklājības ministrija (LM) ir apstiprinājusi vienoto DI komunikācijas stratēģijas pasākumu plānu.
 
Pasākuma plāns paredz ļoti dažāda veida aktivitātes visā Latvijas teritorijā – sākot no informatīviem pasākumiem, apmācībām, praktiskiem semināriem un pieredzes apmaiņas braucieniem, līdz pat individuālai konsultēšanai, integrējošām nometnēm un sociālajām kampaņām reģionos un Latvijā kopumā. Visas šīs aktivitātes ir veidotas kā noteiktu pasākumu kopums dažādām sabiedrības grupām:
 • sabiedrībai kopumā, lai veicinātu izpratni par to, kas ir deinstitucionalizācija un kādas pozitīvas pārmaiņas skars noteiktas cilvēku grupas šobrīd un nākotnē,
 • sociālo pakalpojumu sniedzēju, pašvaldību un valsts iestāžu darbiniekiem, lai padziļinātu izpratni par DI mērķa grupu spējām un vajadzībām, veicinot jaunu sociālo pakalpojumu ieviešanu pēc iespējas tuvāk cilvēku dzīves vietai,
 • potenciālajiem aizbildņiem, adoptētājiem un audžu ģimenēm, sniedzot praktisku informāciju par iespējām uzņemt bērnu savā ģimenē un saņemt nepieciešamās individuālās konsultācijas un atbalstu,
 • DI mērķa grupas pārstāvjiem, veicinot to iekļaušanos sabiedrībā un darba tirgū.

Pasākumu plānā ietvertās aktivitātes tiks ieviestas visā Latvijas teritorijā, Labklājības ministrijai sadarbojoties ar plānošanas reģioniem, kuri piedalījās arī pasākuma plāna izstrādē. Aktivitātes, kuras ieviesīs Kurzemē, tiks finansētas Kurzemes plānošanas reģiona projekta “Kurzeme visiem” ietvaros.

Ar vienoto DI komunikācijas stratēģijas pasākumu plānu var iepazīties Labklājības ministrijas mājas lapā ŠEIT.
 
 
* DI mērķa grupas:
 • bērni ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem noteikta invaliditāte, un viņu ģimenes,
 • pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem,
 • ārpusģimenes aprūpē esošie bērni un jaunieši līdz 17 gadu vecumam.
 
Informāciju sagatavoja
Inese Siliņa
projekta "Kurzeme visiem" sabiedrisko attiecību speciāliste
inese.silina@kurzemesregions.lv
LABKLĀJĪBAS MINISTRIJA TIEKAS AR PROJEKTA “KURZEME VISIEM” IEVIESĒJIEM

Š.g. 27. jūnijā Kuldīgā projekta “Kurzeme visiem” ieviesēji – Kurzemes plānošanas reģions, Kurzemes pašvaldības, bērnu nami un VSAC “Kurzeme” tikās ar vadošajiem Labklājības ministrijas darbiniekiem, lai pārrunātu aktualitātes deinstitucionalizācijas (DI) procesa ieviešanā Latvijā, personu ar garīga rakstura traucējumiem nodarbinātības iespējas, pašvaldību aktuālās vajadzības sabiedrībā balstītu pakalpojumu infrastruktūras attīstībai, kā arī lai rastu atbildes uz neskaidrajiem jautājumiem par DI procesa organizēšanu un tam nepieciešamo finansējumu.
 

Tikšanās laikā Labklājības ministrijas valsts sekretāre Ieva Jaunzeme klātesošos iepazīstināja ar akutālajiem statistikas datiem par deinstitucionalizācijas procesa mērķa grupu Kurzemē, apliecināja, ka Kurzemē netiks slēgta neviena no valsts sociālās aprupes centra  “Kurzeme” filiālēm, kā arī informēja, ka dažādu iemeslu dēļ ir pagarināts gan personu ar garīga rakstura traucējumiem un bērnu ar funkcionāliem traucējumiem izvērtēšanas un individuālo atbalsta plānu izstrādes termiņš, gan arī līdz 30.06.2017. Kurzemes reģiona DI plāna izstrādes termiņš.

Labklājības ministrijas Darba tirgus politikas departaments direktors Imants Lipskis iepazīstināja ar vēl citiem ESF projektiem, kurus īsteno vai drīzumā uzsāks īstenot, lai palīdzētu sasniegt deinstitucionalizācijas procesa mērķus, kas saistīti ar nodarbinātības veicināšanu. Kā nozīmīgāko lipsaka kungs izcēla Nodarbinātības valsts aģentūras īstenoto projektu “Subsidētās darba vietas bezdarbniekiem”, kura ietvaros tiks veicināta personu ar garīga rakstura traucējumiem iekļaušana darba tirgū, paredzot finansējumu ne tikai personas atalgojumam un darba vietas pielāgošanai, bet arī  atlīdzību  darba vadītājam, surdotulkam, ergoterapeitam, atbalsta personai un citiem speciālistiem, kas nepieciešami.

Vēl līdz šī gada beigām Labklājības ministrija sadarbībā ar Attīstības finanšu institūciju “Altum” plāno uzsākt pieteikumu pieņemšanu projekta «Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai» ietvaros, lai palielinātu nodarbinātības iespējas nelabvēlīgākā situācijā esošiem bezdarbniekiem, personām ar invaliditāti, tai skaitā personām ar garīga rakstura traucējumiem. Projekta ietvaros komersanti un līdz 2018. gadam arī nevalstiskās organizācijas (biedrības, nodibinājumi) varēs saņemt finansējumu sociālu uzņēmumu izveidei un attīstībai, tai skaitā darba integrācijas sociālo uzņēmumu atbalstam.

Savukārt Labklājības ministrijas ES struktūrfondu departamenta direktore Sarmīte Uzuliņa klātesošos informēja par gaidāmo ERAF ieguldījumu pašvaldību sociālo pakalpojumu infrastruktūrā deinstitucionalizācijas procesa ietvaros, kuru varēs sākt apgūt tikai pēc Kurzemes reģionālā DI plāna izstrādes. Viņa rosināja diskusiju par pašvaldību jau apzinātajām aktuālajām vajadzībām sabiedrībā balstītu pakalpojumu infrastruktūras attīstībai.

Tikšanās noslēgumā projekta “Kurzeme visiem” vadītāja ar partneriem pārrunāja līdz šim ieviestā projekta gaitu, tuvākos plānotos darbus un atbildēja uz neskaidrajiem jautājumiem.
 
Prezentācijas no tikšanās:


Informāciju sagatavoja
Inese Siliņa
projekta "Kurzeme visiem" sabiedrisko attiecību speciāliste
inese.silina@kurzemesregions.lv

SOCIĀLIE PAKALPOJUMI PROJEKTA "KURZEME VISIEM" IETVAROS

Visi sociālie pakalpojumi, kas būs pieejami projekta “Kurzeme visiem” ietvaros līdz 2022. gadam, ir paredzēti šādām 3 sabiedrības grupām jeb projekta mērķa grupām:
 • bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem noteikta invaliditāte, un viņu ģimenēm;
 • pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem;
 • ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem un jauniešiem līdz 17 gadu vecumam.

Daļu no zemāk aprakstītajiem pakalpojumiem mērķa grupas pārstāvji var saņemt jau tagad, par tiem interesējoties savas pašvaldības sociālajā dienestā, bet daļa būs pieejama tikai pēc mērķa grupas vajadzību izvērtēšanas un atbalsta plānu izstrādes. Lai nenokavētu iespēju iesaistīties projektā, saņemt individuālu vajadzību izvērtējumu un atbalsta plānus, uz kā pamata būs iespējams saņemt projekta apmaksātus sociālos pakalpojumus, aicinām jau tagad sazināties ar sava novada sociālo dienestu un iesaistīties vajadzību izvērtēšanā brīdī, kad tā tiks uzsākta.
 
Atbalsts ģimenēm, kurās aug bērns ar invaliditāti
Bērna likumiskie pārstāvji vai audžuģimenes (turpmāk – vecāki), kuri audzina bērnus ar invaliditāti, kuriem ir VDEĀK atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību smagu funkcionālu traucējumu dēļ, jau šobrīd var saņemt šādus pakalpojumus (atbilstoši pašvaldības iespējām tos nodrošināt):
 • pakalpojumu “Atelpas brīdis”bērna līdz 18.g.v. īslaicīgai aprūpei un uzraudzībai pie pakalpojuma sniedzēja laikā, kad vecāki dažādu darba vai privātu iemeslu dēļ to nevar sniegt paši. Pakalpojums vienai ģimenei ir pieejams līdz 30 diennaktīm gadā (nepārtrauktā vai dalītā laika posmā) ar iespēju izvēlēties, vai pakalpojums tiek sniegts tikai dienas laikā, tikai nakts laikā (no 20:00 – 8:00) vai visu diennakti. Pakalpojumu pieprasot nebūs jāsniedz informācija par iemesliem, kāpēc tas nepieciešams. Pakalpojums „Atelpas brīdis” ietver:
  • bērna uzraudzību;
  • pašaprūpes nodrošināšanu;
  • speciālistu konsultācijas;
  • ēdināšanu četras reizes dienā;
  • pastaigas;
  • saturīgu brīvā laika pavadīšanu.
 • aprūpes pakalpojumu – bērna līdz 4 g.v., ieskaitot, aprūpei un uzraudzībai līdz 50h nedēļā, ja vecāki darba, mācību vai citas aizņemtības dēļ to nevar nodrošināt paši. Piesakot pakalpojumu, būs jāiesniedz dokumenti no darba vietas vai izglītības iestādes, kas apliecina vecāku aizņemtību konkrētos diennakts laikos un pamato bērna aprūpes nepieciešamību. Aprūpes pakalpojums ietver:
  • bērna aprūpi un uzraudzību;
  • pašaprūpes spēju attīstību;
  • brīvā laika saturīgu pavadīšanu.

 

2016. gada laikā plānots uzsākt bērnu ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir noteikta invaliditāte, vajadzību izvērtēšana un individuālo sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas plānu (turpmāk – atbalsta plānu) izstrāde. Pamatojoties uz atbalsta plānos rekomendēto, gan bērniem, gan to vecākiem līdz 2022. gada beigām būs iespēja saņemt projekta apmaksātus sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, katru no tiem ne vairāk kā 10 reizes:
 • bērniem – ne vairāk kā četrus no atbalsta plānā rekomendētajiem pakalpojumiem;
 • vecākiem – ne vairāk kā divus no šādiem atbalsta plānā rekomendētajiem pakalpojumiem: psihologa, rehabilitologa pakalpojumi, fizioterapija, dalība izglītojošās atbalsta grupās.

Sabiedrībā balstīti pakalpojumi pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem
Lai pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem varētu dzīvot maksimāli patstāvīgu dzīvi un saņemt sev nepieciešamo atbalstu mājās vai ģimeniskā vidē, nenokļūstot aprūpes institūcijās, pasaulē un Latvijā tiek piedāvāti dažādi sociālie pakalpojumi, kurus sauc arī par sabiedrībā balstītiem pakalpojumiem. Parasti sociālos pakalpojumus piedāvā atbilstoši katra individuālajām vajadzībām. Taču šo pakalpojumu pieejamība visbiežāk ir tieši saistīta ar pašvaldību un nevalstisko organizāciju izpratni, iniciatīvām un organizācijām pieejamajiem finanšu resursiem.
 
Projekta “Kurzeme visiem” ietvaros noteiktus sabiedrībā balstītus pakalpojumus ir paredzēts nodrošināt bez maksas divu gadu periodā ikvienai personai ar garīga rakstura traucējumiem, kurai ir noteikta I vai II grupas invaliditāte, ja tā būs piedalījusies savu individuālo vajadzību izvērtēšanā un tai būs izstrādāts atbalsta plāns ar rekomendācijām konkrētu sabiedrībā balstītu pakalpojumu saņemšanai.
 
Projekta ietvaros varēs tikt saņemti šādi sabiedrībā balstītie pakalpojumi:
 • aprūpe mājās;
 • dienas aprūpes centrs;
 • specializētās darbnīcas;
 • grupu dzīvokļi;
 • īslaicīgās sociālās aprūpes pakalpojums;
 • speciālistu konsultācijas un individuālais atbalsts;
 • atbalsta grupas un grupu nodarbības.
 
Lai pakalpojumus saņemtu, personām būs jāpiesakās individuālo vajadzību izvērtēšanai un atbalsta plāna izstrādei sava novada sociālajā dienestā. Individuālo vajadzību izvērtēšanai tiks lietota “Atbalsta intensitātes skalas” metodika. Izvērtēšanu veiks un atbalsta plānus izstrādās īpaši apmācīti sociālie darbinieki sadarbībā ar psihiatru un ergoterapeitu.
 
Vajadzību izvērtēšana tiks veikta arī Kurzemes reģiona bērnu sociālās aprūpes iestādēs dzīvojošajiem bērniem
Projekta ietvaros, papildus augstāk aprakstītajām aktivitātēm, notiks arī visu Kurzemes reģiona bērnu sociālās aprūpes iestādēs dzīvojošo bērnu vajadzību izvērtēšana. Tā rezultātā tiks meklēti labākie iespējamie risinājumi, lai nākotnē samazinātu bērnu nokļūšanu institūcijās un palīdzētu bērnu namos esošajiem bērniem nokļūt ģimenēs vai saņemt pakalpojumus ģimeniskai videi pietuvinātās dzīves vietās. Tāpat projekta ietvaros paredzēts īstenot dažādus pasākumus, lai motivētu pilngadīgas personas kļūt par aizbildņiem, adoptētājiem vai audžuģimenēm.
 
Balstoties uz atbalsta plānos iekļauto informāciju, kā arī esošās situācijas analīzi pašvaldībās, projekta “Kurzeme visiem” ietvaros paredzēts izstrādāt Kurzemes reģiona deinstitucionalizācijas plānu. Tajā iekļautos risinājumus ņems vērā, plānojot pašvaldībām pieejamo Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējumu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveidei (piemēram, ēkām, aprīkojumam, tehnikai).
 
 
Informāciju sagatavoja
Inese Siliņa
projekta "Kurzeme visiem" sabiedrisko attiecību speciāliste
inese.silina@kurzemesregions.lv
 
NOSLĒGTI SADARBĪBAS LĪGUMI AR PROJEKTA “KURZEME VISIEM” PARTNERIEM

Kurzemes plānošanas reģions, atbilstoši  plānotajam, līdz 2016.gada 1.maijam ir noslēdzis sadarbības līgumus ar visiem projekta “Kurzeme visiem” partneriem – 20 Kurzemes pašvaldībām, 4 bērnu sociālās aprūpes centriem (bērnu namiem) un Valsts sociālās aprūpes centru (VSAC) “Kurzeme”.
 

Projekta veiksmīgai ieviešanai īpaši būtisks ir fakts, ka sadarbības līgumus ir parakstījušas visas Kurzemes pašvaldības. Tas veicinās ne tikai vienmērīgu deinstitucionalizācijas (DI) procesa ieviešanu Kurzemē, bet palīdzēs arī apzināt un sasniegt tādas projekta mērķa grupas kā bērnus ar funkcionāliem traucējumiem (FT) un pieaugušos ar garīga rakstura traucējumiem (GRT), kas dzīvo ārpus ilgstošas aprūpes institūcijām. Tāpat tas nodrošinās informācijas pieejamību sabiedrībai gan par DI procesu, gan par pakalpojumiem, kurus iespējams saņemt projekta ietvaros. Ļoti nozīmīga ir pašvaldību loma Kurzemes DI plāna sagatavošanā un ieviešanā, sniedzot nepieciešamo informāciju un savu redzējumu par sabiedrībā balstīto pakalpojumu attīstību, tādējādi plānojot un nodrošinot iedzīvotājiem nepieciešamos atbalsta, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus.

 
Visām iesaistītajām pašvaldībām būs iespēja pretendēt uz sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstību savā teritorijā, ja tāda nepieciešamība tiks konstatēta pēc individuālo vajadzību izvērtēšanas un iekļauta Kurzemes reģiona DI plānā.
 
PROJEKTA “KURZEME VISIEM” PARTNERI:          
 • Kurzemes pašvaldības
 • Liepājas pilsētas Domes Sociālā dienesta Bērnunams
 • Talsu novada Strazdes bērnu nams
 • Ventspils novada bērnu nams „Stikli”
 • Ventspils Sociālās aprūpes nams „Selga”
 • VSAC “Kurzeme” ar tā 6 filiālēm:
   • filiāle "Ilģi" (Grobiņas novads)
   • filiāle "Veģi" (Talsu novads)
   • filiāle "Liepāja" (Liepājas pilsēta)
   • filiāle "Aizvīķi" (Priekules novads)
   • filiāle "Dundaga" (Dundagas novads)
   • filiāle "Gudenieki" (Kuldīgas novads)
 
Projekts “Kurzeme visiem” tiek īstenotas ar mērķi Kurzemē ilgtermiņā radītu tādu sociālo pakalpojumu un atbalsta sistēmu, kas sniedz sabiedrībā balstītus pakalpojumus un maksimāli samazina ilgstošas sociālās aprūpes iestādēs esošo personu skaitu.
 
Plašāku informāciju par projektu “Kurzeme visiem”, tā mērķa grupām, aktivitātēm un sasniedzamajiem rezultātiem, kā arī deinsitucionalizācijas procesa virzību Kurzemē lasiet www.kurzemevisiem.lv.
 
 
Informāciju sagatavoja
Inese Siliņa
projekta "Kurzeme visiem" sabiedrisko attiecību speciāliste
inese.silina@kurzemesregions.lv

 
Kurzemes plānošanas reģions līdz 15.maijam gaida pieteikumus iepirkumam  “INDIVIDUĀLO VAJADZĪBU IZVĒRTĒŠANAS UN ATBALSTA PLĀNU IZSTRĀDES PAKALPOJUMU NODROŠINĀŠANA  PROJEKTA „KURZEME VISIEM” IETVAROS”

Iepirkums sastāv no 3 daļām, uz kurām pretendenti pēc izvēles var iesniegt savus pieteikumus (uz vienu, divām vai visām trim daļām):
 • 1.daļa:“Bērnu individuālo vajadzību izvērtēšanas un individuālo sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas plānu izstrādes pakalpojums”
 • 2.daļa:“Bērnu ar funkcionāliem traucējumiem individuālo vajadzību izvērtēšanas un atbalsta plānu izstrādes pakalpojums”
 • 3.daļa“Psihiatra un ergoterapeita pakalpojumi atbalsta plānu izstrādei pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem”

Pretendenti var būt gan juridisku, gan fizisku personu grupa, kura apvieno katrai iepirkumu daļai nepieciešamo speciālistu komandu. Katras daļas ietvaros sniegtajam pakalpojumam jātiek nodrošinātam līdz 2016.gada 30. novembrim.

Ar iepirkuma nolikumu var iepazīties šeit: http://kurzemesregions.lv/iepirkumi/Sarunu_procedura

Kontaktpersona: Inga Kalniņa, projekta “Kurzeme visiem” vadītāja, tālr. 27008743, inga.kalnina@kurzemesregions.lv
 
Pretendentiem jānodrošina speciālistu komanda šādā sastāvā:
Iepirkuma 1.daļai “Bērnu individuālo vajadzību izvērtēšanas un individuālo sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas plānu izstrādes pakalpojums”
 • sociālais darbinieks;
 • speciālais pedagogs;
 • neirologs vai bērnu neirologs;
 • logopēds;
 • fizioterapeits;
 • Klīniskais psihologs;
 • Ergoterapeits.

Iepirkuma 2.daļai “Bērnu ar funkcionāliem traucējumiem individuālo vajadzību izvērtēšanas un atbalsta plānu izstrādes pakalpojums”
 • Sociālais darbinieks;
 • Speciālais pedagogs;
 • Neirologs vai bērnu neirologs;
 • Logopēds;
 • Fizioterapeits;
 • Klīniskais psihologs;
 • Ergoterapeits.

Iepirkuma 3.daļai “Psihiatra un ergoterapeita pakalpojumi atbalsta plānu izstrādei pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem”
 • Psihiatrs
 • Ergoterapeits.
STRAZDES BĒRNU NAMA DARBINIEKI TIEKAS AR PROJEKTA “KURZEME VISIEM” VADĪTĀJU

Lai Strazdes bērnu nama darbinieki labāk izprastu gaidāmās pārmaiņas bērnu ārpusģimeņu aprūpē, kas Latvijā gaidāmas deinstitucionalizācijas (DI) ietvaros, un spētu savlaicīgi tām sagatavoties, Strazdes bērnu nama vadība uz tikšanos ar darbiniekiem 15.aprīlī aicināja DI projekta  “Kurzeme visiem” vadītāju.

Tikšanās laikā piedalījās teju visi bērnu nama darbinieki – gan sociālie aprūpētāji un audzinātāji, gan arī administratīvais un tehniskais personāls. Tā kā bērnu nama vadītāja Inga Fabriciusa darbiniekus jau iepriekš bija informējusi gan par DI procesu Latvijā, gan par projekta “Kurzeme vsiem” galvenajām aktivitātēm un tuvākajiem notikumiem, darbinieki projekta vadītāju  Ingu Kalniņu sagaidīja ar jau konkrētiem jautājumiem.
Jautājumi bija gan par DI procesa kopējo norisi, bērnu namu pakalpojuma alternatīvām un finansējumu piesaistes iespējām pakalpojumu dažādošanai, gan par darba vietu saglabāšanu, darbinieku pārkvalifikācijas iespējām un bērnu likteni nākotnē.

Sarunu laikā tika skartas arī tādas tēmas kā audžuģimeņu godprātīgums, bērnu nevēlēšanās doties uz audžuģimenēm un bērnu ekonomiskā izmantošana. Darbinieki tika aicināti izteikt priekšlikumus par viņuprāt piemērotākajiem pasākumiem, kas veicinātu atbildīgu potenciālo audžuģimeņu un adoptētāju piesaisti un kopējo sabiedrības attieksmes maiņu par bērniem ārpusģimeņu aprūpē, tai skaitā bērnu namos.

Tā kā jau šogad, 2016.gadā, ir plānots, ka tiks izstrādāti visu Latvijā esošo bērnu aprūpes institūciju reorganziācijas plāni, projekta “Kurzeme visiem” vadītāja I.Kalniņa Strazdes bērnu nama darbiniekus aicināja būt aktīviem un sniegt plānu izstrādātājiem savus priekšlikumus un redzējumus par iestādes tālāko darbību un pārmaiņu iespējām, vienlaicīgi saglabājot līdzšinējās iestrādnes sociālo pakalpojumu jomā. I.Kalniņa uzsvēra darbinieku kompetenču nozīmību un nepieciešamību esošo pieredzi turpināt lietot sociālajā jomā, strādājot ar ģimenēm un bērniem citās lomās, piemēram, kā konsultantiem, asistentiem, ekspertiem un mentoriem. I.Kalniņa mudināja darbiniekus jau tagad izvērtēt savas prasmes un spējas, pārdomājot, kā tās varētu būt noderīgas arī ārpus tiešo pienākumu veikšanas bērnu namā. Viņa aicināja stāstīt reorganizācijas plānu izstrādātājiem par darbinieku prasmēm un iespējām sniegt dažādus pakalpojumus.

Pēc tikšanās darbinieki atzina, ka jūtas gan daudz zinošāki par deinstitucionalizācijas procesu kā tādu, gan arī pārliecinātāki un drošāki par gaidāmajām pārmaiņām un iespējām turpināt strādāt sociālā jomā.

Projekta “Kurzeme visiem” vadītāja Inga Kalniņa rosiina arī citas ieinteresētās iestādes aicināt projekta komandu uz tikšanos ar saviem darbiniekiem, lai pārrunātu visus neskaidros jautājumus un palīdzētu ieraudzīt risinājumus, kā DI procesa ietvaros vēl labāk uzlabot līdz šim sniegtos pakalpojumus.
 
Informāciju sagatavoja
Inese Siliņa
Kurzemes plānošanas reģiona
projekta "Kurzeme visiem" sabiedrisko attiecību speciāliste
m.t. 29811722, inese.silina@kurzemesregions.lv

 
 
NOTIKUSI PIRMĀ PROJEKTA “KURZEME VISIEM” REĢIONĀLĀS DI (DEINSTITUCIONALIZĀCIJAS) VADĪBAS GRUPAS TIKŠANĀS

21. aprīlī Kuldīgā notika pirmā projekta “Kurzeme visiem” reģionālās DI vadības grupas tikšanās. Tās dalībnieki tika iepazīstināti ar informācijas kopsavilkumu par DI procesu Latvijā kopumā, projekta “Kurzeme visiem” ietvaros plānotajām aktivitātēm, to laika grafiku, sasniedzamajiem rezultātiem un projekta ieviešanas riskiem.
 

projekta “Kurzeme visiem” reģionālās DI vadības grupa 21.04.2016.
 
 
Dalībnieki pārrunāja šī brīža projekta aktualitātes un vadības grupas atbildību projekta ieviešanas uzraudzībā. Tika diskutēts arī par nevalstisko organizāciju iesaistes iespējām deinstitucionalizācijas procesa attīstībā Latvijā un dažādo sabiedrības attieksmi pret DI mērķa grupām – bērniem ārpusģimenes aprūpē, bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un personām ar garīga rakstura traucējumiem, kā arī potenciālo audžuģimeņu un adoptētāju ieinteresētību. Īpaši lielu interesi un diskusijas vadības grupā raisīja sarunas par nepieciešamo sabiedrībā balstīto pakalpojumu nodrošināšanu pašvaldībās personām ar garīga rakstura traucējumiem un pašvaldību iespējām attīstīt jaunos pakalpojumus.
 
Tikšanās noslēgumā dalībnieki secināja, ka 2016. gadā vislielāko ieguldījumu projekta īstenošanā un reģionālā DI procesa virzībā Kurzemē vadības grupa varēs sniegt, kad tiks uzsākts darbs pie reģionālā DI plāna izstrādes. Tad īpaši svarīgi būs salāgot visas pašvaldību un reģionālās vajadzības un inetereses.
 
Reģionālās DI vadības grupas tikšanās plānotas vismaz 2 reizes gadā ar mērķi nodrošināt projekta “Kurzeme visiem” īstenoto aktivitāšu uzraudzību, ar to saprotot:
 • reģionā nepieciešamo pakalpojumu plānošanas, DI plāna izstrādes un ieviešanas uzraudzību;
 • personāla apmācību plānošanas un organizēšanas uzraudzību;
 • sabiedrības informēšanas pasākumu īstenošanas uzraudzību;
 • pašvaldību sadarbības organizēšanu un vienošanās panākšanu par prioritāri attīstāmiem pakalpojumiem, veicamām izmaiņām infrastruktūrā;
 • sadarbības ar citu plānošanas reģionu DI vadības grupām veidošanu un īstenošanu;
 • sadarbības organizēšanu ar NVO sabiedrībā balstītu pakalpojumu plānošanā;
 • nepieciešamās informācijas sniegšanu nacionālā līmeņa DI vadības grupai;
 • monitoringa veikšana reģiona līmenī.

Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padome ir apstiprinājusi projekta “Kurzeme visiem” reģionālo DI vadības grupu šādā sastāvā:
 • 3 Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomes locekļi - pa vienam no Liepājas, Talsu un Aizputes pašvaldībām;
 • KPR Administrācijas vadītāja;
 • projekta „Kurzeme visiem” vadītāja;
 • 3 pašvaldību pārstāvji – pa vienam no Ventspils, Kuldīgas un Rucavas pašvaldībām;
 • NVO pārstāvji projekta mērķa grupas interešu pārstāvniecībai.
 
Projekta “Kurzeme visiem” reģionālās DI vadības grupas sastāvs (05.04.2016.)
3 Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomes locekļi
 • Vilnis Vitkovksis, Liepājas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieku izglītības, kultūras un sporta jautājumos
 • Aivars Lācarus, Talsu novada domes priekšsēdētājs
 • Aivars Šilis, Aizputes novada domes priekšsēdētājs
KPR Administrācijas vadītāja
Evita Dreijere, KPR Administrācijas vadītāja
Projekta „Kurzeme visiem” vadītāja
 • Inga Kalniņa, projekta „Kurzeme visiem” vadītāja
   
3 pašvaldību pārstāvji
 • Dace Kaņepe, Ventspils pilsētas sociālā dienesta vadītāja
 • Anda Šļakorciņa, Kuldīgas novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” direktores vietniece
 • Jānis Ratkēvičs, Rucavas novada domes Attīstības nodaļas vadītājs
NVO pārstāvji projekta mērķa grupas interešu pārstāvniecībai
 • Ieva Leimane-Veldmeijere, biedrības „Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem „ZELDA”” direktore
 • Ieva Sāmīte-Cērpa, nodibinājuma „Atbalsta centrs ģimenēm un bērniem ar īpašām vajadzībām „Cimdiņš”” valdes locekle
 • Lāsma Liekmane, Kurzemes reģiona audžuģimeņu biedrības “Estere” pārstāve
 • Ināra Roze, Liepājas pilsētas Domes Sociālā dienesta Bērnunama vadītāja*
*Tā kā Kurzemē nav NVO, kas apvieno vai pārstāv ārpusģimenes aprūpē esošus bērnus, to intereses pārstāvēt deleģēta bērnu aprūpes iestādes vadītāja 

Informāciju sagatavoja
Inese Siliņa 
Kurzemes plānošanas reģiona
projekta "Kurzeme visiem" sabiedrisko attiecību speciāliste
m.t. 29811722, inese.silina@kurzemesregions.lv

KURZEMĒ TIEK SAGATAVOTI SOCIĀLO DIENESTU DARBINIEKI PERSONU AR GARĪGA RAKSTURA TRAUCĒJUMIEM IZVĒRTĒŠANAI UN ATBALSTA PLĀNOŠANAI
 

Labklājības ministrija (LM) aprīlī ir noslēgusi sadarbības līgumus ar 28 pašvaldībām, to vidū ar 4 Kurzemes pašvaldībām,  par 40 sociālā dienesta  darbinieku sagatavošanu un iesaistīšanu personu ar garīga rakstura traucējumiem (GRT) vajadzību izvērtēšanā un individuālā atbalsta plānošanā, kā arī sociālo dienestu darba attīstībā, tādējādi veicinot kvalitatīva deinstitucionalizācijas procesa ieviešanu Latvijā. 

No 28 sadarbības pašvaldībām Kurzemi pārstāv 4 pašvaldības – Liepāja, Kuldīgas, Saldus un Talsu novadi, kopumā deleģējot 6 darbiniekus - no Liepājas sociālā dienesta 2, no Kuldīgas novada 2 un no Saldus un Talsu novada sociālajiem dienestiem pa 1 sociālajam darbiniekam.

Pašvaldību deleģētie 40 sociālie darbinieki līdz 22.aprīlim tiks apmācīti darbam ar “Atbalsta intensitātes skala” metodiku, ko izstrādājusi un piedāvā ASV organizācija “Personu ar intelektuālajiem un attīstības traucējumiem Amerikas apvienība”. Apmācību nolūks ir profesionāli sagatavot darbiniekus reģionos, lai viņi pēc vienotas metodikas izvērtētu personu ar GRT vajadzības un atbilstoši tām sastādītu individuālus atbalsta plānus patstāvīgai dzīvei sabiedrībā.

Kurzemes reģionā apmācītajiem 6 sociālajiem darbiniekiem līdz 2016.gada beigām būs jāizvērtē 347 personas ar GRT reģionā un jāsastāda tām individuāli atbalsta plāni. Personu ar GRT izvērtēšana notiks projekta “Kurzeme visiem” ietvaros, kura mērķis ir īstenot deinstitucionalizācijas procesu Kurzemē.

Pēc atbalsta plānu izstrādes apmācītie darbinieki turpinās profesionāli pilnveidoties LM organizētajos kursos, lai savas pašvaldības sociālajā dienestā ieviestu praksē apgūtās metodikas un sniegtu atgriezenisko saiti Labklājības ministrijai.


Informāciju sagatavoja
Inese Siliņa
Kurzemes plānošanas reģiona
projekta "Kurzeme visiem" sabiedrisko attiecību speciāliste
m.t. 29811722, inese.silina@kurzemesregions.lv
AICINĀM DARBĀ PROJEKTA VADĪTĀJA ASISTENTU 
 
Kurzemes plānošanas reģions 9.2.2.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1.pasākuma „Deinstitucionalizācija” projekta „Kurzeme visiem” ietvaros meklē Projekta vadītāja asistentu vadošā partnera aktivitāšu ieviešanai uz laika periodu līdz 2022.gada 31.decembrim.

Galvenie amata pienākumi:
1)       sadarboties ar Projekta vadītāju un citiem projekta vadības komandas dalībniekiem;
2)       atbildēt par KPR īstenojamo darbību plānošanu, organizēšanu un kontroli, tai skaitā asistēt organizējot sanāksmes un piedalīties tajās;
3)       aizvietot projekta vadītāju, kad nepieciešams, un organizēt projekta vadības komandas darbu;
4)       identificēt riskus un risināt projekta ieviešanas problēmas;
5)       uzturēt un atbilstoši kompetencei gatavot projekta dokumentāciju;
6)        komunicēt ar valsts un pašvaldību iestādēm, projekta sadarbības partneriem un pakalpojumu sniedzējiem par deinstitucionalizācijas procesa ieviešanu Kurzemē;
7)       piedalīties projektā nepieciešamo iepirkumu organizēšanā;
8)       piedalīties projekta atskaišu sagatavošanā, apkopojot, analizējot un sagatavojot informāciju par projekta un deinstitucionalizācijas procesa ieviešanu Kurzemē.
 
Amata pildīšanai nepieciešamā profesionālā pieredze, zināšanas un prasmes:
- vismaz vidējā izglītība;
- zināšanas un pieredze projektu administrēšanā;
- vismaz 3 gadu darba pieredze projektu aktivitāšu ieviešanā;
- organizatora spējas, komunikācijas un sadarbības prasmes;
- izpratne un/vai pieredze publisko iepirkumu organizēšanā tiks uzskatīta par priekšrocību;
- pieredze ESF projektu (ar finansējumu virs 100 000EUR) ieviešanā tiks uzskatīta par   priekšrocību;
- pieredze sociālā darba jomā un mācību organizēšanā tiks uzskatīta par priekšrocību;
- zināšanas un darba pieredze Kurzemes reģionā tiks uzskatīta par priekšrocību;
- prasme strādāt ar informāciju tehnoloģijām un biroja tehniku;
- labas iemaņas darbā ar datoru;
- prasme plānot un organizēt savu darbu.

Pamata darba vieta: 
Kurzemes plānošanas reģiona administrācija, Rīga, Eksporta iela 12-212.

Slodze: pilna laika

Pieteikšanās:Kurzemes plānošanas reģiona administrācijā līdz 29.aprīlim
Motivēta pieteikuma vēstule un CV jāiesniedz:
 
      - personīgi Rīga, Eksporta iela 12-212;
      - pa pastu Rīga, Eksporta iela 12-212, LV 1045;
      - uz e-pastu: inga.kalnina@kurzemesregions.lv  
 
Jautājumu gadījumā sazināties ar Ingu Kalniņu,   tel.27008743

Informāciju sagatavoja
Inese Siliņa
Kurzemes plānošanas reģiona
projekta "Kurzeme visiem" sabiedrisko attiecību speciāliste
m.t. 29811722, inese.silina@kurzemesregions.lv
TIEK PLĀNOTI JAUNI SOCIĀLIE PAKALPOJUMI UN ATBALSTA IESPĒJAS KURZEMĒ 

Kopš pagājušā gada nogales Latvijā ir uzsākts deinstitucionalizācijas (DI) process ar mērķi ilgtermiņā radīt tādu sociālo pakalpojumu un atbalsta sistēmu, kas sniedz sabiedrībā balstītus pakalpojumus un maksimāli samazina ilgstošas aprūpes iestādēs esošo personu skaitu. DI Kurzemē tiek īstenots ar ESF līdzfinansējuma palīdzību Kurzemes plānošanas reģiona (KPR) projekta “Kurzeme visiem” ietvaros. Projektu ievieš sadarbībā ar 22 partneriem – 19 Kurzemes pašvaldībām, VSAC “Kurzeme” un 4 bērnu namiem. Projekta “Kurzeme visiem” finansējums un tā ietvaros atbalsts pašvaldībām un mērķgrupām būs pieejams līdz 2022. gadam.
 
16.03.2016. Kuldīgā notika visu DI virzībā Kurzemē iesaistīto partneru tikšanās, pulcējot 45 dalībniekus no Aizputes, Alsungas, Brocēnu, Dundagas, Grobiņas, Kuldīgas, Liepājas, Mērsraga, Nīcas, Priekules, Rojas, Rucavas, Saldus, Skrundas, Talsu, Vaiņodes, Ventspils pilsētas un Ventspils novada pašvaldībām, kuras pamatā pārstāvēja sociālo dienestu, bet līdzi darbojās arī citi pašvaldību darbinieki. No valsts sociālās aprūpes centra (VSAC) "Kurzeme" piedalījās vadības pārstāvji un tā 6 filiāļu - Aizvīķi", "Dundaga", "Gudenieki", "Ilģi", "Liepāja", "Veģi”- darbinieki, bet bērnu aprūpes iestādes (BSAC) pārstāvēja vadība vai darbinieki no Liepājas pilsētas domes sociālā dienesta bērnu nama, Talsu novada Strazdes bērnu nama, Ventspils pilsētas sociālās aprūpes nama "Selga” un Ventspils novada bērnu nama "Stikli".  Pasākumā piedalījās arī Vaiņodes internātpamatskolas pārstāvis.

 
Tikšanās laikā tika sniegta pamatinformācija par DI procesu, par projektu un tā mērķgrupām, ESF līdzfinansējuma ietvaros paredzētajām aktivitātēm un 2016.gada darbiem. Prezentāciju var pārlūkot šeit.
 
Deinstitucionalizācijas un projekta “Kurzeme visiem” ietvaros paredzētās aktivitātes būs pieejamas šādām iedzīvotāju grupām:
 • pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem (GRT), kurām ir I un II grupas invaliditāte un, kuras šobrīd dzīvo VSAC vai, kuras potenciāli varētu nonākt VSAC;
 • bērniem līdz 18.g.v., kuri atrodas bērnu namos jeb ārpusģimenes aprūpes institūcijās;
 • bērniem ar funkcionāliem traucējumiem (FT), kuriem noteikta invaliditāte, un viņu ģimenēm;
 • potenciālajiem aizbildņiem, adoptētājiem un audžuģimenēm.
 
Galvenais 2016. gada uzdevums deinstitucionalizācijas ietvaros Kurzemē ir izvērtēt mērķgrupu vajadzības un vēlmes, un tā rezultātā izstrādāt katram individuālu atbalsta plānu. Balstoties uz mērķgrupas vajadzību un nepieciešamā atbalsta izvērtējumu un esošās situācijas pašvaldībās analīzi, līdz gada beigām paredzēts izstrādāt Kurzemes reģiona kopējo deinstitucionalizācijas plānu, kā arī visu Kurzemē esošo BSAC reorganizācijas plānus. Labklājības ministrija DI ietvaros Kurzemē ir plānojusi reorganizēt arī vienu no 6 VSAC “Kurzeme" filiālēm, konkrēto filiāli paziņojot līdz 31.martam.
 
Pēc reģionālā DI plāna izstrādes, tajā iekļautos risinājumus ņems vērā, plānojot Eiropas Reģionaļās attīstības fonda (ERAF) pieejamo finansējumu pašvaldībām infrastruktūras un jaunu pakalpojumu izveidei. Tādējādi plānots palīdzēt tām personām ar GRT, kuras vēlēsies uzsākt patstāvīgāku dzīvi ārpus ilgstošas aprūpes iestādēm, un bērniem BSAC, pārveidojot tos par ģimeniskai videi pietuvinātiem.  Tiek plānots personām ar GRT nodrošināt tādus nepieciešamos sabiedrībā balstītos pakalpojumus, kā aprūpe mājās un dienas aprūpes centros, specializētās darbnīcas, grupu dzīvokļus un īslaicīgas sociālās aprūpes pakalpojumus. Ja nepieciešamas tiks sniegts atbalsts vai konsultācijas individuāli vai grupās. Savukārt, bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu ģimenes locekļiem būs nodrošināti sociālās rehabilitācijas pakalpojumi, piemēram, konsultāciju veidā un cita veida atbalsta pakalpojumi, piemēram, aprūpes pakalpojums bērniem ar invaliditāti līdz 4 gadu vecumam un “atelpas brīža” pakalpojums.
 
Jau šobrīd pašvaldības, kuras ir noslēgušas sadarbības līgumus projekta “Kurzeme visiem” ieviešanā, var piedāvāt aprūpes pakalpojumu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir VDEĀK atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību. Pakalpojums ietver bērna aprūpi un uzraudzību, pašaprūpes spēju attīstību un brīvā laika saturīgu pavadīšanu līdz 50h nedēļā, bet "atelpas brīža" pakalpojums tiek piedāvāts bērnu likumiskajiem pārstāvjiem un audžuģimenēm. Tā būtība ir piedāvāt īslaicīgu – līdz 30 dienām gadā - aprūpi jebkura vecuma bērnam ar invaliditāti un palīdzību ģimenei, kurai darba vai citu apstākļu dēļ (piemēram, komandējums, bēres) ir jādodas izbraukumā. Aprūpes un „atelpas brīža” pakalpojumus var pieprasīt pašvaldības sociālajā dienestā, kas atbilstoši individuālajai situācijai un saskaņojot ar Kurzemes plānošanas reģionu, to piešķirs un organizēs tā sniegšanu.
 
Klātesošie tika detalizētāk iepazīstināti ar 2016. gada apjomīgākās aktivitātes – mērķgrupu vajadzību izvērtēšanas un individuālo atbalsta plānu izstrādes - organizēšanu. Šobrīd norit darbs pie iepirkuma sagatvošanas izvērtēšanas īstenotāju atlasei. Tiek plānots, ka izvērtēšanas process un individuālo atbalsta planu izstrāde sāksies vasaras vidū. Paredzēts, ka Kurzemē tiks izvērtētas kopumā 956 personas, no kurām 193 būs bērnu namu bērni, 416 bērni ar funkcionāliem traucējumiem un 347 personas ar garīga rakstura traucējumiem.
 
Partneri vienojās, ka salīdzinoši vienkāršāk būs apzināt izvērtējamās personas ar GRT, kas dzīvo VSAC un izteiks vēlmi pāriet dzīvot pašvaldībā. Krietni sarežģītāk ir apzināt izvērtējamos bērnus ar FT un to ģimenes, jo nedz valstī, nedz pašvaldībās neeksistē šīs mērķgrupas uzskaite un kontaktinformācija. Kā viens no risinājumiem tika izvēlēta iespēja sadarboties ar vietējām nevalstiskajām organizācijām un medijiem. Pēc vajadzību un ģimenes situācijas izvērtēšanas un individuālā atbalsta plāna izstrādes, bērni ar FT un viņu ģimenes varēs saņemt atbalsta plānā noteiktos sociālās rehabilitācijas pakalpojumus bez maksas. Jāuzsver, ka atbalstu varēs saņemt arī bērnu likumiskie pārstāvji un audžuģimenes,  piemēram, tie var būt psihologa vai rehabilitologa pakalpojumi, fizioterapija vai izglītojošas atbalsta grupas.
 
Tikšanās noslēgumā visiem projekta partneriem tika piedāvāta iespēja - aicināt projekta “Kurzeme visiem” vadības grupas pārstāvjus uz pašvaldībām un iestādēm, lai detalizētāk pārrunātu neskaidros DI procesa un projekta ieviešanas jautājumus, tostarp pieaicinot darbiniekus un/vai mērķa grupu. KPR pārstāvji atzina, ka būtu vēlama savlaicīga tikšanās ar VSAC dzīvojošajām personām ar GRT, lai tās sagatavotu gaidāmajam izvērtēšanas procesam un informētu par plānotajiem jaunajiem pakalpojumiem.

Vairāk par deinstitucionalizāciju Kurzemē un projektu “Kurzeme visiem”:
Inga Kalniņa, projekta vadītāja
Tel. 27008743, inga.kalnina@kurzemesregions.lv
 

Informāciju sagatavoja
Inese Siliņa
Kurzemes plānošanas reģiona
projekta "Kurzeme visiem" sabiedrisko attiecību speciāliste
m.t. 29811722, inese.silina@kurzemesregions.lv
KULDĪGĀ TIKSIES DEINSTITUCIONALIZĀCIJAS PROCESA VIRZĪTĀJI KURZEMĒ   

Kurzemes plānošanas reģions 16.martā Kuldīgā informēs Kurzemes pašvaldību un sociālo aprūpes iestāžu pārstāvjus par aktualitātēm deinstitucionalizācijas (DI) procesa ieviešanā Kurzemē un Latvijā kopumā.
 
Deinstitucionalizācijas procesa ietvaros Latvijā paredzēts radīt tādu sociālo pakalpojumu un atbalsta sistēmu, kas sniedz sabiedrībā balstītus pakalpojumus un maksimāli samazina ilgstošas aprūpes iestādēs esošo personu skaitu. Personas, kas šobrīd atrodas iestādēs, lielākoties nav noteicējas par savu dienas ritmu un pakāpeniski zaudē vai arī neiegūst patstāvīgas dzīves iemaņas. Lai personas, kuras šobrīd nepietiekamu atbalsta pakalpojumu pieejamības dēļ ir spiestas dzīvot izolēti no sabiedrības ilgstošas sociālās aprūpes iestādēs, tai skaitā bērnu namos, varētu dzīvot patstāvīgi un saņemt nepieciešamos pakalpojumus, Latvijā ir uzsākts deinstitucionalizācijas (DI) process. DI ietvaros sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumus varēs saņemt arī ģimenes, kurās aug bērni ar funkcionāliem traucējumiem.
 
Lai deinstitucionalizācija notiku vienmērīgi visā Latvijā, to līdz 2022.gadam īsteno visos 5 plānošanas reģionos ar Eiropas Eiropas Sociālā Fonda līdzfinansējumu. Pēc tam izveidotajai sociālo pakalpojumu un atbalsta sistēmai būs jāspēj funkcionēt bez Eiropas finansiālās palīdzības.
 
Procesu Kurzemē koordinē un virza Kurzemes plānošanas reģions, sadarbībā ar pašvaldībām un aprūpes iestādēm. DI ietvaros 2016.gadā tiks veikts individuālo vajadzību izvērtējums 956 personām, tai skaitā 609 bērniem (ar funkcionāliem traucējumiem un bez tiem) un 347 pieaugušām personām ar garīga rakstura traucējumiem. Balstoties uz šiem izvērtējumiem katram tiks izstrādāts individuālā atbalsta plāni, tai skaitā patstāvīgas dzīves veicināšanai.
 
Līdz 2022.gadam Kurzemē paredzēts sasniegt vēl šādus rezultātus:
 • patstāvīgai dzīvei sabiedrībā  tiks sagatavotas 97 personas ar garīga rakstura traucējumiem, kas šobrīd dzīvo valsts sociālās aprūpes centros,
 • 290 personas ar garīga rakstura traucējumiem saņems sabiedrībā balstītus pakalpojumus: aprūpi mājās, dienas aprūpes centros, specializētās darbnīcās, grupu dzīvokļos, īslaicīgu sociālo aprūpi, speciālistu konsultācijas, individuālo atbalstu, atbalstu grupās un nodarbībās,
 • 439 bērni ar funkcionāliem traucējumiem saņems sociālās rehabilitācijas, “atelpas brīža” un/vai sociālās aprūpes pakalpojumus.
 
Kopējais personu ar garīga rakstura traucējumiem skaits Kurzemes pašvaldībās 2015. gada sākumā bija vairāk kā 11 000. Papildus tam 756 personas uzturējās valsts sociālās aprūpes centrā „Kurzeme”  tostarp gandrīz 600 no tām ir darbspējas vecumā un daļa, ar atbilstoša individuāla atbalsta palīdzību, būtu spējīgas dzīvot patstāvīgi, iekļaujoties gan sabiedriskajā, gan darba dzīvē.
 
Atbilstoši Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀVK) datiem 2015.gada sākumā Kurzemes reģionā dzīvoja 1 395 bērni ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem piešķirta invaliditāte. Savukārt bērnu namos jeb ārpusģimeņu aprūpes iestādēs Kurzemē 2015. gada sākumā dzīvoja 195 bērni, tai skaitā 122 zēni un 73 meitenes. 117 bērni bija 13-17 gadu vecumā un viņiem ir īpaši svarīgi apgūt patstāvīgas dzīves iemaņas dzīvei ārpus institūcijas pēc 18 gadu vecuma sasniegšanas.
 
 
Vairāk par deinstitucionalizāciju Kurzemē un projektu “Kurzeme visiem”:
Inga Kalniņa, projekta vadītāja
Tel. 27008743, inga.kalnina@kurzemesregions.lv
 

Informāciju sagatavoja
Inese Siliņa
Kurzemes plānošanas reģiona
projekta "Kurzeme visiem" sabiedrisko attiecību speciāliste
m.t. 29811722, inese.silina@kurzemesregions.lv
 

KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONS PIEDALĀS LIEPĀJAS UNIVERSITĀTES ZINĀTNISKI PRAKTISKAJĀ SOCIĀLĀ DARBA KONFERENCĒ


19. februārī Liepājas Universitāte organizēja nu jau 10. zinātniski praktisko sociālā darba konferenci, kuras tēma šogad bija „Personu ar invaliditāti integrācija sabiedrībā: tiesības un iespējas”.  Konferencē piedalījās arī Kurzemes plānošanas reģiona projekta „Kurzeme visiem” vadītāja Inga Kalniņa, lai klātesošos iepazīstinātu ar sabiedrībā balstītu pakalpojumu ieviešanas jeb deinstitucionalizācijas procesa plānoto norisi Latvijā tuvākajos 7 gados, kā arī atbildēja uz interesentu jautājumiem. Ar I.Kalniņas prezentāciju var iepazīties šeit.
 
Inga Kalniņa par deinstucionalizācijas procesu Latvijā, 2016. Autors: Mārtiņš Grīnbergs
Inga Kalniņa par deinstucionalizācijas procesu Latvijā, 2016. Autors: Mārtiņš Grīnbergs

Viens no būtiskākajiem Latvijas izaicinājumiem sociālajā jomā līdz 2020. gadam ir nepieciešamība līdzsvarot visu sabiedrības grupu iespējas dzīvot neatkarīgu un patstāvīgu dzīvi. Šobrīd Latvijā dažādos ilgstošas sociālās aprūpes centros uzturas ap 6000 personu, tai skaitā pieaugušie un bērni ar invaliditāti, kā arī bērni, kas palikuši bez vecāku gādības, par kuru ikdienas vajadzībām pārsvarā rūpējas personāls. Bieži šīm personām trūkst patstāvīgas dzīves iemaņu un arī atbalsta to apguvei. Taču daļa no tām ar ieinteresētas atbalsta personas palīdzību varētu dzīvot patstāvīgi, strādāt, veidot ģimeni – būt aktīva Latvijas sabiedrības daļa, kas sniedz ne tikai sabiedrisko, bet arī ekonomisko pienesumu valstij. Atbalsts nepieciešams arī ģimenēm, kurās aug bērni ar funkcionāliem traucējumiem. Bērnu audzināšana ir grūts darbs un vēl grūtāks, ja bērnam ir invaliditāte.

Domājot par Latvijas iedzīvotāju nākotni un to pilnvērtīgas dzīves iespējām, kas vienlaicīgi ļauj ilgtermiņā attīsties arī Latvijai kopumā, un pildot Latvijas apņemšanos ievērot ANO konvencijas par personu ar invaliditāti un bērnu tiesībām, Latvijā ir uzsākta deinstitucionalizācija (DI). Tas ir process, kura mērķis ir panākt, lai pieaugušie cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem pēc iespējas saņemtu nepieciešamo atbalstu neatkarīgai dzīvei savā mājoklī un retāk nonāktu ilgstošas sociālās aprūpes institūcijās, lai ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem ir nodrošināta iespēja augt ģimeniskā vai tai pietuvinātā vidē, kā arī lai bērniem ar funkcionāliem traucējumiem var piedāvāt aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumus pašvaldībā.
 
Lai deinstitucionalizācija notiku vienmērīgi visā Latvijā, to īstenos visi 5 plānošanas reģioni, kas veikuši priekšdarbus, lai saņemtu Eiropas Sociālā Fonda līdzfinansējumu nepieciešamo vajadzību izpētes un atbilstošu atbalsta pakalpojumu nodrošināšanai. Šobrīd visā Latvijā, tai skaitā Kurzemes plānošanas reģionā, notiek sadarbības līgumu slēgšana ar pašvaldībām un ilgstošas sociālās aprūpes centriem par sadarbību deinstucionalizācijas mērķu sasniegšanā.

Uzzini vairāk par cilvēka cienīgu dzīvi un sabiedrībā balstītajiem pakalpojumiem jeb deinstitucionalizāciju citviet Latvijā: http://www.krustpils.lv/jaunumi/443-vai-zinam-kas-ir-deinstitucionalizacija#.VrxWfL3EIwo.facebook
 

Informāciju sagatavoja
Inese Siliņa
Kurzemes plānošanas reģiona
projekta "Kurzeme visiem" sabiedrisko attiecību speciāliste
m.t. 29811722, inese.silina@kurzemesregions.lv
AICINĀM DARBĀ SABIEDRISKO ATTIECĪBU SPECIĀLISTU 
 
Kurzemes plānošanas reģions 9.2.2.1.specifiskā atbalsta mērķa “ Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1.pasākuma „ Deinstitucionalizācija” projekta „Kurzeme visiem” ietvaros meklē Projekta sabiedrisko attiecību speciālistu vadošā partnera aktivitāšu ieviešanai uz laika periodu līdz 2022.gada 31.decembrim.

Galvenie amata pienākumi:
1) sadarboties ar projekta vadības komandas dalībniekiem;
2) atbildēt par projekta un tā pasākumu (tai skaitā plakātu, informācijas mājas lapai un preses relīžu) publicitātes plānošanu, organizēšanu, nodrošināšanu, kontroli un publicitātes vadlīniju izpildes uzraudzību;
3) atbildēt par komunikācijas pasākumu (atbilstoši LM izstrādātajai centralizētajai Komunikāciju stratēģijai) īstenošanas organizēšanu Kurzemes reģionā sadarbībā ar pakalpojuma sniedzēju;
4) komunicēt ar projekta sadarbības partneriem, pakalpojuma sniedzējiem un citām pusēm, lai iegūtu nepieciešamo informāciju komunikācijas pasākumu īstenošanai un publicitātes nodrošināšanai;
5) piedalīties projekta vadības komandas sanāksmēs;
6) piedalīties projekta atskaišu sagatavošanā.
 
Amata pildīšanai nepieciešamā profesionālā pieredze, zināšanas un prasmes:
- vismaz vidējā izglītība;
- organizatora spējas, komunikācijas un sadarbības prasmes;
- zināšanas un pieredze sabiedrisko attiecību nodrošināšanā un komunikācijas pasākumu īstenošanā tiks uzskatīta par priekšrocību;
- pieredze projektu  ieviešanā tiks uzskatīta par   priekšrocību;
- zināšanas par sociālā darba jomu tiks uzskatīta par   priekšrocību;
- zināšanas un darba pieredze Kurzemes reģionā tiks uzskatīta par priekšrocību;
- prasme strādāt ar informāciju tehnoloģijām un biroja tehniku;
- labas iemaņas darbā ar datoru;
- prasme plānot un organizēt savu darbu;

Pamata darba vieta: 
Kurzemes plānošanas reģiona administrācija, Rīga, Eksporta iela 12-212.

Slodze: nepilna laika (0,5 slodzes)

Pieteikšanās:
Motivēta pieteikuma vēstule un CV jāiesniedz:
 
      - personīgi;
      - pa pastu Rīga, Eksporta iela 12-212, LV 1045;
      - uz e-pastu: inga.kalnina@kurzemesregions.lv  

Kurzemes plānošanas reģiona administrācijā līdz 29. janvārim

Jautājumu gadījumā sazināties ar Ingu Kalniņu tel.27008743AICINĀM DARBĀ PROJEKTA TEHNISKO ASISTENTU 
Kurzemes plānošanas reģions 9.2.2.1.specifiskā atbalsta mērķa “ Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1.pasākuma „ Deinstitucionalizācija” projekta „Kurzeme visiem” ietvaros meklē Projekta tehnisko asistentu vadošā partnera aktivitāšu ieviešanai uz laika periodu līdz 2022.gada 31.decembrim.

Galvenie amata pienākumi:
1) sadarboties ar projekta vadības komandas dalībniekiem;
2) atbildēt par datu (piemēram, par personām, kas iesaistās projekta pasākumos) ieguvi, ievadi sistēmās, apstrādi un analīzi;
3) atbildēt par tehnisku vai biroja darbu veikšanu nepieciešamības gadījumā (piemēram, projekta lietvedības un dokumentācijas kārtošana);
4) komunicēt ar projekta sadarbības partneriem un pakalpojumu sniedzējiem, lai iegūtu nepieciešamos datus to apstrādei;
5) piedalīties projekta vadības komandas sanāksmēs;
6) piedalīties projekta atskaišu sagatavošanā.
 
Amata pildīšanai nepieciešamā profesionālā pieredze, zināšanas un prasmes:
- vismaz nepabeigta vai vidējā izglītība;
- organizatora spējas, komunikācijas un sadarbības prasmes;
- pieredze datu ieguvē, ievadē sistēmās, apstrādē un analīzē tiks uzskatīta par priekšrocību;
- zināšanas un darba pieredze Kurzemes reģionā tiks uzskatīta par priekšrocību;
- pieredze projektu  ieviešanā tiks uzskatīta par priekšrocību;
- prasme strādāt ar informāciju tehnoloģijām un biroja tehniku;
- labas iemaņas darbā ar datoru;
- prasme plānot un organizēt savu darbu.

Pamata darba vieta: 
Kurzemes plānošanas reģiona administrācija, Rīga, Eksporta iela 12-212.

Slodze: pilna laika

Pieteikšanās:
Motivēta pieteikuma vēstule un CV jāiesniedz:
 
      - personīgi;
      - pa pastu Rīga, Eksporta iela 12-212, LV 1045;
      - uz e-pastu: inga.kalnina@kurzemesregions.lv  

Kurzemes plānošanas reģiona administrācijā līdz 29. janvārim

Jautājumu gadījumā sazināties ar Ingu Kalniņu tel.27008743
PROJEKTA"KURZEME VISIEM" KOPSAVILKUMS
(līg.nr. 9.2.2.1./15/I/004)

Projekta īstenotājs: Kurzemes plānošanas reģions
Projekta vadītāja: Inga Kalniņa, tel. 27008743, inga.kalnina@kurzemesregions.lv

Projekta partneri: projekta īstenošanā iesaistīti 28 sadarbības partneri (kontaktinformāciju skatīt šeit):
 • visas Kurzemes reģiona pašvaldības
 • piecas citu plānošanas reģionu pašvaldības (Aizkraukles, Limbažu, Smiltenes un Tukuma novadi un Jēkabpils pilsēta),
 • valsts sociālās aprūpes centrs “Kurzeme” ar tā 6 filiālēm
 • visas bērnu aprūpes iestādes Kurzemē
 
Projekta mērķis:  palielināt Kurzemes reģionā ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem.

Projekta ieviešanas laiks: no 01.07.2015. līdz 31.12.2022.

Mērķa sasniegšanai tiks īstenotas vairākas savstarpēji saistītas darbības:
 • izvērtētas personu ar invaliditāti un bērnu individuālās vajadzības un izstrādāti atbalsta plāni;
 • izstrādāts reģiona deinstitucionalizācija plāns;
 • izstrādāti priekšlikumi bērnu aprūpes iestāžu pārveidei par ģimeniskai videi pietuvinātu vietu;
 • nodrošināta personu ar garīga rakstura traucējumiem sagatavošana pārejai uz dzīvi sabiedrībā;
 • sniegti sabiedrībā balstīti pakalpojumi personām (t.sk. bērniem) ar invaliditāti;
 • apmācīti speciālisti;
 • izglītota un informēta sabiedrība.

Projekta rezultātā plānots:
 • veikt individuālo vajadzību izvērtējumu 347 personām ar garīga rakstura traucējumiem, 416 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un 193 institūcijās esošiem bērniem;
 • izstrādāt Kurzemes reģiona deinstitucionalizācijas plānu, 5 institūciju reorganizācijas plānus;
 • patstāvīgai dzīvei sabiedrībā sagatavot 97 personas ar garīga rakstura traucējumiem, kas šobrīd dzīvo valsts sociālās aprūpes centros;
 • 290 personas ar garīga rakstura traucējumiem saņems sabiedrībā balstītus pakalpojumus: aprūpi mājās, dienas aprūpes centros, specializētās darbnīcās, grupu dzīvokļos, īslaicīgu sociālo aprūpi, speciālistu konsultācijas, individuālo atbalstu, atbalsta grupas un nodarbības;
 • 439 bērni ar funkcionāliem traucējumiem saņems sociālās rehabilitācijas, “atelpas brīža” un sociālās aprūpes pakalpojumus;
 • veicināt audžuģimeņu un adoptētāju skaita palielinājumu un samazināt bērnu skaits institīcijās;
 • ka, speciālisti un sabiedrība kļūs zinošāka un iekļaujošāka pret personām ar invaliditāti un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem.

Projekta kopējās izmaksas: 6285281,00EUR, no kuriem 85% ir ESF līdzfinansējums (5342488,85 EUR) un valsts budžeta līdzfinansējums 942 792,15EUR.