Kontaktinformācija
Adrese: Valguma iela 4a, Rīga, LV-1048
Reģ.Nr. 90002183562
Telefons: 67331492
E-pasts jautājumiem un priekšlikumiem:
pasts@kurzemesregions.lv

Notikumu kalendārs

< Septembris >
P
O
T
C
P
S
Sv
12
3
AICINĀM UZ DIVU DIENU MĀCĪBĀM - "PIEREDZES APGŪŠANA "KĀ DZĪVO CILVĒKS AR REDZES
4
5
KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONA ATTĪSTĪBAS PADOME DISKUTĒ PAR SADARBĪBAS UZLABOŠANU
VALSTS KULTŪRKAPITĀLA FONDA (VKKF):IZSLUDINĀTIE PROJEKTU KONKURSI VKKF līdz 21. septembrim
6
5 NEDĒĻAS NOGALES BŪS UNIKĀLA IESPĒJA APSKATĪT INDUSTRIĀLĀ MANTOJUMA OBJEKTUS Piecas
ZIEMEĻVALSTU UN BALTIJAS VALSTU MOBILITĀTES PROGRAMMAS „KULTŪRA”IETVAROS IR IZSLUDINĀTS
7
89
TURPINĀS PIETEIKŠANĀS UZŅĒMĒJDARBĪBAS ATBALSTA GRANTAM REMIGRANTIEM BIZNESA IDEJU
VASARĀ KURZEMĒ ATJAUNOTI UN APMEKLĒTĀJIEM ATKLĀTI TRĪS INDUSTRIĀLĀ TŪRISMA
10
AIZVADĪTS PIRMAIS SEMINĀRS DEGRADĒTU TERITORIJU SAKĀRTOŠANAI PROJEKTA “CLEAN
11
KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONS AICINA UZ SEMINĀRIEM KURZEMES KĀ SPORTA UN ATPŪTAS
12
PROJEKTA “KURZEME VISIEM” IETVAROS PĀRRUNĀ AKTUALITĀTES AR TALSU NOVADA SOCIĀLĀ DIENESTA
13
AICINĀM PIETEIKTIES PERSONAS AR GARĪGA RAKSTURA TRAUCĒJUMIEM BEZMAKSAS PAKALPOJUMU SAŅEMŠANAI
14
1516
17
SKATIES DISKUSIJU TIEŠRAIDĒ "PIEKRASTES "GUDRĀ" IZAUGSME: KĀ TĀ MAINĪSIES NĀKAMAJOS
18
KULDĪGAS MĀKSLAS NAMĀ NORISINĀSIES REĢIONĀLĀ DISKUSIJA PAR KURZEMES AINAVU DĀRGUMIEM2018.
19
20
27. - 28. SEPTEMBRĪ TALSOS AICINĀM UZ APMĀCĪBĀM „PIEREDZES APGŪŠANA "KĀ DZĪVO
21
2223
24252627282930
Brownfields
AIZVADĪTS PIRMAIS SEMINĀRS DEGRADĒTU TERITORIJU SAKĀRTOŠANAI PROJEKTA “CLEAN BROWNFIELDS” IETVAROS
 
5.septembrī Saldū norisinājās pirmais no piecu semināru sērijas projekta LLI – 303 “Clean Brownfields” ietvaros. Seminārā speciālisti no Kurzemes plānošanas reģiona pašvaldībām iepazinās ar likumdošanas izklāstu, teorētisku risinājumu piedāvājumiem, kā arī praktiskiem piemēriem degradētu teritoriju sakārtošanai.

Projekta “Clean Brownfields” vadītāja Sarmīte Ozoliņa iepazīstināja ne tikai ar ieguvumiem no konkrētā pārrobežu projekta aktivitātēm, bet arī apskatīja degradēto teritoriju rašanās iemeslus, apgrūtinājumus sakārtošanai, kā arī potenciālos ieguvumus, aicināja nepalaist garām pieejamās iespējas šādu vietu sakārtošanai.  

Par jau izdarīto, bet vēl vairāk par plānoto šādu teritoriju atdzīvināšanai uzņēmējdarbības veicināšanai, par finanšu atbalsta teorētiskajām iespējām nākamajā plānošanas periodā runāja VARAM reģionālās politikas departamenta direktors Raivis Bremšmits.

Ar atbildības sadalījumu un uzdevumiem pašvaldībām, kas izriet no zemes pārvaldības likuma un likuma par piesārņojumu, kā arī labās prakses piemēriem, iepazīstināja LPS padomniece lauku attīstības jautājumos Sniedze Sproģe un LPS padomniece vides aizsardzības jautājumos Sandra Bērziņa.

Par visai jaunu un izstrādes stadijā esošu pieeju – piesārņoto vietu pārvaldības stratēģiju un pārvaldības rīku runāja LLU Meža un ūdens resursu zinātniskās laboratorijas pētniece Inga Grīnfelde.

Visi runātāji aicināja paskatīties uz degradētajām teritorijām no dažādiem aspektiem, saskatīt degradēto teritoriju resursu, kā arī nevairījās no šīs tēmas problemātiskām pusēm.

Semināra noslēgumā bija iespējams iepazīties ar kādreiz degradētu, bet tagad sakārtotu teritoriju un ēku, kur darbojas Saldus Bērnu un jaunatnes centrs, kā arī apskatīties dabā un iepazīties ar iecerēm Saldus vēsturiskā centra sakārtošanai, paviesoties senajā Kapelleru namā, kas no iekšpuses dzīvo ļoti aktīvu sabiedrisku dzīvi, bet no ārpuses vēl gaida savu sakārtošanas iespēju. 

   Saldus novada būvvaldes galvenā arhitekte Ingrīda Andersone iepazīstina ar iecerēm
pašlaik degradētā teritorijā - Saldus vēsturiskajā centrā

 
Degradēto teritoriju tēma nav viennozīmīgi definēta un risināta ne likumdošanā, ne plānošanā, ne metodiskā pieejā, ne finanšu piesaistes ziņā, tāpēc semināra saturs bija noderīgs un rosinošs gan lektoriem, gan dalībniekiem.  

Diskusijā ar pašvaldību pārstāvjiem vienojās par galvenajām tēmām turpmāko semināru organizēšanai, lai piedāvātu tikpat vērtīgu saturu arī pārējos četros projekta ietvaros plānotajos semināros. 
 
Par projektu
Kurzemes plānošanas reģions kopā ar partneriem no Kurzemes pašvaldībām īsteno projektu  LLI – 303, “Dzīve tīrākā vidē - labākai nākotnei!”  (“Clean Brownfields”). Tā mērķis ir nodrošināt no piesārņojuma brīvu, pievilcīgu dzīves un uzņēmējdarbības vidi vietējai sabiedrībai, atrisināt degradēto teritoriju problēmu Kurzemes reģionā un daļā Lietuvas teritorijas.
Vairāk par projektu var uzzināt šeit:

Papildu informācijai:
Sarmīte Ozoliņa
projekta vadītāja
tel. 29453184, e-pasta adrese: sarmite.ozolina@kurzemesregions.lv


LLI – 303, “DZĪVE TĪRĀKĀ VIDĒ - LABĀKAI NĀKOTNEI!"
("CLEAN BROWNFIELDS") 
 
Projekta mērķis:
Lai nodrošinātu no piesārņojuma brīvu, pievilcīgu dzīves un uzņēmējdarbības vidi vietējai sabiedrībai, atrisināt degradēto teritoriju problēmu Kurzemes reģionā un daļā Lietuvas teritorijas

Projekta kopējais budžets: EUR 1 046 494,76

ERAF finansējums: EUR 889 520,51

Projekta īstenošanas laiks: 2018.gada 1.maijs – 2020.gada 30.aprīlis

Projekta partneri: Kurzemes Plānošanas reģions – vadošais partneris, www.kurzemesregions.lv
 
 
Projekta īstenošana sadalīta četros periodos, katrs sešu mēnešu ilgumā. Katra perioda ietvaros tiek veikta projekta vadība, infrastruktūras investīcijas, apmācības un pieredzes apmaiņa, komunikācijas aktivitātes.

Projekta galvenās aktivitātes:
1. Projekta ievada tikšanās un četras projekta vadības grupas sanāksmes;
 
2. Infrastruktūras investīcijas:
2.1. piesārņotas teritorijas attīrīšana un sakārtošana (Kuldīgas novada pašvaldība);
2.2. bij. padomju armijas militārās bāzes teritorijas sakārtošana (Skrundas novada pašvaldība);
2.3. degradētas ēkas nojaukšana un teritorijas sakārtošana (Ventspils novada pašvaldība);
2.4. teritorijas sakārtošana un stadiona būvniecība (Kauņas pilsētas pašvaldības administrācija);
2.5. bij. militārās pilsētas teritorijas attīrīšana un sakārtošana  (Telšu rajona pašvaldība);
2.6. degradētas ēkas nojaukšana un teritorijas sakārtošana (Saldus novada pašvaldība);
 
3. Tehniskās dokumentācijas sagatavošana bij. derīgo izrakteņu ieguves teritorijas sakārtošanai turpmākai izmantošanai (Klaipēdas rajona pašvaldība);
 
4. Apmācības un pieredzes apmaiņa:
4.1. divas tematiskās darba grupas un pieci semināri par degradēto teritoriju sakārtošanu un turpmākās izmantošanas iespējām;
4.2. divi pieredzes apmaiņas pasākumi Latvijas un Lietuvas pašvaldībās;
4.3. pieredzes apmaiņas brauciens uz Polijas un Vācijas pašvaldībām;
 
5. Komunikācijas aktivitātes (plakāti, preses relīzes, informācija projekta partneru interneta vietnēs, sociālajos tīklos, projekta rezultātu apkopojums grāmatā un noslēguma konference).
 
Projekta mērķa grupas:
Vietējās pašvaldības un to speciālisti, reģionāla līmeņa institūcijas un to speciālisti (Kurzemes Plānošanas reģions un Kauņas reģiona attīstības aģentūra) kapacitātes pilnveidošanai, uzņēmumi, kas nākotnē vēlētos izmantot sakārtotās teritorijas, vietējā sabiedrība, kas iegūtu drošu un pievilcīgu dzīves vidi.
 
Uz šīs informācijas sagatavošanas brīdi projekta pirmajā periodā ir parakstīts Partnerības līgums un 2018.gada 31.maijā Kuldīgā notikusi projekta partneru ievada tikšanās un projekta darba grupas pirmā sanāksme.
 

KPR foto
 
Projekta ievada tikšanās un darba grupas sanāksmē projekta partneri prezentāciju veidā iepazīstināja ar būtiskāko informāciju par katru partneri (raksturlielumi, galvenās atbildības jomas), nepieciešamības pamatojumu iesaistei projektā, potenciālajiem ieguvumiem projekta īstenošanas rezultātā un nākotnes plāniem degradēto teritoriju revitalizācijai.

Tika uzsvērti būtiskākie vispārējie Latvijas – Lietuvas programmas un projekta īstenošanas nosacījumi, detalizēti pārrunāta projekta vadība un koordinācija, laika plāns un katra aktivitāte. Projekta partneri informēja par paveikto iepirkumu procedūru sagatavošanā/ īstenošanā, vienojās par katram veicamajiem uzdevumiem, kas nepieciešami gan aktuālo, gan tālāko aktivitāšu sekmīgai norisei.

Noslēgumā projekta partneri iepazinās ar Kuldīgas pašvaldības pieredzi degradētu ēku atjaunošanā vēsturiskā teritorijā - sakārtoto bijušo ebreju sinagogas ēku kompleksu izmantošanai pašvaldības bibliotēkai un mākslas namam, kā arī peldbaseina un sporta skolas ēku kompleksu.
 
Informāciju sagatavoja:
Sarmīte Ozoliņa
projekta vadītāja
tel. 29453184, e-pasta adrese: sarmite.ozolina@kurzemesregions.lv