Kurzemes plānošanas reģions š.g. 15.maijā Ventspils novadā, Vārves pagasta Sabiedriskajā centrā, organizē kārtējo semināru Kurzemes pašvaldību teritorijas un attīstības plānošanas speciālistiem. Šajā reizē seminārā runāsim par pašvaldību attīstības plānošanas dokumentu izstrādi un īstenošanu, pašvaldību pieredzi, topošajiem nacionāla līmeņa plānošanas dokumentiem, aktualitātēm likumdošanā zemes pārvaldībā,  ekosistēmu pakalpojumu pieeju plānošanā, kā arī sadarbību ar plānošanas procesos iesaistītajām iestādēm un institūcijām – šoreiz par dabas aizsardzības aspektiem, meliorācijas informāciju, applūstošām teritorijām un citu attīstības un teritorijas plānošanai svarīgu informāciju.

Pasākuma darba kārtība

Aicinām reģistrēties semināram līdz 13.maijam – reģistrācijas forma pieejama tiešsaistē.

Papildu informācijai:

Indra Murziņa

Kurzemes plānošanas reģiona

Telpiskās attīstības plānotāja

Indra.murzina@kurzemesregions.lv