Kurzemes plānošanas reģiona Uzņēmējdarbības centrs aicina Tevi, Kurzemes pašvaldības uzņēmējdarbības atbalsta speciālist, pašvaldības attīstības nodaļas speciālist, pašvaldības pieaugušo izglītības koordinator, bibliotekār, NVO pārstāvi, pieaugušo izglītotāj un ikvienu, kurš savā ikdienā veicina pieaugušo izglītību, uzņēmējdarbības attīstību un pašvaldības labklājību, 17.augustā, ierašanās visiem no plkst. 9.30, uz klātienes tikšanos “Pieaugušo izglītības attīstības veicināšanas nozīme Latvijas reģionu un pašvaldību līmenī uzņēmējdarbības attīstībai un vietējās kopienas labklājībai” Kuldīgas Mākslas namā.

Šoreiz mūsu tikšanos organizējam sadarbībā ar Latvijas pieaugušo izglītības apvienību, vēloties kopā aicināt plašāku speciālistu, ekspertu un interesentu pulku, nodrošinot dalībniekiem iespēju piedalīties divos  informatīvos un praktiskos semināros:

No plkst. 9.45 līdz plkst. 12.45 Erasmus+ MSAE projekta “Pašvaldības atbalsta pieaugušo izglītību” informācijas izplatīšanas seminārs.

No plkst. 13.00 līdz plkst. 15.00 projekta Nr. LV-LOCALDEV-0004 “Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Kurzemes plānošanas reģionā” ietvaros rīkotais seminārs “Pieaugušo izglītības attīstības veicināšanas nozīme Latvijas reģionu un pašvaldību līmenī uzņēmējdarbības attīstībai un vietējās kopienas labklājībai”. Projektu līdzfinansē Īslande, Lihtenšteina un Norvēģija, izmantojot EEZ grantus programmā “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība”

Pieteikšanās abiem semināriem:

Pieteikšanās abiem semināriem, aizpildot anketu tiešsaistē

Visi interesenti aicināti piedalīties abos semināros, jo tēmas ir cieši saistītas un informācija rīta seminārā lieti noderēs situāciju aprakstu analīzei un risinājuma meklēšanai pēcpusdienā. Ikviens, izzinot par Baltijas valstīs gūto pieredzi par pašvaldības atbalstu pieaugušo izglītībā, kas veicina gan uzņēmējdarbības attīstību gan vietējās kopienas un reģiona labklājību, projektā apkopotās metodes  un izdarītos secinājumus varēs ieviest savā ikdienas darbā.

Diena organizēta tā, lai semināri viens otru papildinātu un sniegtu plašāku ieskatu pašvaldībām un to sadarbības partneriem svarīgu jautājumu risināšanā vietējā reģionā. Diena būs interesanta un radoša – klausīsimies, izzināsim, diskutēsim par pieaugušo izglītības veicināšanas nozīmi reģionos, pašvaldībās un kādu pozitīvu iespaidu tas atstāj uz uzņēmējdarbības attīstību un pašvaldības attīstības plānošanu. Praktiski analizēsim dažādu situāciju aprakstus un modelēsim, kā šādas situācijas risināt ikdienā. Šoreiz iedvesmas stāsts no Alsungas Viedā ciema pārstāvjiem par viņu pieredzi un gūtajām atziņām veicinot pieaugušo izglītību, īstenojot aktivitātes uzņēmējdarbības atbalstam, veidojot sociāli aktīvu vietējo kopienu, kas būtiski spēj ietekmēt attīstības plānošanu un labklājības celšanu.

Būs iespēja neformālā gaisotnē parunāties ar citu Kurzemes pašvaldību kolēģiem, tīklošanās pauzē iegūt jaunus kontaktus un piedalīties radošā pilsētvides aktivitātē.

Papildus informācija par pasākumu, rakstot vai zvanot: agnese.lace@kurzemesregions.lv vai +37128381229