LLI-447 “Izzini Baltus”

5.-6.augustā notika jau otrā jauno Baltu ceļa tūrisma gidu apmācību sesija. Šoreiz bijām Grobiņā, kas ir senākā zināmā skandināvu izceļotāju kolonija Baltijas jūras DA piekrastē un unikāla liecība par kuršu un skandināvu – dažādu kultūru un sabiedrību – saskarsmi un mijiedarbību.

Mācībās jau padziļinātāk apguvām kuršu vēsturi, mācījāmies kā atšķiras pilskalni no Elka kalniem un kā mūsu senči apstrādāja metālus. Praktiskajā daļā viesojāmies Kuršu vikingu apmetnē, iepazīstot apmetnes piedāvājumu tūristiem Baltu ceļa maršrutā

Apmācību programma

Apmācību prezentācijas:

Nākamā sesija notiks 9.-10.septembrī Kaltenē un Talsos!

“Izzini Baltus” aktivitātes tiek īstenotas ar Interreg Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam atbalstu.

Informāciju sagatavoja:

Kurzemes plānošanas reģiona
Izzini Baltus projekta vadītāja
Alise Lūse
Tālrunis: 26567874, alise.luse@kurzemesregions.lv