Saskaņā ar grozījumiem likumā, sākot ar 01.01.2014. plānošanas reģionu kompetencē ir:

  • sagatavot priekšlikumus par nepieciešamajiem grozījumiem maršrutu tīklā;
  • noskaidrot un apkopot plānošanas reģionā ietilpstošo pašvaldību un iedzīvotāju viedokļus par maršrutu tīklu attiecīgā plānošanas reģiona teritorijā;
  • apsekot pieturvietas plānošanas reģiona teritorijā un sniegt priekšlikumus par to nepieciešamību, izbūvi un iekļaušanu maršrutu kustības sarakstos vai maršrutu aprakstos;
  • veikt citus uzdevumus atbilstoši Sabiedriskā transporta padomes lēmumiem.

Ar grozījumiem likumā paredzēts centralizēt sabiedriskā transporta pakalpojumu pārzināšanas un organizēšanas funkciju reģionālo starppilsētu nozīmes maršrutu tīklā, reģionālajā vietējās nozīmes maršrutu tīklā un visu dzelzceļa maršrutu pārzināšana un organizēšana, funkciju nododot Sabiedriskā transporta padomei un izveidojot vienotu reģionālās nozīmes maršrutu tīklu.

Kurzemes reģiona iedzīvotāju intereses un vajadzības Sabiedriskā transporta padomē pārstāv Kurzemes plānošanas reģiona Sabiedriskā transporta nodaļas vadītāja VAIRA BRŪDERE, tā 2013.gada 11.decembrī lēma Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomes locekļi.

Padomes sēdes notiek ne mazāk kā divas reizes mēnesī.

Padomes kompetencē ir:

  • finansējuma sadalījums pārvadātājiem;
  • reģionālo maršrutu atvēršana un slēgšana;
  • pārvadātāju kontrole un iepirkumu organizēšana
  • u.c. jautājumi.

Statistiskie rādītāji par 2013.gadu

Lejupielādēt šeit