22.martā Grobiņā plkst. 14:00 tiek sasaukta Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes sēde. Sēdē plānots pārrunāt ar Aizsardzības ministrijas, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona nodaļas, Valsts policijas Kurzemes reģiona nodaļas un Kurzemes reģionālo slimnīcu pārstāvjiem par aktuālo situāciju Ukrainas kara sakarā un atbildīgo institūciju sadarbību.

Norises laiks: 22.martā plkst. 14:00

Norises vieta: “Jūrpils”, Paula iela 2, Grobiņa

Attīstības padomes sēdes materiāli:

Sēdes darba kārtība KPR AP lēmumprojekti 1 DK Aizsardzības ministrijas prezentācija 3 DK Kurzemes plānošanas reģiona 2021.gada finanšu pārskats 4 DK Kurzemes plānošanas reģiona aktualizēta ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2015.-2030.gadam