26.janvārī plkst. 10.00 tiek sasaukta šogad pirmā Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes sēde, kas notiks attālināti, izmantojot Zoom platformu. Sēdē plānots atskatīties uz Kurzemes plānošanas reģiona paveikto 2021.gadā un pārrunāt plānoto 2022.gadam, kā arī lemt par Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības programmas 2021.- 2027.gadam izstrādes termiņa pagarināšanu un citiem jautājumiem.

Norises laiks: 26.janvārī plkst. 10.00

Norises vieta: Attālināti, Zoom platformā

Attīstības padomes sēdes materiāli:

Sēdes darba kārtība KPR AP lēmumprojekti 1DK Kurzemes plānošanas reģiona darba plāns 2022. gadam (pamatfunkciju īstenošana) 1DK Kurzemes plānošanas reģiona darba plāns 2022.gadam (ES fondu un citu ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošana) Kurzemes plānošanas reģiona prezentācija par paveikto 2021.gadā un plānoto 2022.gadā Kurzemes plānošanas reģiona budžeta tāmes 2022.gadam 3DK 1.pielikums. Darba uzdevums Kurzemes plānošanas reģiona attīstības programmas 2021.-2027. gadam izstrādei