British Council pārstāvniecība Latvijā aicina ikvienu interesentu piedalīties tiešsaistes diskusijā “Cik maksā līdzdalība?”, kas notiks 28. aprīlī plkst. 10.00 British Council pārstāvniecības FB lapā.
 
Diskusijā runāsim par šodienas līdzdalības procesiem; cik iekļaujoši, cilvēkiem pieejami un saprotami tie ir, kāds atbalsts un kuram būtu tas jāsniedz, lai ikviens Latvijas iedzīvotājs gribētu un varētu būt sadzirdēts un iesaistīts savas kopienas, pašvaldības un arī valsts veidošanā.
 
Diskusijas mērķis ir aktualizēt sarunu par iedzīvotāju līdzdalības nozīmi savas dzīves kvalitātes uzlabošanā un sabiedrības saliedēšanas veicināšanā, kā arī ieskicēt “darāmo lietu sarakstu” un primāros darbības virzienus tām iesaistītajam pusēm, kurām iedzīvotāju līdzdalības veicināšanā ir dienas kārtībā.