Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja un Latvijas Ekonomikas ministrija š.g. 6.jūlijā no plkst. 9.00 līdz 16.00 aicina uz konferenci “Mūsdienu prasībām atbilstoša mājokļa pieejamība Eiropas Savienībā”. Tajā pulcēsies vietējie, valsts un Eiropas līmeņa dalībnieki, lai apspriestu problēmas un risinājumus ilgtspējīgu un cenas ziņā pieejamu mājokļu jomā.

Pasākuma laikā īpaša uzmanība tiks pievērsta pilsoniskās sabiedrības organizāciju un vietējo pašvaldību lomai vietējā līmenī, lai nodrošinātu līdzatbildību, augšupēju līdzdalību mājokļu politikā, pienācīgu informāciju līdzekļu tiešajiem saņēmējiem un finansēšanas veicināšanu.

Pasākuma dienas kārtība: https://www.eesc.europa.eu/lv/agenda/our-events/events/affordable-and-sustainable-housing-eu/programme

Reģistrācija pasākumam: https://www.eesc.europa.eu/lv/agenda/our-events/events/affordable-and-sustainable-housing-eu/registration (līdz š.g. 1.jūlijam)

Plašāka informācija par pasākumu pieejama Ekonomikas ministrijas lapā facebook: https://www.facebook.com/events/572375310902822/?ref=newsfeed