Šī gada 9. novembrī Vidzemes Augstskola Kuldīgā aicina uz darbsemināru “Ainavu pārvaldība: ainavu kvalitātes mērķu definēšana un Nacionālās nozīmes ainavu pārvaldības vadlīnijas” (“LandLat4Pol”). Uz pasākumu īpaši gaidīti rekreācijas un tūrisma objektu pārstāvji, kā arī reģiona un vietējo pašvaldību speciālisti, kuri ikdienā saskaras ar ainavu pārvaldības jomu un kuru darbs tiešā vai netiešā veidā ir saistīts ar jautājumiem par ainavu, lai diskutētu par projekta “LandLat4Pol” ietvaros sagatavotajām vispārējām Nacionālās nozīmes ainaviski vērtīgo teritoriju (NNAVT) pārvaldību vadlīnijām.

Datums: 2022. gada 9. novembris, sākums plkst. 11.00
Vieta: Kuldīgas novada pašvaldība, Baznīcas iela 1, Kuldīga

Pasākums tiek rīkots ar mērķi – kopīgi apspriest ainavu kvalitātes mērķus un identificēt specifiskos pārvaldības uzdevumus noteiktajām Nacionālās nozīmes ainaviski vērtīgajām teritorijām. Tā ietvaros iecerēts rosināt diskusiju par aktuāliem ainavu pārvaldības jautājumiem, ainavu kvalitātes mērķu noteikšanu un to ieviešanu praksē.

Darbsemināra programma

Darbseminārs  notiks Valsts pētījumu programmas (VPP) projekta “Ilgtspējīga zemes resursu un ainavu pārvaldība: izaicinājumu novērtējums, metodoloģiskie risinājumi un priekšlikumi (LandLat4Pol)”  ietvaros

Piereģistrēties darbsemināram iespējams, aizpildot pieteikuma anketu:

Reģistrēšanās darbsemināram

Vairāk par projektu: https://www.arei.lv/lv/projekti/2020/ilgtspejiga-zemes-resursu-un-ainavu-parvaldiba 

Pasākuma laikā tiks fotografēts, un iegūtie materiāli var tikt izmantoti AREI, LLU, ViA u.c. interneta mājas lapās.

Katrīne Kūkoja
HESPI direktores asistente
Vidzemes Augstskola
katrine.kukoja@va.lv