Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK) aicina pieteikties dalībai izstādē “Uzņēmēju dienas Kurzemē 2019”, kas notiks Liepājas Olimpiskajā centrā no 22.-23. martam. Pasākums tiek rīkots sadarbībā ar Liepājas pilsētas domi.

 “Uzņēmēju dienas Kurzemē 2019” būs jaunā formātā un tiks veidots kā Biznesa un karjeras iespēju festivāls.

“Uzņēmēju dienas Kurzemē 2019” pēc savas pamatbūtības tā ir izstāde, kuras mērķis ir veicināt uzņēmējdarbības vides attīstību Kurzemes reģionā:

  • popularizēt vietējos uzņēmējus – aicinot piedalīties uzņēmumus, kuriem ir interese reklamēt sevi: gan savus produktus un pakalpojumus, gan arī sevi kā darba vietu nodrošinātāju;
  • aicināt uzņēmējus savstarpēji sadarboties un kontaktēties – iepazīties, tīkloties;
  • iepazīstināt apmeklētājus ar pilsētā un reģionā esošajām darba vietām, kas palīdzētu uzņēmējiem risināt aktuālo darbaspēka trūkuma jautājumu.

Izstādē kā dalībniekus vienkopus plānots pulcēt uzņēmējus un izglītības iestādes dažādu nozaru griezumā, lai apmeklētājiem interaktīvā veidā būtu iespēja uzzināt par reģiona uzņēmumiem, to vakancēm, pieprasītajām profesijām un to apguves iespējām. Uzņēmējiem tā būtu iespēja uzrunāt  gan šī brīža darba meklētājus, gan skolēnus un studentus – nākotnes darbiniekus, kam svarīgi ir uzzināt par profesionālajām zināšanām un prasmēm, kādas no viņiem tiks sagaidītas nākotnē. Mācību iestādēm (akcents uz profesionālo vidējo un augstāko izglītību) laba iespēja sniegt informāciju par mācību programmām, iepazīstināt apmeklētājus.

Pasākuma laikā plānojam rīkot dažādas satura aktivitātes:

  • biznesa forumu, programmā iekļaujot pašvaldībām un reģiona uzņēmējiem aktuālās tēmas;
  • Kurzemes Biznesa kluba nozares ekspertu prezentācijas un konsultācijas, kā arī interaktīvas biznesa spēles;
  • starptautiska mēroga tīklošanās pasākumu izstādes dalībniekiem un apmeklētājiem;
  • informatīvus seminārus skolu jauniešiem par pieprasītajām prasmēm un kompetencēm mūsdienu  darba tirgū.

Divu dienu garumā uzņēmējiem būtu iespēja demonstrēt savus sasniegumus un iepazīties ar citu paveikto.

Lai kuplinātu apmeklētāju skaitu un jauniešiem sniegtu ieskatu par mācību, prakses un darba iespējām turpat Kurzemes reģionā, rosinām katras pašvaldības ietvaros organizēt skolu jauniešu ierašanos, tādejādi veidojot pasākumu kā atvērto durvju dienu nākotnes profesionālās karjeras izvēlē.

Ņemot vērā iepriekšējos pasākumos gūto pieredzi, šogad biznesa forumu vēlamies balstīt uz jauniem principiem. Iepriekš izstādē pārstāvētajiem uzņēmumiem dalība biznesa forumā parasti izpalika, jo tikai retajiem bija iespēja vienlaikus nodrošināt kvalitatīvu dalību izstādē un tai pat laikā klātbūtni biznesa forumā. Lai risinātu šo situāciju, biznesa foruma norisi šogad organizēsim no skatuves izstādes zālē. Programmā esam plānojuši paneļdiskusiju ar valsts amatpersonu, LTRK prezidenta un uzņēmēju līdzdalību par Kurzemes uzņēmējdarbības vidē aktuālajiem jautājumiem.

Piektdienu jau tradicionāli noslēgs neformālais vakara pasākums, kas brīvā un nepiespiestā gaisotnē ļaus uzņēmējiem baudīt nelielu kultūras programmu un turpināt iepazīšanos ar citiem uzņēmējiem un pašvaldību pārstāvjiem.

Pieteikšanās un papildu informācija par pasākumu:
LTRK Valdes padomniece reģionālajos jautājumos Ilze Brice, tālrunis: 29 141 693, e-pasts:ilze.brice@chamber.lv