Kurzemes plānošanas reģions, projekta “Saredzi citādāk”, LLI-212 ietvaros, laipni aicina piedalīties divu dienu mācību kursos „Vides pielāgošana saskaņā ar universālo dizainu cilvēkiem ar redzes traucējumiem” un „Cilvēku ar redzes traucējumiem labāka izprašana, stiprinot emocionālo inteliģenci” š.g. 6. un 7.novembrī Ventspilī.

Kursu saturs paredz apgūt zināšanas un prasmes par aktuāliem vides pieejamības jautājumiem cilvēkiem ar redzes traucējumiem. Sniedz sistemātisku pārskatu par vides, pakalpojumu, produktu un informācijas pieejamību kā vienlīdzīgu iespēju respektēšanu ikvienam sabiedrības loceklim. Kursu programma rosinās izprast universālā dizaina būtību un tā 7 principus, atbilstošus normatīvos aktus, ārējās un iekšējās vides iekārtošanas ieteikumus atbilstoši vides pieejamības vadlīnijām. Palīdzēs apzināt un lauzt sabiedrības un individuālos stereotipus, aizspriedumus par cilvēkiem ar invaliditāti. Sniegs ieskatu medicīniskā un sociālā domāšanas modeļos, kas ietekmē attieksmes veidošanos pret problēmu risināšanu, kas skar cilvēkus ar redzes invaliditāti. Pievērsīs uzmanību uz izpratni vērstai komunikācijai, ģimenes un citu līdzcilvēku atbalsta nozīmei veiksmīgai adaptācijai un integrācijai sabiedrībā.

Vienlaikus tiks piedāvāta iespēja piedalīties mācību ekskursijā, lai izvērtētu ārējās un iekšējās vides pieejamību cilvēkiem ar redzes traucējumiem. Diskusijas un labās prakses piemēri mudinās veidot veiksmīgu komunikāciju starp pakalpojumu sniedzējiem un cilvēkiem ar redzes invaliditāti.

Kursus vadīs Liepājas Neredzīgo biedrības valdes priekšsēdētājs Māris Ceirulis un lektora asistente Daiga Skudra.

Pēc apmācībām, dalībnieki saņems apliecinājumu par lekciju noklausīšanos.

Tehniska informācija par apmācībām:

  • Datumi: 2018.gada 6. un 7. novembris
  • Laiki: 6.novembrī no plkst. 9.45 līdz 17.00; 7.novembrī no plkst. 9.00 līdz 15.00.
  • Vieta: Ventspils Augsto tehnoloģiju parks.

Pieteikšanās līdz 2018. gada 5. novembra plkst. 12.00, rakstot uz laura.pakule@kurzemesregions.lv vai reģistrējoties: http://www.kurzemesregions.lv/seminars

Dalība apmācībās ir bez maksas. Apmācībās tiks nodrošināta ēdināšana. Vajadzības gadījumā tiek nodrošinātas arī naktsmājas.

Neskaidrību un jautājumu gadījumā, laipni aicināti sazināties ar projekta vadītāju Lauru Pakuli-Krūči pa e-pastu: laura.pakule@kurzemesregions.lv.

pielikums