• Svarīga informācija: saistībā ar valstī izsludināto ārkārtas situāciju seminārs tiek pārcelts un 21.oktobrī nenotiks! Informācija par semināra rīkošanu tiks izziņota, tiklīdz būs iespējams rīkot pasākumus klātienē. 

Š.g. 21.oktobrī Kurzemes plānošanas reģions projekta “Militārais mantojums” ietvaros organizē otro klātienes semināru ciklā – Militārā mantojuma tūrisma produkta izstrāde un sadarbības tīkla izveide. Semināra mērķis ir iepazīstināt reģiona novadu tūrisma speciālistus, militārā mantojuma objektu īpašniekus un apsaimniekotājus un uzņēmējus ar projektu, sniegt atziņas par partneru pieredzi un iepazīstināt ar galvenajiem ieguvumiem popularizējot militāro mantojumu.

Militārais mantojums Latvijā reti tiek uzskatīts par vērtīgu tūrisma resursu, tomēr ņemot vērā vēstures līkločus, tā klātbūtne īpaši Kurzemē ir ievērojama. Tāpat tūrisma potenciāls, kuru rada pieaugošā interese par Latvijas militārā mantojumu, netiek pilnvērtīgi izmantots. Ar šī semināru cikla palīdzību mēģināsim atbildēt uz jautājumiem, vai militāro mantojumu ir iespējams pārvērst par mūsdienu ceļotājam pievilcīgu tūrisma produktu un kas interesē militārā mantojuma tūristu, kā arī atbalstīsim tūrisma speciālistus, militārā mantojuma objektu īpašniekus un apsaimniekotājus un uzņēmējus sava tūrisma piedāvājuma bagātināšanā un sadarbības tīklojuma veidošanā. Tūrisms ir ļoti dinamiska vide, kas no nozares speciālistiem prasa nemitīgu jaunu zināšanu apguvi un tīklojuma izveidi, lai aktīvi veidotu sadarbību, paplašinātu savu klientu loku.

Semināra apakštēma ir 2.Pasaules kara militārais mantojums Kuzemes reģionā – vēstures norises vietas un laiks, piesaiste objektiem un stāstiem. Ar to iepazīstinās militārās vēstures eksperts Valdis Kuzmins, kurš kas sniegs detalizētu ieskatu par tēmu un aktīvi atbildēs uz semināra dalībnieku interesējošiem jautājumiem.

Tāpat seminārā būs iespēja iepazīties ar Ezeres muitas nama 2.Pasaules kara ekspozīcijas attīstību, Kureliešu stāstu kā tūrisma produkts attīstības pieredzi, Lestenes militārā mantojuma kompleksa virzību, Pelču muižas pils stāstu un vēsturi, kā arī citiem labās prakses piemēriem.

Pasākums tiek organizēts projekta “Latvijas-Igaunijas kopīgā militārā mantojuma tūrisma produkts (Est-Lat156)” ietvaros, kas tiek realizēts ar Eiropas Savienības un Eiropas Reģionālā attīstības fonda INTERREG Igaunijas-Latvijas Pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020.gadam atbalstu.

Semināra programma un pieteikšanās semināram

Semināra programma
  • Ņemot vērā to, ka dalībnieku skaits ir ierobežots, lūdzam reģistrēties savlaicīgi. Dalībnieki saņems apstiprinājumu par dalību seminārā.
Reģistrācija semināram
  • Klātienes dalība tikai ar Covid19 sertifikātu.

Informāciju sagatavoja:
Jana Kalve
Kurzemes plānošanas reģiona
Projekta “Militārais mantojums” vadītāja
Jana.kalve@kurzemesregions.lv