Kurzemes plānošanas reģions  šī gada 26.janvārī aicina  pašvaldību speciālistus uz sanāksmi par kritērijiem un reģionālas nozīmes projektu sagatavošanu KPR Attīstības programmai 2021-2027.

Sanāksmes norises laiks: 2021.gada 26.janvāris plkst. 13.00

Norises vieta: tiešsaistē, Zoom platformā

Pieteikšanās, aizpildot anketu tiešsaistē. Reģistrētie dalībnieki saņems saiti uz sanāksmi savā e-pastā.

reģistrēties sanāksmei

Papildu informācijai:

Indra Murziņa
Kurzemes plānošanas reģiona
telpiskās attīstības plānotāja
Indra.murzina@kurzemesregions.lv