Kurzemes varenums un spēks slēpjas tās cilvēkos, tāpēc nodrošināt izglītības un karjeras iespējas turpat reģionā, ir īpaši svarīgi!
Latvijas Darba devēju konfederācija aicina uz iedvesmas semināru par jauniešu izglītības un karjeras iespējām Kurzemes reģionā “KUR MĀCĪSES KURZEMES JAUNIEŠI”. Pasākums norisināsies š.g. 19.maijā plkst. 10.00 platformā Zoom.

Semināra laikā iepazīstināsim ar sekojošām tēmām:

  • Kādas ir darba tirgus tendences šobrīd un prognozēs ?
  • Kāds ir reģiona demogrāfiskais portrets ?
  • Kādas izglītības iespējas reģiona jauniešiem ?
  • Ko un vai mācīties, lai nākotnē būtu pieprasīts darba tirgū ?
  • Kāds ir reģiona uzņēmējdarbības profils un darba spēka potenciāls ?
  • iespēja uzzināt 3 dažāda profila Kurzemes uzņēmumu veiksmes stāstus darba spēka piesaistē;
  • iespēja uzzināt, kas notur jauniešus savā dzimtajā reģionā;
  • iespēja uzdot jautājumus visiem semināra dalībniekiem
💻 19.maijā plkst. 10:00 tiešsaistē
✅ Reģistrācija: http://ej.uz/kurmacities

Seminārā piedalīsies Latvijas Darba devēju eksperti, Kurzemes reģiona uzņēmēji un jaunie speciālisti. Aicinām izvietot informāciju par semināru jums pieejamos informācijas kanālos !

Darba vidē balstītas mācības mācības ir profesionālās izglītības forma, kurā audzēknis praktiskās iemaņas un teoriju vismaz 25% no mācību laika apgūst reālā darba vidē uzņēmumā.
Vairāk par projektu Latvijas Darba devēju konfederācijas mājas lapā: https://lddk.lv/atbalsts-biznesam/partneriba-un-lidzdaliba-es-projektos/darba-vide-balstitas-macibas/