Kurzemes plānošanas reģiona Uzņēmējdarbības centrs aicina Tevi, Kurzemes pašvaldības uzņēmējdarbības atbalsta speciālist, pašvaldības attīstības nodaļas speciālist, pašvaldības pieaugušo izglītības koordinator, bibliotekār, NVO pārstāvi, pieaugušo izglītotāj un ikvienu, kurš savā ikdienā veicina pieaugušo izglītību, uzņēmējdarbības attīstību un pašvaldības labklājību, 17.augustā, ierašanās visiem no plkst. 9.30, uz klātienes tikšanos “Pieaugušo izglītības attīstības veicināšanas nozīme Latvijas reģionu un pašvaldību līmenī uzņēmējdarbības attīstībai un vietējās kopienas labklājībai” Kuldīgas Mākslas namā.

Šoreiz mūsu tikšanos organizējam sadarbībā ar Latvijas pieaugušo izglītības apvienību, vēloties kopā aicināt plašāku speciālistu, ekspertu un interesentu pulku, nodrošinot dalībniekiem iespēju piedalīties informatīvi praktiskā seminārā, kas tiek organizēts projekta “Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Kurzemes plānošanas reģionā” (Nr. LV-LOCALDEV-0004) ietvaros. Projektu līdzfinansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija, izmantojot EEZ grantus programmā “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība”.

Pieteikšanās semināram:

Pieteikšanās seināramm, aizpildot anketu tiešsaistē

Pasākums organizēts tā, lai sniegtu plašāku ieskatu pašvaldībām un to sadarbības partneriem svarīgu jautājumu risināšanā vietējā reģionā. Diena būs interesanta un radoša – klausīsimies, izzināsim, diskutēsim par pieaugušo izglītības veicināšanas nozīmi reģionos, pašvaldībās un kādu pozitīvu iespaidu tas atstāj uz uzņēmējdarbības attīstību un pašvaldības attīstības plānošanu. Praktiski analizēsim dažādu situāciju aprakstus un modelēsim, kā šādas situācijas risināt ikdienā. Šoreiz iedvesmas stāsts no Alsungas Viedā ciema pārstāvjiem par viņu pieredzi un gūtajām atziņām veicinot pieaugušo izglītību, īstenojot aktivitātes uzņēmējdarbības atbalstam, veidojot sociāli aktīvu vietējo kopienu, kas būtiski spēj ietekmēt attīstības plānošanu un labklājības celšanu.

Būs iespēja neformālā gaisotnē parunāties ar citu Kurzemes pašvaldību kolēģiem, tīklošanās pauzē iegūt jaunus kontaktus un piedalīties radošā pilsētvides aktivitātē.

Papildus informācija par pasākumu, rakstot vai zvanot: agnese.lace@kurzemesregions.lv vai +37128381229

Vairāk informācijas par projektu: 

Plašāka informācija par projektu Nr. LV-LOCALDEV-0004 “Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Kurzemes plānošanas reģionā” (”Entrepreneurship in Kurzeme”) un atbalsta iespējām uzņēmumiem pieejama Kurzemes plānošanas reģiona mājas lapā un https://eeagrants.lv.