Maršruts „Baltu ceļš” aicina doties teiksmainā ceļojumā, lai iepazītu senās baltu zemes un to iedzīvotājus: drošsirdīgos kuršus, varenos zemgaļus un dzīvesgudros sēļus.

Tas veidots trīs lokos – kuršu, zemgaļu un sēļu un iepazīstina ar senajām dzīvesvietām – pilskalniem, nozīmīgākajām kauju vietām, svētvietām un mitoloģijas objektiem, muzeju arheoloģiskajām ekspozīcijām un izglītojošajām programmām, amatniecības centriem un to amatniekiem un atgādina par senvēsturē nozīmīgām personām. Maršruts ir 2145 km garš un katrs no lokiem ietver teritoriju gan Latvijā, gan Lietuvā.

Ceļojumu aicinām sākt ar seno kuršu zemju iepazīšanu.  Kurši pēc seno hroniku un skandināvu rūnakmeņu ziņām bijuši lieli jūras braucēji, sirotāji, karavīri, arī tirgotāji, bet miera laikos – prasmīgi zemkopji un lopkopji.  Ne velti par kuršiem pielīdzināto karotāju titulu liecina arī kāds Dānijā atrasts rūnakmens, kurš citē dāņu lūgšanas: “Dievs, sargi mūs no kuršiem!”. Kur radās kuršu prasmes un spēks!? To var noskaidrot, apceļojot Kurzemi!

Ceļojot noderīga būs arī google karte, kurā atzīmēti visi apskates objekti:

  1. Maršruta “Baltu ceļš” Google karte latviešu valodā
  2. Maršruta “Baltu ceļš” Google karte lietuviešu valodā
  3. Maršruta “Baltu ceļš” Google karte angļu valodā

Ceļvedis lejuplādei trīs valodās pieejams, uzspiežot uz attēla:

Karte lejuplādei trīs valodās pieejama, arī uzspiežot uz attēla:

Informāciju var meklēt arī šajā vietnē: www.baltucels.lv

Rodi iedvesmu un dodies ceļā!

Kultūras tūrisma maršruts „Baltu ceļš” izveidots ar Interreg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020.gadam atbalstu projektā LLI-187 „Starptautiskais tūrisma maršruts „Baltu ceļš””, kura  mērķis ir palielināt apmeklētāju skaitu Latvijas un Lietuvas pierobežas reģionos. Šī ziņa ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī ziņas saturu pilnībā atbild Kurzemes plānošanas reģions un tā nevar tikt uzskatīta par Eiropas Savienības oficiālo viedokli.

Informāciju sagatavoja:

Aiva Jakovela
Kurzemes plānošanas reģiona projektu vadītāja
+371 26315137
aiva.jakovela@kurzemesregions.lv