Kurzemes plānošanas reģions aicina darbā projektu vadītājus 
 
Interreg V Latvijas – Lietuvas programmas atbalstītam projektam “Dabas tūrisms visiem” un Interreg V Igaunijas – Latvijas programmas atbalstītam projektam “Industriālais mantojums”. Abos projektos Kurzemes plānošanas reģions ir Vadošais partneris.
 
Galvenie amata pienākumi:
 • Nodrošināt projekta ieviešanu saskaņā ar projekta pieteikumu un apstiprināto budžetu;
 • Sagatavot projekta atskaites Pirmā līmeņa kontrolei un Projekta konsolidēto atskaiti   iesniegšanai Tehniskajam Sekretariātam;
 • Koordinēt un sniegt atbalstu projekta ieviešanā Projekta partneriem.

Amata pildīšanai nepieciešamā profesionālā pieredze, zināšanas un prasmes:

 • vismaz 5 gadu darba pieredze projektu vadībā;
 • vismaz bakalaura grāds;
 • pieredze Eiropas Savienības pārrobežu sadarbības programmu projektu ieviešanā tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • organizatora spējas, komunikācijas, sadarbības un prezentācijas prasmes;
 • pieredze un zināšanas tūrisma attīstības jautājumos tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • zināšanas un darba pieredze Kurzemes reģionā tiks uzskatīta par priekšrocību;izpratne publisko iepirkumu organizēšanā tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • labas datora lietošanas prasmes (MS Office standartprogrammas)
 • prasme plānot un organizēt savu darbu;
 • ļoti labas latviešu un angļu valodas zināšanas – mutvārdos un rakstos.

Darba vieta: 
Kurzemes plānošanas reģiona administrācija: Rīga, Eksporta iela 12 vai Kuldīga, Pilsētas laukums 3.
Pēc vienošanās ar darba devēju iespējams daļu darbu veikt attālināti, izmantojot personisko tehnisko nodrošinājumu.

Slodze: Nepilna laika. Iespējama arī pilna laika slodze ar papildus pienākumiem organizācijā.
 
Darba līguma termiņš: 24 mēneši

Pieteikšanās:
Kurzemes plānošanas reģiona administrācijā līdz 31.martam, sūtot Pieteikuma vēstuli un CV uz e-pastu: aiga.petkevica@kurzemesregions.lv

Jautājumu gadījumā sazināties ar Aigu Petkēvicu, tālrunis 29483674.