Kurzemes plānošanas reģions aicina pievienoties savam draudzīgajam kolektīvam telpiskās attīstības plānotāju!

Galvenie amata pienākumi:

 • Koordinēt un īstenot Kurzemes plānošanas reģiona Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2015.-2030.gadam un Attīstības programmas 2021.-2027.gadam ieviešanu, uzraudzību un aktualizāciju;
 • Informācijas par KPR attīstības plānošanu pārvaldīšana Teritorijas attīstības plānošanas sistēmā (TAPIS);
 • Kurzemes plānošanas reģiona pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas procesu koordinēšana, t.sk. datu bāzes uzturēšana, konsultāciju un informācijas sniegšana pašvaldību speciālistiem, nosacījumu sniegšana un atzinumu sagatavošana pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem (ilgtspējīgas attīstības stratēģijas, attīstības programmas, teritorijas plānojumi un lokālplānojumi)
 • Organizēt seminārus un apmācības pašvaldību plānošanas speciālistu kapacitātes paaugstināšanai;
 • Sadarbība ar pašvaldībām, plānošanas reģioniem, valsts pārvaldes un citām institūcijām reģionālās attīstības jautājumos;
 • Pārstāvēt Kurzemes plānošanas reģiona un pašvaldību viedokli un intereses ar plānošanu saistītās darba grupās;
 • Iesaistīties nacionāla mēroga plānošanas dokumentu izstrādē un sagatavot priekšlikumus par tiem;
 • Identificēt un iniciēt ar telpisko plānošanu saistītus projektus;
 • Līdzdarboties projektu ideju izstrādē un pieteikumu sagatavošanā;
 • Plānot, organizēt un nodrošināt Kurzemes plānošanas reģiona telpiskās plānošanas darbu un atbildēt par savlaicīgu un kvalitatīvu uzdevumu izpildi;
 • Dažāda mēroga un līmeņu plānošanas dokumentu un ar teritorijas attīstības plānošanu saistītu normatīvo aktu un to projektu pārzināšana, priekšlikumu sagatavošana un sniegšana to izstrādei vai pilnveidošanai.

Amata pildīšanai nepieciešamā profesionālā pieredze, zināšanas un prasmes:

 • augstākā izglītība telpiskās attīstības plānošanā, ģeogrāfijā, reģionālā attīstībā vai radniecīgā nozarē;
 • izpratne par plānošanas sistēmu un aktualitātēm telpiskajā plānošanā Latvijā nacionālā, reģionālā un vietējā līmenī, kā arī starptautisko kontekstu;
 • labas angļu valodas zināšanas;
 • organizatora spējas, labas komunikācijas un sadarbības prasmes;
 • zināšanas un darba pieredze Kurzemes reģionā tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • labas iemaņas darbā ar datoru un biroja tehniku;
 • prasme plānot un organizēt savu darbu;
 • prasme strādāt ar ARCGis programmatūru tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • vēlama B kategorijas autovadītāja apliecība.

Piedāvājam:

 • Draudzīgu darba kolektīvu;
 • Stabilu atalgojumu un sociālās garantijas;
 • Atalgojumu 1580,00 eiro (bruto).

Pamata darba vieta: 
Kurzemes plānošanas reģiona administrācijā Rīgā, Valguma ielā 4A, 3.stāvs vai Saldū, Striķu ielā 2, kā arī, kombinējot ar iespēju strādāt attālināti.

Slodze: pilna laika

Pieteikšanās: Kurzemes plānošanas reģiona administrācijā līdz š.g.10.jūnijam.
Motivēta pieteikuma vēstule un CV jāiesniedz:

Jautājumu gadījumā lūgums sazināties ar Administrācijas vadītāju Evitu Ozoliņu tel.67331492