Galvenie amata pienākumi:
 
 • Kurzemes plānošanas reģiona Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2015.-2030.gadam un Attīstības programmas 2015.-2020.gadam ieviešanas koordinēšana un uzraudzība;
 • Kurzemes plānošanas reģiona attīstības plānošanas datu bāzes uzturēšana, konsultāciju un informācijas sniegšana, atzinumu sagatavošana;

 • Sadarbība ar pašvaldībām un valsts pārvaldes institūcijām reģionālās attīstības jautājumos;

 • Kurzemes plānošanas reģiona un pašvaldību viedokļu un interešu pārstāvība ar plānošanu saistītās darba grupās;

 • Iesaiste nacionāla mēroga plānošanas dokumentu izstrādē;

 • Ar telpisko plānošanu saistītu projektu ideju identificēšana, izstrāde un pieteikumu sagatavošana.

Amata pildīšanai nepieciešamā profesionālā pieredze, zināšanas un prasmes:
 
 • augstākā izglītība telpiskās attīstības plānošanā, ģeogrāfijā, reģionālā attīstībā vai radniecīgā nozarē (var būt pēdējā kursa students);
 • izpratne par plānošanas sistēmu un aktualitātēm telpiskajā plānošanā Latvijā nacionālā, reģionālā un vietējā līmenī, kā arī starptautisko kontekstu;
 • labas angļu valodas zināšanas;
 • organizatora spējas, komunikācijas un sadarbības prasmes;
 • pieredze starptautisku projektu ieviešanā tiks uzskatīta par  priekšrocību;
 • zināšanas un darba pieredze Kurzemes reģionā tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • labas iemaņas darbā ar datoru un biroja tehniku;
 • prasme strādāt ar ARCGis programmatūru tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • prasme plānot un organizēt savu darbu;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība.
Piedāvājam:
 
 • Interesantu un dinamisku darbu draudzīgā kolektīvā;
 • Konkurētspējīgu un stabilu atalgojumu;
 • Labus darba apstākļus Rīgas centrā un sociālās garantijas.
Pamata darba vieta: 

Kurzemes plānošanas reģiona administrācijā Rīgā, Valguma ielā 4A, 3.stāvs.

Slodze: pilna laika
 
Pieteikšanās: Kurzemes plānošanas reģiona administrācijā līdz š.g. 26. septembrim

Motivēta pieteikuma vēstule un CV jāiesniedz: 

 • personīgi Rīgā, Valguma ielā 4A, 3.stāvs, iepriekš zvanīt tel. 67331492;
 • pa pastu Rīgā, Valguma ielā 4A, LV-1048;
 • uz e-pastu: pasts@kurzemesregions.lv  

Jautājumu gadījumā lūgums sazināties ar Evitu Dreijeri, tel.67331492