Kurzemes plānošanas reģiona Uzņēmējdarbības centrs aicina darbā uzņēmējdarbības speciālistu.
 
Galvenie amata pienākumi:
 
 • informatīvo un atbalsta pasākumu īstenošana saimnieciskās darbības veicināšanai reģionā;
 • konsultāciju sniegšana esošiem/ topošiem uzņēmējiem par dažādu institūciju pakalpojumiem;
 • informatīvo semināru, pieredzes apmaiņas braucienu pašvaldību uzņēmējdarbības speciālistiem un esošiem/topošiem uzņēmējiem organizēšana;
 • tīklošanās un sadarbības pasākumu organizēšana Kurzemes uzņēmējiem;
 • uzņēmējdarbības atbalsta institūciju un to sniegto pakalpojumu izvērtējuma sagatavošana/aktualizēšana

Kurzemē;

 • apstiprināta Interreg V Latvijas – Lietuvas programmasprojekta ieviešana un īstenošana uzņēmējdarbības atbalstam Kurzemē;
 • projektu ideju iniciēšana uzņēmējdarbības jomā un finansējuma piesaiste no ārējiem finansējuma avotiem.
Amata pildīšanai nepieciešamā profesionālā pieredze, zināšanas un prasmes:
 • vismaz 2 gadu darba pieredze projektu vadībā vai uzņēmējdarbībā;
 • pieredze un zināšanas uzņēmējdarbības attīstības jautājumos;
 • vismaz bakalaura grāds;
 • stratēģiskā domāšana un analītikas spējas, komunikācijas, sadarbības un prezentācijas prasmes;
 • pieredze Eiropas Savienības pārrobežu sadarbības programmu projektu ieviešanā tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • zināšanas un darba pieredze Kurzemes reģionā tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • izpratne publisko iepirkumu organizēšanā;
 • labas datora lietošanas prasmes (MS Office standartprogrammas);
 • prasme plānot un organizēt savu darbu;
 • ļoti labas latviešu un angļu valodas zināšanas – mutvārdosun rakstos;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība.

Darba vieta: 
Kurzemes plānošanas reģiona Uzņēmējdarbības centrs: Saldū, Striķu ielā 2.

Slodze: Pilna laika
 
Darba līguma termiņš: 24 mēneši

Pieteikšanās:
Kurzemes plānošanas reģiona Uzņēmējdarbības centrā līdz š.g. 31.martam, sūtot pieteikuma vēstuli un CV uz e-pastu: baiba.kuma@kurzemesregions.lv

Jautājumu gadījumā sazināties ar Baibu Kūmu, tālrunis 29190998.