Vidzemes Augstskolas HESPI institūts sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi aicina Papes dabas parka apmeklētājus un vietējos iedzīvotājus iesaistīties aptaujā, kas tiks izmantota parka ilgtspējīgas attīstības plānošanai.  Aptauja noritēs līdz šī gada 30.decembrim. 

Vietējiem iedzīvotājiem 
Lai izprastu kā labāk apsaimniekot lielās īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, kā tajās jūtās vietējie iedzīvotāji, vai kādā no publiski pieejamiem dabas objektiem vajadzētu ieviest apmeklēšanas maksu, vai tūrisms palīdz attīstīties, vai vietējie izmanto labumus, ko dod dzīvošana izcili ainaviskā un dabiskā vietā.
Aptauja, ko aizpildīt vietējiem iedzīvotājiem:  https://survey123.arcgis.com/share/d6a533b1fd474596857dade8e8551713
Apmeklētājiem
Lai izprastu kā labāk apsaimniekot lielās īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, cik tās ir pieejamas, cik ērti tajās atpūsties, vai kādā no vietām būtu pamatoti ieviest apmeklēšanas maksu, vai attīstība norisinās atbildīgi un dod ieguvumu arī vietējiem.
Aptauja ir daļa no plašāka apmeklētāju monitoringa īpaši aizsargājamās dabas teritorijās Latvijā. Pētījuma rezultāti tiks izmantoti ilgtspējīgai resursu pārvaldībai dabas parkā “Pape” (turpmāk DP “Pape”), vietējo iedzīvotāju interešu salāgošanai ar dabas aizsardzības, tūrisma un saimnieciskajām interesēm. Iegūtie dati palīdzēs plānot ilgtspējīgu attīstību, atbilstošu infrastruktūru, kā arī mazināt cilvēku ietekmi uz dabas, kultūras vai ainavas vērtībām piekrastē.
Pētījumu īsteno Vidzemes Augstskola sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi, aptauju veicot desmit īpaši aizsargājamās dabas teritorijās. Iegūtie dati palīdzēs plānot vietu ilgtspējīgu attīstību, atbilstošu infrastruktūru, kā arī mazināt cilvēku ietekmi uz dabas, kultūras vai ainavas vērtībām.
 Vairāk par šo pētījumu lasīt šeit.