Ar uzsākšanas pasākumu Rīgā, 17.oktobrī, plašākai auditorijai tiks prezentēts vērienīgais Igaunijas – Latvijas pārrobežu programmas projekts “Uzlabota jahtu ostu infrastruktūra un ostu tīkla attīstība Igaunijā un Latvijā “ / ESTLAT HARBOURS”

Lai izveidotu mazo ostu tīklu ar kvalitatīviem pakalpojumiem Baltijas jūras Austrumu piekrastē un Rīgas jūras līcī, Kurzemes plānošanas reģions sadarbībā ar Rīgas plānošanas reģionu un Igaunijas Mazo jahtu ostu attīstības centru un 12 Latvijas un 9 Igaunijas jahtu ostām uzsākuši šī projekta realizāciju. Kopumā projektā plānots investēt jahtu ostu infrastruktūrā un pakalpojumu klāstā, gan arī popularizēt Latviju un Igauniju kā burāšanas galamērķi.

Projekta uzsākšanas sanāksme notiks š.g. 17.oktobrī, plkst.10.30 Rīgas Brīvostas pārvaldē, Kalpaka bulvāris 12, Rīgā, kurā tiksiepazīstināts ar projekta partnerību, plānotajām aktivitātēm un sagaidāmajiem rezultātiem. Pasākuma darba valoda ir angļu.

Pasākuma Darba programma, pielikumā.

Projekta kopsavilkums, pielikumā.

Aicinām pieteikt savu dalību pasākumā līdz š.g. 13.oktobrim:  Reģistrācija, pielikumā.

Augstākminētā informācija atspoguļo autora viedokli un Igaunijas-Latvijas programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.

Kontaktinformācija un papildu uzziņai:
Aiga Petkēvica
tālr. 28650278, aiga.petkevica@kurzemesregions.lv

pieteikšanās Pasākuma Darba programma Projekta kopsavilkums