Šī gada 14.janvārī Kurzemes plānošanas reģions sadarbībā ar biedrību “Baltijas Vides Forums” rīko semināru “Mobilitātes infrastruktūras attīstība”, lai rosinātu diskusiju par dažādajām iespējām mobilitātes uzlabošanai. Aicinām visus interesentus uz semināru, jo, tiecoties uz ilgtspējīgu mobilitātes sistēmu, ir būtiski identificēt pašvaldībai piemērotāko mobilitātes infrastruktūru un novērtēt pašreizējo situāciju, potenciālos ieguvumus un izmaksas.

Norises laiks: 2021. gada 14. janvāris plkst. 10.00 – 13.00.

Norises vide: ZOOM platforma.

Reģistrācija pasākumam līdz šī gada 12.janvārim. Reģistrētajiem dalībniekiem tiks nosūtīta semināra ZOOM saite.

Reģistrācija sanāksmei

Sanāksmes dienas kārtībā iekļauti šādi punkti:

  1. Mobilitātes punkti Latvijā. To izveidošanas un izvietošanas indikatīvais plāns SUMBA projekta teritorijai.
  2. Mobilitātes punktu izmaksu un ieguvumu analīzes kritēriji un to izvērtēšanas metodika.
  3. INTERMODALYZER – mobilitātes sistēmas novērtēšanas un salīdzināšanas rīks.

Sanāksmē diskutēsim par šiem mobilitātes materiāliem:

  1. Mobilitātes punktu koncepts un indikatīvais izveidošanas un izvietošanas plāns – mobilitātes punktu kartes stāsts un pilnā mobilitātes punktu koncepta versija.
  2. Mobilitātes punktu izmaksu un ieguvumu analīzes kritēriji un to izvērtēšanas metodika. Materiāls paredzēts kā palīgmateriāls pašvaldībām, kad tās domā/ plāno mobilitātes punktu izveidošanu.
  3. INTERMODALYZER – mobilitātes sistēmas novērtēšanas un salīdzināšanas rīks. Izvērstais materiāls gan ir angļu valodā, bet pievienota arī prezentācija latviešu valodā. Materiāls ļaus pilsētām un reģioniem novērtēt savas transporta sistēmas attiecībā uz intermodalitāti un identificēt uzlabojumu iespējas.

Ja rodas jautājumi, aicinām tos līdz 13. janvārim sūtīt  uz e-pastu liga.pakalna@bef.lv, sanāksmē plānota arī diskusiju daļa, kurā būs iespēja pārrunāt gan iepriekš iesūtītos, gan pasākuma laikā radušos jautājumus.