Kurzemes plānošanas reģions aicina Kurzemes reģiona pašvaldības, biedrības, uzņēmumus un visus citus, kuriem ir nozīmīga Kurzemes attīstība, izteikt viedokli par Igaunijas – Latvijas pārrobežu programmas piedāvātajiem mērķiem 2021. – 2027.gadam.

Šobrīd Jums ir iespēja ietekmēt, kādās jomās Latvijai un Igaunijai sadarboties kopīgu projektu veidošanā, tāpēc aicinām aizpildīt  Igaunijas – Latvijas pārrobežu programmas sagatavoto anketu tiešsaistē.

Saite uz aptaujas anketu

Svarīgi: anketu var aizpildīt līdz š.g. 5.jūnijam gan angļu, gan latviešu valodās!

Atgādinām, ka Kurzemes plānošanas reģions un tā partneri – pašvaldības, biedrības un uzņēmumi – ir veiksmīgi īstenojuši  pārrobežu sadarbības projektus ar Igauniju dažādās Kurzemei nozīmīgās nozarēs, tai skaitā tūrismā, vides aizsardzībā un citās.

Vairāk par Kurzemes plānošanas reģiona īstenotajiem projektiem Jūs varat uzzināt gan mūsu izveidotajā brošūrā “Īstenotie projekti Kurzemē 2014.-2020.gads” un mūsu mājas lapas sadaļā: https://www.kurzemesregions.lv/projekti/