27.jūnijā notiks kursi Kurzemes reģiona pedagogiem “Studentcentrēta pieeja pieaugušo izglītībā”

Mērķauditorija: vispārējās, profesionālās un pieaugušo izglītības pedagogi, izglītības speciālisti un koordinatori

Kursu norises vieta: Priekules vidusskola, Aizputes iela 1, Priekule

Lektore: Dr.paed. Ingrīda Muraškovska

Kursu dalībnieki saņems apliecību par pedagogu profesionālās pilnveides programmas apguvi 8 stundu apjomā

Programmas apraksts

Reģistrācija kursiem

Papildu informācijai:

Dr.paed. Ingrīda Muraškovska

Kurzemes plānošanas reģiona administrācijas izglītības eksperte

ingrida.muraskovska@kurzemesregions.lv

m.t. +371 22195600