S002 “BSR Food Coalition”

Šī gada 14.decembrī plkst. 10.00 “BSR Food Coalition” projektā Striķu Kultūras namā tiek organizēts seminārs ar fokusgrupas diskusiju pašvaldību speciālistiem, lauksaimniekiem un ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem par vietējo lauksaimnieku audzētās produkcijas iekļaušanu skolu maltītēs.

Datums: 2022.gada 14.decembris

Norises vieta: Striķu kultūras nams, “Striķi”, Striķi, Zvārdes pag., Saldus novads

Norises laiks: reģistrācija no plkst. 9.45, sākums plkst. 10.00

Semināra pirmajā daļā Agroresursu un ekonomikas institūta pētniece A. Hauka prezentēs pētījuma rezutlātus par paaugstinātas kvalitātes pārtikas produktu potenciālu Zaļajā publiskajā iepirkumā, pastāstīs par Vidzemes reģiona pieredzi Zaļo publisko iepirkumu organizēšanā un sadarbībā ar vietējiem lauksaimniekiem un ēdinātājiem, savukārt projekta vadītāja A. Lūse sniegs ieskatu par aptaujas rezultātiem Kurzemes skolās.

Otrajā daļā tiks organizēta pati diskusija, kurā aicinām lauksaimniekus un ēdināšanas pakalpojumu sniezējus praktiski padiskutēt par esošo sadarbību ar skolām, pašvaldībām,  sadarbību starp lauksaimniekiem un ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem, akcentējot problēmas, izaicinājumus un iespējamos risinājumus.

Aicinām visus ieinteresētos Kurzemes lauksaimniekus un ēdināšanas pakalpojumu sniedzējus reģistrēties dalībai pasākumā līdz 9. decembrim:

Reģistrācija semināram

Semināra darba kārtība:

Darba kārtība

“BSP Food Coalition” aktivitātes tiek īstenotas ar Interreg Baltijas jūras reģiona programmas 2021.-2027.gadam atbalstu.

Informāciju sagatavoja:

Kurzemes plānošanas reģiona
BSR Food Coalition Projekta vadītāja
Alise Lūse
Tālrunis: 26567874, alise.luse@kurzemesregionslv