Cienījamie skolotāji!

Latviešu valodas aģentūra izsludina pieteikšanos uz profesionālās kompetences pilnveides kursu: pedagogu meistarklase „Remigrējis bērns manā klasē”  (36 stundu programma).

Pedagogu meistarklases ļauj iepazīt pieredzes bagātu skolotāju darba metodes un zināšanas un paaugstināt savas profesionālās prasmes.

Meistarklases uzdevumi ir:

  • piedāvāt daudzveidīgas profesionālās pilnveides iespējas;
  • demonstrēt mācību metožu un paņēmienu izmantojumu izglītības vidē;
  • iepazīstināt ar labās prakses piemēriem.
Programmas autors un meistarklases vadītāja Adreses/datumi Meistarklases nosaukums Piezīmes
Sanita Lielkalne, Inese Kārkliņa, Beāte Balandīna Vaivaru pamatskola Adrese:. Skautu iela 2, Jūrmala

19.03.2020. plkst. 9.00 – 14.00

Pārējie datumi tiks saskaņoti pirmajā nodarbībā

Remigrējis bērns manā klasē Meistarklase paredzēta skolotājiem, kas strādā/vai strādās ar bērniem, kuriem ir cita izglītības pieredze

Uz meistarklasēm ir iespējams pieteikties individuāli, aizpildot pieteikuma formu LVA mājaslapā un nosūtot elektroniski (e-pasta adrese: erika.picukane@valoda.lv) vai sūtot pieteikumu pa pastu (adrese: Latviešu valodas aģentūra, Lāčplēša ielā 35-12, Rīgā, LV 1011, pieteikuma saņemšanas datums LVA – līdz š.g. 11. martam).

Pieteikuma veidlapa dalībniekiem 2020.

Pieteikumu kursiem var sūtīt līdz 2020. gada 11. martam.

Kontaktpersona:

LVA Izglītības daļas metodiķe Ērika Pičukāne: tālr 67350764.

Informācija paŗpublicēta no Latviešu valodas aģentūras mājas lapas: https://valoda.lv/aicinam-pedagogus-pieteikties-meistarklasei-remigrejis-berns-mana-klase/?fbclid=IwAR2ngl8IuQkldKRY7efxJVeyd_GGo8vkk990HfnuE-7RWnG3ZlAdsfo1JgA