2018.gada 21.novembrī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā (VARAM) notika Ainavu ekspertu padomes sanāksme, kurā piedalījās arī Kurzemes un Rīgas plānošanas reģionu telpiskās plānošanas speciālisti.

Sanāksmes  darba kārtībā bija priekšlikumu sagatavošana kultūrvēsturisko ainavu iekļaušanai Latvijas Kultūras kanonā.

Priekšlikumi ainavu iekļaušanai Latvijas Kultūras kanonā ir turpinājums Latvijas simtgades pasākuma «Reģionu dienas» aktivitātes «Dāvana Latvijai –  elektroniska ainavu dārgumu krātuve «Latvijas ainavu dārgumi vakar, šodien rīt» ietvaros izveidotajai Latvijas ainavu dārgumu krātuvei un ainavu vērtību saglabāšanai.

Ainavu ekspertu padomes sanāksmē klātesošie diskutēja par kultūrvēsturiskās ainavas definīciju, ainavu tipu pārstāvniecību Latvijas Kultūras kanonā, ainavu izvēles sasaisti ar reģionālo aspektu. Sanāksmes gaitā kopīgi tika meklētas katram Latvijas kultūrvēsturiskajam novadam un visai Latvijai raksturīgās ainavas ar kanonisku vērtību un izveidots sākotnējais saraksts tālākajām diskusijām.

Vairāk par Ainavu politiku Latvijā un Eiropā var uzzināt

Ainavu politiku Latvijā un Eiropā Ainavu ekspertu padomes sanāksme Latvijas Kultūras kanonā Latvijas ainavu dārgumu krātuvei