Tiek aicināti jaunieši no Aizputes un apkārt esošajiem pagastiem, vecumā no 13-25 gadiem, līdz 6.augustam iesniegt savas projektu idejas “Jauniešu iniciatīvu konkursā”. Labāko ideju autori saņems finansējumu idejas īstenošanai līdz 200 euro.

Jaunieši tiek aicināti iesniegt savas idejas konkursam, kuras tiks nodotas projektu izvērtēšanas komisijai. Pēc komisijas lēmuma, ideju autoriem, kas saņems finansējumu, sava ideja ir jāīsteno laikā no augusta vidus līdz oktobra beigām.

Lai palīdzētu konkursa dalībniekiem ar savas idejas koncepta izstrādi, iegūtu atbildes uz dažādiem jautājumiem un gūtu vērtīgus padomus, 16. jūlijā, plkst.17.30, IDEJU MĀJĀ norisināsies semināra veida tikšanās.

“Jauniešu iniciatīvu konkursa” mērķis ir veicināt jauniešu iesaisti Aizputes pilsētas un apkārtnes (Aizputes, Cīravas, Kalvenes, Kazdangas, Lažas pagastu) attīstībā. Attīstot prasmes un kompetences, kā arī sniedzot pievienoto vērtību un veicinot jauniešu iesaistīties pasākumos, tiek dots ieguldījums ne tikai jauniešu mērķauditorijai, bet arī visai sabiedrībai kopumā.

Izstrādājot savu projekta ideju, jaunieši tiek aicināti domāt par tādām tēmām kā – lietderīga laika pavadīšana, veselīgs dzīvesveids, kopienas attīstība, radošums, Aizputes un tās apkārtnes attīstība un labiekārtošana u.c. Ar tēmām, nolikumu un citām svarīgām lietām var iepazīties – https://ieej.lv/bc5df

Vairāk informācija pa tālr.: 26670756 (Ance)

jauniesu projekti