Šī gada 20.novembra pēcpusdienā, Kalnciema kvartālā uz diskusiju aicinājām pārgājienu organizētājus un citus interesentus, lai informētu par projektā paveikto un mudinātu uz diskusiju par pārgājienu maršruta – Jūrtaka – tālāku attīstību.

Diskusija vienkopus pulcēja 30 dalībniekus, kas ir gana liels apmeklētāju skaits veiksmīgai diskusijai.  Sākotnēji ar paveikto Latvijas piekrastes daļā iepazīstināja Aiga Petkēvica no Kurzemes plānošanas reģiona un Alise Plaude no Vidzemes tūrisma asociācijas. Pasākuma otrajā daļā izvērtās spraiga diskusija, kuras gaitā tika izteikti vairāki priekšlikumu un idejas.

Diskusijā izteiktās idejas:

 • pēc projekta noslēguma veidot Jūrtakas biroju/aģentūru/biedrību, kas turpmāk virzītu šo tūrisma produktu, kā arī uzraudzītu infrastruktūru;
 • izveidot Jūrtakas posmu krāšanas spēli, kas cilvēkus varētu aizraut, lai dotos ceļā, kā arī būtu kā bezmaksas reklāma šim produktam;
 • rīkot bezmaksas pārgājienus, kas kopā pulcētu ne tikai Jūrtakas entuziastus, bet arī jaunus pārgājienu dalībniekus, kuri līdz šim nav uzdrošinājušies veikt tik garus pārgājienus, kas veidotu arī Jūrtakas fanu klubiņu;
 • veidot Jūrtakas klubu, kur apvienojas visi, kuri nogājuši Jūrtakas maršrutu, saņēmuši diplomu/sertifikātu par to;
 • radīt Jūrtakas suvenīrus, kurus pārdot vietējos tūrisma informācijas centros, apskates objektos, tūrisma uzņēmumos;
 • taisīt ultramaratonu ar lielu naudas balvu, kas aizraus ekstrēmos piedzīvojumu meklētājus un būs laba reklāma pasaules mērogā;
 • veidot inetarktīvo Jūrtakas karti, kur katrs pats var pievienot klāt savu pakalpojumu, tādējādi gājējam veidojot plašāku piedāvājumu klāstu, aktuālu piedāvājumu – svaigi cepta maize, tikko žāvētas zivis, ūdens ņemšanas vieta utt.;
 • pie upju iztekām izvietot upju dziļuma mērītāju, lai varētu saprast, cik dziļa ir upe uz šo brīdi, vai tā šķērsojama kājām, pārpeldama vai apejama;
 • veidot foto vietas zīmīgākajās koordinātēs, kurus gājējs vāc un dalās ar tiem sociālajos tīklos u.c.;
 • aicināt pašvaldības pārskatīt savus saistošos noteikumus un atļaut atrašanos pludmalē ar suņiem (pavadā, ar uzpurni, savākt aiz sava suņa, pārvietoties);
 • veidot Jūrtakas biedru karti, kas sniedz atlaides vietējos uzņēmumos – naktsmītnēs, ēdināšanas uzņēmumos, apskates objektos utt., kas varētu būt arī viens no veidiem, kā vākt statistiku;
 • veidot piedzīvojumu pārgājienus, lai piesaistītu arī vīriešus, kuri alkst piedzīvojumu ar spēka robežu pārbaudījumu.

Diskusija bija patiesi izdevusies un idejas noderīgas, tāpēc sakām lielu paldies tās dalībniekiem un ceram uz sadarbību arī turpmāk.

Papildus informācija:
Kurzemes plānošanas reģions:
Aija Neilande, T.: 26147139
aija.neilande@kurzemesregions.lv
www.jurtaka.lv

Preses ziņa atspoguļo autora viedokli un Igaunijas – Latvijas programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.