Aizvadītās nedēļas izskaņā no 5. līdz 7. augustam Kurzemes jahtu ostās un piestātnēs viesojās populārākās Vācijas burāšanas un tūrisma galamērķu komunikācijas platformas www.blauwasser.de žurnālists un fotogrāfs Mihaels Amme no Hamburgas.

Vācijas viesim bija iespēja iepazīties ar vairākām Kurzemes jahtu ostām un tūrisma iespējām to tuvumā – Liepāju, Pāvilostu, Ventspili, Roju un Mērsragu. Tā kā M.Amme pats ir kaislīgs burātājs ar ilggadīgu pieredzi, tad viņam bija patiesa interese par mazo jahtu ostu tehniskajām iespējām burātājiem – pakalpojumu servisu pieejamību viesiem jahtu piestātnēs, tehniskā atbalsta pieejamību, iespēju uzglabāt jahtas ārpus burāšanas sezonas, kā arī jahtu tūrisma piedāvājumu piekrastes pilsētās un ciematos.

Pa ceļam uz Liepāju Vācijas pārstāvim bija iespēja arī piestāt vienā no senākajām Hanzas pilsētām Latvijā – Kuldīgā, kur viņš paviesojās arī pie Eiropā platākā ūdenskrituma un iepazina vēsturisko pilsētiņas šarmu.

Pateicoties Kurzemes jahtu ostu kolēģu atsaucībai un viesmīlībai, žurnālists tikās ar Liepājas  jahtu ostas vadītāju Kārli Kintu, kurš aizrautīgi dalījās pieredzē, kas iegūta darbā ostā. Viņš labprāt pastāstīja par jahtu ostas izbūves procesu, par tehniskajām iespējām, par Interreg Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmā projektā paveikto, uzsverot arī Latvijas un Igaunijas jahtu ostu sadarbības tīkla nozīmīgumu, lai popularizētu Baltijas jūras austrumu piekrastes šarmu. Vācijas viesis tika iepazīstināts arī ar Liepājas ostas akvatorija plašumu, izbaudot to no ostas apsardzes kutera klāja. Viesis novērtēja faktu, ka Liepājas jahtu osta atrodas pašā pilsētas centrā, kas ir pievilcīgi tiem, kuri vēlas apskatīt ko vairāk.

Pāvilostā Vācijas žurnālists tikās gan ar Pāvilostas ostas pārvaldnieku Ronaldu Griškēviču, gan jahtu piestātnes “Pāvilosta Marina” pārstāvi Ģirtu Vagotiņu-Vaguli. Ģ.Vagotiņš-Vagulis izrādīja viesim ne tikai jahtu piestātņu iespējas, bet arī izvizināja pa Sakas upi, parādot iespējas, ka viesi, kuri piestāj šeit, var doties piedzīvojumos pa upi. Blauwasser.de pārstāvis bija patīkami pārsteigts par BoatPark Pāvilosta tehniskajām iespējām, ko atzinīgi novērtējuši ne tikai Latvijas, bet arī ārvalstu burātāji, gan lūdzot tehnisko atbalstu jahtu uzturēšanā, gan arī ieziemojot savus peldlīdzekļus. M.Amme novērtēja BoatPark pārstāvju Ričarda un Edgara zināšanas gan par burāšanu, gan tehniskās zināšanas, minot, ka arī viņš pats savu jahtu uzticētu šiem profesionāļiem. Pāvilostā viesis tika iepazīstināts arī ar tūrisma piedāvājumu, par ko parūpējās Tūrisma informācijas centra vadītāja Anta Lībiete. Ja tuvākajā laikā Vācijas žurnālistam būtu iespēja burāt uz Latviju, viņš noteikti vispirms iegrieztos Pāvilostā, kur ir īpaša vide burātājiem.

Pēc izzinošās dienas Pāvilostā viesis devās uz Ventspili, kur tikās ar Ventspils jahtu piestātnes pārvaldnieku Aivaru Graudiņu un jahtu ostas vadītāju Lindardu Volku. Šeit Vācijas žurnālists iepazinās ar tikko renovēto jahtu piestātnes servisa māju, kur viesiem turpmāk būs iespēja saņemt ne tikai ierastos pakalpojumus, bet arī nakšņot labiekārtotos viesnīcas tipa numuriņos. Vācijas viesis tika iepazīstināts arī ar Ventspils tūrisma piedāvājumu – gan izstaigājot promenādi, ielūkojoties Ventspils svētku norisē, gan paviesojoties Ventspils Piedzīvojumu parkā, kur ir plašs piedāvājums ģimenēm ar bērniem.

Kurzemes ostu iepazīšanas vizītes noslēgumā Vācijas žurnālists paviesojās Rojas ostā, tiekoties ar jahtu ostas kapteini Gunāru Reinholdu. Tā kā kapteinis ir ar nenovērtējamu pieredzi burāšanā, tad viņš pastāstīja ne tikai par viesiem pieejamiem pakalpojumiem jahtu ostā un Rojas apkārtnē, bet dalījās arī pieredzē par burāšanas attīstību Latvijā laiku lokos, kā arī par jaunās paaudzes izglītošanu, apmācot topošos burātājus.

Jahtu klubā Curland Mērsragā viesi aplūkoja topošo servisa ēku, kas top Interreg Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmā projektā, kā arī izpētīja abas jahtu piestātnes.

Platformas Blauwasser.de žurnālista vizīti Latvijā organizēja Rīgas Plānošanas reģions ciešā saiknē ar Kurzemes plānošanas reģionu.

Blauwasser.de ir lielākā Vācijas komunikācijas platforma burātājiem un ūdens sporta un aktīvās atpūtas cienītājiem, kur ir pieejama plaša informācija gan par burāšanas iespējām dažādās pasaules vietās, gan par tūrisma iespējām, gan arī laikapstākļiem – viss, kas nepieciešams, lai iedvesmotos un dotos ceļojumā.

Par projektu Austrumbaltijas jahtu ostu tīkla pilnveidošana un popularizēšana, EST-LAT177

Pārrobežu sadarbības programma tiek īstenota, lai uzlabotu mazo ostu tīklu Latvijas un Igaunijas piekrastē ar kvalitatīviem ostu pakalpojumiem un popularizētu  Austrumbaltijas piekrasti kā burāšanas galamērķi. Projekta īstenošanā iesaistīti 13 partneri, no kuriem 10 ir no Latvijas, bet trīs no Igaunijas. Viens no projekta partneriem ir Kurzemes plānošanas reģions.

 Par Kurzemes plānošanas reģionu

Kurzemes plānošanas reģions ir viens no pieciem plānošanas reģioniem, kas izveidots 2006. gada jūnijā ar mērķi – nodrošināt reģiona attīstības plānošanu, koordināciju, pašvaldību un citu valsts pārvaldes iestāžu sadarbību. Kurzemes plānošanas reģionu veido 8 pašvaldības  – 2 valstspilsētas – Liepāja un Ventspils – un 6 novadi – Dienvidkurzemes, Kuldīgas, Saldus, Talsu, Tukuma un Ventspils novads.

Papildu informācijai:
Kristīne Tjarve
ESTLAT projekta “Austrumbaltijas ostas” mārketinga koordinatore
T. +371 29296617
kristine.tjarve@kurzemesregions.lv
www.kurzemesregions.lv
facebook.com/EastBalticCoast

Šī informācija atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.