Š.g. 21.maijā Liepājas muzejā notika pirmspēdējais seminārs senvēstures semināru ciklā „Amatniecība. Tūrisma piedāvājuma veidošana”. Tajā vēsturniece Irita Žeiere stāstīja par arheoloģisko tērpu,tā darināšanu, valkāšanu un komplektēšanu. Semināra turpinājumā uzstājās arī mārketinga un komunikācijas stratēģe Liene  Kupča,  kas palīdz uzņēmumiem, iestādēm un projektiem visā Baltijā meklēt, atrast un radīt vērtīgo un pašiem nepamanīto.

21.maija seminārā „Amatniecība. Tūrisma piedāvājuma veidošana” pasākuma prezentācijas:

Informācija par tūrisma maršrutu - Baltu ceļš. Aiva Jakovela, Kurzemes plānošanas reģiona projekta vadītāja Arheoloģiskais tērps. Mg.hist. Irita Žeiere, Latvijas Nacionālā vēstures muzeja Arheoloģijas departamenta pētniece, grāmatas- Arheoloģiskais tērps. Tā darināšana, valkāšana un komplektēšana mūsdienu Latvijā - autore. Kas vēsturē un muzejā ir vērtīgs jeb īsi par jaunu produktu veidošanu un komunikāciju vēstures mantojumam. Liene Kupča, mārketinga un komunikācijas stratēģe

Noslēgumā semināra dalībnieki Iras Cīrules vadībā viesojās Liepājas Amatnieku namā.

Nākamais seminārs notiks 13.jūnijā Ventspils muzejā.

Kontaktinformācija:

Aiva Jakovela
KPR projektu vadītāja
+371 26315137
aiva.jakovela@kurzemesregions.lv

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Kurzemes plānošanas reģions, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.