Aktīvo iedzīvotāju fondā laika periodā no 2020.gada maija līdz 2022. gada beigām tiks izsludināti 7 atklāti projektu konkursi, kā arī piešķirts finansiāls atbalsts sadarbības iniciatīvu attīstībai un īstenošanai ar partneriem no donorvalstīm (Islande, Lihtenšteina, Norvēģija).

2020.gada maijā tiks izsludināti divi projektu konkursi un sākta projektu pieteikumu pieņemšana (sekos atsevišķs uzaicinājums):

  • Stratēģisko projektu konkurss. Aicinām jau tagad iepazīties ar konkursa nolikumu informatīvos nolūkos.
  • Rīcības projektu konkurss.

Aktīvo iedzīvotāju fonda atklāto projektu konkursu kopsavilkums:

Aicinām sazināties ar Aktīvo iedzīvotāju fonda reģionālajiem koordinatoriem – konsultantiem, lai saņemtu individuālu konsultāciju par projektu aktivitāšu plānošanu un projektu sagatavošanu.