LLI-468 I can work

Piektdien, 17.jūnijā, diplomus par dalību apmācībās saņēma arī mūsu noslēdzošā, 2.apmācāmo grupiņa, 48 dalībnieku sastāvā, kas apguva apmācību kursu “Cilvēks ar invaliditāti un darba tirgus”!

Šīs apmācības sadarbībā ar Liepājas Neredzīgo biedrību organizējām Kurzemes sociālajiem darbiniekiem un mērķa grupas pārstāvjiem un tās ietvēra vienu tiešsaistes apmācību sesiju un vienu praktisko – klātienes sesiju, kas notiek Liepājas Neredzīgo biedrības rehabilitācijas centrā Ziemupē “Dvēseles veldzes dārzs”.

Ziemupē dalībnieki mācījās par universālā dizaina pamatprincipiem, normatīvajiem aktiem vides pieejamības jomā, personu ar invaliditāti nodarbināšanas specifiku. Visaizraujošakā, bez šaubām, bija praktiskā daļa, kad dalībnieki paši iejutās neredzīga cilvēka ādā izpildot uzdevumu “Baltais spieķis” ar daudziem praktiskajiem piemērim, veicot maršrutu “Dvēseles veldzes dārzs” teritorijā un mēģinot izzināt vidi caur tausti, smaržu, garšu, dzirdi.

Apmācību prezentācija: Māris Ceirulis. Cilvēks ar invaliditāti un darba tirgus

Apmācības īstenojām ar Interreg V–A Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020. gadam atbalstu projekta “I can work” ietvaros. Vairāk par projektu uzziniet Kurzemes plānošanas reģiona mājas lapā: https://www.kurzemesregions.lv/projekti/socialas-joma/i-can-work/

Papildu informācijai:

Alise Lūse
Kurzemes plānošanas reģiona
projekta “I can work” vadītāja
Tālrunis: 26567874
E-pasts: alise.luse@kurzemesregions.lv