25.oktobrī Grobiņā klausījāmies profesora Jura Urtāna stāstījumu par kuršu jūrā braukšanu. Tolaik kurši bijuši braši sirotāji, ka pieminēti pat skandināvu sāgās. Laivu piestātnes visticamāk nav atradušās jūras krastā, bet pāris kilometrus iekšzemē upju krastos. Turpinājumā klausījāmies divus veiksmīgus tūrisma objektu stāstus, kur tūrisma produkta pamatā ir senvēstures tēma – par Tērvetes koka pili un Grobiņas vikingu apmetni.

Pasākuma prezentācijas:

Kuršu jūrasbraukšana. prof. J. Urtāna prezentācija “Praktiskais piemērs – Tērvetes koka pils. Senvēstures tēmas izmantošana tūrisma attīstībai”. N. Jēruma prezentācija Praktiskais piemērs – aktīvā tūrisma centrs “Kuršu Vikingu apmetne”, Grobiņas arheoloģiskais ansamblis. R.Reiņa prezentācija
Nākamais seminārs notiks š.g. 9.novembrī Turlavas pagasta kultūras namā, kur profesore Janīna Kursīte un vēsturnieks Agris Dzenis stāstīs par kuršu ķoniņiem. Pieteikšanās: https://ej.uz/Kursi_Turlava
 

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Kurzemes plānošanas reģions, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.