Noslēdzies Kurzemes plānošanas reģiona izsludinātais un administrētais “Latvijas valsts mežu” atbalstītais “Kurzemes kultūras programma 2018” konkurss, kurā ekspertu komisija izskatīja 79 projektu iesniegumus par kopējo pieprasīto summu 257 890,39 EUR. Š.g. 27.aprīļa sēdē VKKF padome apstiprināja “Kurzemes kultūras programmas 2018” rezultātus saskaņā ar ekspertu komisijas lēmumu, kas paredz atbalstīt 52 projektu īstenošanu par kopējo summu 120 000,00 EUR.

ATBALSTĪTIE PROJEKTI

Pirms līguma noslēgšanas, bet ne vēlāk kā līdz š.g. 11.maijam finansējuma saņēmējiem elektroniski jāiesūta precizēta tāme, atbilstoši piešķirtajam finansējuma, uz e-pastu: pasts@kurzemesregions.lv 

Kontakti: Terēza Strauta – “Kurzemes kultūras programmas 2018” projekta vadītāja, e-pasts: kultura@kurzemesregions.lv, tālrunis 27020793

Projekta atskaites sagatavošanas kārtība