Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija informē, ka ir publicēts Latvijas vides aizsardzības fonda projektu konkursu plāna laika grafiks 2020 – 2021, kurā ietverta informācija par plānotajiem projektu konkursiem, to izsludināšanas un projektu iesniegumu iesniegšanas termiņiem, kā arī plānotajiem projektu īstenošanas termiņiem.

Lūdzam ievērot, ka laika grafikā ir norādīti plānotais laiks, kuros var būt izmaiņas, atbilstoši Latvijas vides aizsardzības fonda Padomes pieņemtajiem lēmumiem.

Pēc katra konkursa izsludināšanas, konkursa Nolikums tiks publicēts mājas lapas sadaļā Projektu konkursi -> Projektu konkursu nolikumi

Apskatīt plānoto projektu konkursu laika grafiku ir iespējams ŠEIT