Kurzemes jaunieši vecumā no 18-30 gadiem augusta beigās intensīvā piecu dienu nometnē attīstīja prasmes, kas viņiem noderēs uzņēmējdarbībā, kā arī izstrādāja dažādas biznesa idejas. Kopumā mācībās, kas notika Kurzemes plānošanas reģiona īstenotā projekta “Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Kurzemes plānošanas reģionā” ietvaros, piedalījās 20 jaunieši no Liepājas, Ventspils, Saldus, Kuldīgas, Tukuma, un citām Kurzemes vietām. Mācību programmā liels uzsvars tika likts uz sevis izzināšanu un dažādām, tā dēvētām miera iegūšanas jeb mieriņa praksēm, lai pirms uzņēmējdarbības ideju izstrādes un praktisko zināšanu bloka, sagatavotos to veiksmīgai apgūšanai. Jaunieši līdzās stresa vadības un dažādu uzņēmējdarbībai traucējošu priekšstatu transformācijas metožu apgūšanai,  izzināja arī finanšu pratību, devās piedzīvojumu pārgājienā ar metodēm, kas veicina ticību saviem spēkiem, kā arī apguva, sadarbības un komandas darba iemaņas, piedalījās grupu darbos un veica biznesa ideju izstrādi.

Lai iepazītu veiksmīga uzņēmumu darbību un izzinātu tā ikdienas veiksmes un izaicinājumus, jaunieši apmeklēja inovatīvu spēļu aksesuāru ražotāju, strauji augošo Ventspils uzņēmumu ”Azerons”. Uzņēmuma pārstāvji atzina, ka šī bijusi ļoti ieinteresēta grupa, kas apbērusi ražotājus ar jautājumiem, to vidū par biznesa pirmajiem soļiem, par to, kā izveidot uzņēmējdarbību, kas saskan ar personiskajām vērtībām un citiem.

Nometnes noslēgumā jaunieši grupās izstrādāja un pičoja biznesa idejas, to vidū  –  Zero waste ideju – lietotu apģērbu iepirkšanas, labošanas un tālāk tirgošanas platformu, individualizētu svētku rotājumu un balonu izstrādi, sākumā tos piedāvājot ar instrukciju, kā šos rotājumus izmantot un utilizēt maksimāli draudzīgi dabai un vēlāk meklēt arvien ekoloģiskākus risinājumus. Tāpat tika prezentēta ideja par pļavu izmantošanu uzņēmējdarbībā, kā pirmo soli radot ziedūdeņus, tālāk šo sortimentu paplašinot gan ar citiem kosmētikas līdzekļiem, gan ar pļavu tūrismu un citiem pakalpojumiem. Katra ideja tika novērtēta ar punktiem, ko piešķīra lektoru žūrija un balsoja arī paši dalībnieki. Visvairāk punktu saņēma ideja par rekreācijas centra ”Pakavs” veidošanu Liepājā, kam jau tika piešķirtas visai reālas realizācijas aprises.

Lūk, dažu nometnes dalībnieku atsauksmes:

Kurzemes plānošanas reģions rīkoja nometni, lai veicinātu jaunu, inovatīvu uzņēmējdarbības ideju rašanos un īstenošanu Kurzemē, īpaši inovāciju un rūpniecības jomās. Pasākums tika organizēts projekta Nr. LV-LOCALDEV-0004 “Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Kurzemes plānošanas reģionā” ietvaros. Projektu līdzfinansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija, izmantojot EEZ grantus programmā “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība”..

Kontaktinformācija:

Viktorija Reine
Kurzemes plānošanas reģions
E-pasts: viktorija.reine@kurzemesregions.lv

Vairāk informācijas par projektu: 

Plašāka informācija par projektu Nr. LV-LOCALDEV-0004 “Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Kurzemes plānošanas reģionā” (”Entrepreneurship in Kurzeme”) un atbalsta iespējām uzņēmumiem pieejama Kurzemes plānošanas reģiona mājas lapā un https://eeagrants.lv.