Gāliņciema bibliotēka Ventspilī
Centra telpas aizņem 620 kvadrātmetrus, savukārt plašā piegulošā teritorija labiekārtota ar dekoratīviem koku un krūmu stādījumiem

Ekspluatācijā nodots Gāliņciema daudzfunkcionālais pakalpojumu centrs Ventspilī – ēkā atradīsies Gāliņciema bibliotēka, ko plānots atvērt apmeklētājiem vasaras sākumā. Pagaidām vēl notiek mēbeļu un aprīkojuma izgatavošana un piegāde.

Ēkā atradīsies Gāliņciema bibliotēka, kura līdztekus esošajiem bibliotēkas pakalpojumiem piedāvās iespēju iepazīties ar tradicionālā dzīvesveida un savdabības saglabāšanu tādās jomās kā ventiņu valoda, folklora, latviskā dzīvesziņa, seno arodu prasmes, literatūra un rakstniecība, kultūras un dabas mantojuma saglabāšana, dzimtu vēstures pētniecība, kā arī digitālo prasmju un tehnoloģiju pielietošana.

Centra izveide tika sākta 2019.gadā 19.novembrī, kad ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru tika noslēgta vienošanās par Gāliņciema sabiedriskā centra projekta īstenošanu, piesaistot Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējumu. Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 2,85 miljoni eiro, no kuriem lielāko daļu summas – 2,385 miljonus eiro – sedz ERAF līdzfinansējums, bet vēl ap 84 000 eiro ir valsts budžeta dotācija.

Projekta mērķis ir izveidot kultūras un sabiedriskā centra infrastruktūru, saglabājot un attīstot kultūras mantojumu, vienlaikus nodrošinot dabas mantojuma aizsardzību un pieejamību. Gāliņciema mikrorajona kultūras un sabiedriskais centrs pildīs sabiedrības izglītības, informācijas un kultūras funkcijas.

Projektu īsteno pašvaldības iestāde “Ventspils bibliotēka” sadarbībā ar pašvaldības SIA “Ventspils nekustamie īpašumi”.

Informācija pārpublicēta no CFLA mājas lapas: https://www.cfla.gov.lv/lv/jaunums/ar-es-fondu-investicijam-pabeigta-galinciema-pakalpojumu-centra-buvnieciba-ventspili