Ventspilī, 13.jūnijā Kurzemes plānošanas reģions noslēdza apmācību semināru ciklu Kurši. Tūrisma produkta veidošana”. Kopumā dažādās Kurzemes vietās notika 12 apmācību semināri ar mērķi izzināt kuršu un baltu maztautu senvēsturi, saprotot novada unikalitāti, pēc tam radot interesantu tūrisma piedāvājumu.

13.jūnija semināra „Mīti. Tūrisma piedāvājuma veidošana” prezentācijas:

Informācija par tūrisma maršrutu - Baltu ceļš. Aiva Jakovela, Kurzemes plānošanas reģiona projekta vadītāja Mārketinga mīti un mīti par mārketingu muzejiem un citām vērtīgā mantojuma organizācijām. Liene Kupča, mārketinga un komunikācijas stratēģe Senā dzelzs ieguves procesa rekonstrukcija un dzelzsieguves senvietu izpēte Ziemeļkurzemē. Dr.hist. Armands Vijups Ieskats Kuršu un arī Kurzemes mitoloģijas reliktos un atsevišķos fenomenos. Dr. philol. Ingus Barovskis

Visas prezentācijas Kurzemes plānošanas reģiona Youtube kontā.

Paldies Ventspils muzeja kolektīvam par viesmīlību!

Kontaktinformācija:

Aiva Jakovela
KPR projektu vadītāja
+371 26315137
aiva.jakovela@kurzemesregions.lv

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Kurzemes plānošanas reģions, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.