Ārlietu ministrija izsludina projektu pieteikšanas termiņus 2020. gadā plānotajiem diasporas atbalsta projektiem:

  • 2019. gada 1. decembris projektiem, kuru realizācija paredzēta laika posmā no 2020. gada 1. janvāra līdz 30. aprīlim;
  • 2020. gada 1. marts projektiem, kuru realizācija paredzēta laika posmā no 2020. gada 1. maija līdz 31. augustam;
  • 2020. gada 1. jūlijs projektiem, kuru realizācija paredzēta laika posmā no 2020. gada 1. septembra līdz 31. decembrim;
  • 2020. gada 15. oktobris projektiem, kuru realizācija paredzēta laika posmā no 2020. gada 15. novembra līdz 31. decembrim (izskatīsim projektu pieteikumus ar noteikumu, ja, realizējot iepriekš apstiprinātos projektus, nebūs pilnībā apgūts piešķirtais finansējums).

Par projektu iesniegšanas termiņiem lūgums kontaktēties ar attiecīgo vēstniecību vai pārstāvniecību, ja atrodaties valstī, kur tāda ir. Tas vēstniecībām un pārstāvniecībām nodrošinās iespēju izskatīt projektus un līdz izsludinātajiem termiņiem iesniegt tos Ārlietu ministrijā.

Informējam, ka, realizējot Diasporas likumā noteiktos mērķus un uzdevumus, Komisija noteikusi diasporas atbalsta projektiem 2020. gadam šādas prioritātes:

  • diasporas pilsoniskās un politiskās iesaistes veicināšana;
  • diasporas pašorganizēšanās veicināšanas pasākumi, ar mērķi stiprināt nacionālo identitāti un piederības sajūtu Latvijai;
  • pasākumi bērnu un jauniešu  latviskās identitātes saglabāšanai;
  • pasākumi diasporas iesaistei Latvijas tautsaimniecības, valsts pārvaldes un zinātnes attīstīšanā.

Projektu pieteikumu jāiesniedz Ārlietu ministrijā saskaņā ar 2018. gada 5. jūnijā apstiprināto “Kārtību, kādā Ārlietu ministrija atbalsta Latvijas diasporu un tās organizāciju veidotos projektus”. Papildu informācija pieejama Ārlietu ministrijas mājaslapā.

Vēršam uzmanību, ka projektu pieteikumus iesniegt tieši Ārlietu ministrijā drīkst tikai, ja diasporas organizācijas mītnes valstī nav Latvijas vēstniecības vai pārstāvniecības.
Preses kontaktiem:
Komunikācijas grupa, Krišjāņa Valdemāra iela 3, Rīga, LV-1395, Tālrunis: (371) 67016 272;
Fakss: (371) 67828 121, E-pasts: media@mfa.gov.lv
Informācijas avots: www.mfa.gov.lv