NVA logo, logo ansamblis (ESF​), teksts, foto: dabas taka

esf logo ansamblis

ESF projekts Nr.7.1.2.1./15/I/001 “EURES tīkla darbība Latvijā”

Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) Eiropas nodarbinātības dienestu tīkla EURES konsultanti veido astoto raidījumu “Esi informēts, atgriežoties Latvijā”.

Raidījums būs skatāms 26. augustā plkst. 16.00 EURES Latvia Facebook lapā (https://www.facebook.com/eureslatvia), raidījuma tēma – NVA atbalsts karjeras plānošanā un veidošanā.

ESF projekta “EURES tīkla darbība Latvijā” vadītāja Līga Baufale: “Paliekot bez darba vai strādājot ārvalstī un vienlaikus meklējot darba iespējas Latvijā, daudziem mūsu tautiešiem ārzemēs var noderēt profesionāla karjeras konsultanta atbalsts. Viens no svarīgākajiem veiksmīgas karjeras izveides faktoriem – prast pareizi novērtēt savas profesionālās intereses, dotības, prasmes, zināšanas un iespējas, spēt pielāgoties mainīgā darba tirgus prasībām, nemitīgi attīstot un pilnveidojot darbam nepieciešamās iemaņas un prasmes.  Tāpēc profesionāla karjeras konsultanta atbalsts var noderēt jebkura vecuma darba ņēmējiem – gan jauniem, kas tikai sāk darba gaitas, gan pieredzējušajiem, kuriem ir jāpaaugstina konkurētspēja atbilstoši pieprasījumam mūsdienu digitalizētajā darba tirgū. Bezmaksas karjeras konsultācijas piedāvā NVA, un saņemt tās var attālināti – tiešsaistē vai pa tālruni. Karjeras konsultants ne vien palīdzēs pārdomāti un mērķtiecīgi  izvēlēties, plānot un veidot profesionālo karjeru ilgtermiņā, bet arī sniegs praktiskus padomus, tostarp, kā izveidot CV vai uzrakstīt motivācijas vēstuli, kā sagatavoties darba pārrunām, kā meklēt darbu.”

Raidījuma “Esi informēts, atgriežoties Latvijā” vadītājs EURES konsultants Andris Segliņš 26. augustā sarunāsies ar NVA karjeras konsultanti Lindu Upmali. Raidījuma skatītāji uzzinās, kā un kādam NVA atbalstam karjeras jautājumos Latvijas valstspiederīgie, vēl esot ārzemēs, var pieteikties, ja vēlas saņemt individuālo karjeras konsultāciju. Tiešsaistes translācijas sekotāji EURES Latvia Facebook lapas komentāru sadaļā varēs uzdot arī savus jautājumus un, ja nepieciešams, vienoties par individuālajām konsultācijām pie NVA EURES konsultantiem.

29. jūlijā NVA EURES Latvia Facebook lapā tika pārraidīts cikla “Esi informēts, atgriežoties Latvijā” septītais tiešsaistes raidījums, kurā tika izskaidroti jautājumus, kas saistīti ar veselības aprūpes pakalpojumiem Latvijā. Raidījuma skatītāji uzzināja, kam ir tiesības uz valsts apmaksātiem veselības aprūpes pakalpojumiem, kāda ir reģistrācijas kārtība pie ģimenes ārsta, kādam mērķim tiek lietota Eiropas veselības apdrošināšanas karte (EVAK), kur meklēt informāciju un palīdzību ar veselības aprūpi saistītos jautājumos.

Visu iepriekšējo cikla “Esi informēts, atgriežoties Latvijā” tiešsaistes raidījumu ieraksti jebkurā laikā ir skatāmi EURES Latvia Facebook lapā:

  1. “EURES atbalsts remigrācijai”: https://fb.watch/3UqqTbO-9y/
  2. “Bezdarbnieka pabalsts un tā eksports”: https://fb.watch/3UmuRY0ysW/
  3. ”Dzīvesvietas deklarēšanu un uzturēšanās Latvijā”: https://fb.watch/4LxhPszSR7/
  4. “Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai Latvijā”: https://fb.watch/5bmCYbQBcb/
  5. “Starpvalstu nodokļu jautājumi”: https://fb.watch/60amV9Hxwb/
  6. “Ārvalstīs iegūtās izglītības un kvalifikācijas atzīšana Latvijā”: https://fb.watch/v/1-cRzmPvN/
  7. “Veselības pakalpojumi Latvijā”: https://fb.watch/73yxExMop2/

Tiešsaistes raidījumu ciklu “Esi informēts, atgriežoties Latvijā”, balstoties uz savu darba pieredzi un piesaistot dažādu jomu ekspertus, veido NVA EURES darba mobilitātes konsultanti, lai sniegtu remigrantiem aktuālāko informāciju par darba iespējām un dzīves apstākļiem Latvijā, valsts un pašvaldību institūciju pakalpojumiem un atbalstu, nepieciešamo dokumentu kārtošanu gan ārvalstī, pirms aizbraukšanas, gan Latvijā, atgriežoties, par bezdarbnieka pabalsta eksportu, nodokļiem, dzīvesvietas deklarēšanu,  iegūtās kvalifikācijas atzīšanu un uzņēmējdarbības uzsākšanu Latvijā,  kā arī citiem svarīgiem jautājumiem.

Cikla “Esi informēts, atgriežoties Latvijā” tiešsaistes raidījumi skatāmi EURES Latvia Facebook lapā katra mēneša pēdējā ceturtdienā plkst. 16.00.

Uz tikšanos 26.augustā!

NVA EURES konsultantu atbalsts pieejams ikvienam!

Ja Jums ir papildu jautājumi par darba iespējām Latvijā, sociālo aizsardzību (ģimenes pabalsti, bezdarbnieka pabalsts un tā eksports u.c.) vai starpvalstu nodokļu samaksu, aicinām sazināties ar NVA EURES konsultantiem.

Mājaslapa: www.nva.gov.lv/eures

E-pasts: eures@nva.gov.lv

Facebook: https://www.facebook.com/eureslatvia

Linkedin: www.linkedin.com/company/eures-latvia

Piektdienās no 13.00 līdz 15.00 EURES čats:

https://ec.europa.eu/eures/public/chat-with-eures-advisers