Lai Aktīvo iedzīvotāju fonda (AIF) projektos veicinātu Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas (donorvalstu) organizāciju iesaisti, pieredzes apmaiņu un kopīgu aktivitāšu īstenošanu, AIF piedāvā kompensēt līdz 1800 eiro ceļošanas izdevumus, kas radušies projekta partnerības veidošanas vizīšu organizēšanai klātienē.

Atbalsts pieejams tikai plānojot jaunu projektu AIF stratēģisko projektu konkursā (pieteikumu iesniegšana līdz 6.septembrim) vai Kapacitātes projektu konkursā (plānots izsludināt 2021.gada septembrī – oktobrī).

Informācija pārpublicēta no Latvijas pilsoniskās aliances mājas lapas: https://nvo.lv/lv/zina/atbalsts_donorvalstu_organizaciju_iesaistei_aif_projektos