29.aprīlī ar muzikālu priekšnesumu atklāja jauno Talsu novada muzeja arheoloģisko ekspozīciju. Salikt un izvēlēties stāstus, artefaktus un pasniegt to mūsdienīgā veidā nav viegls uzdevumus, atklāšanas pasākumā norādīja Talsu muzeja galvenā vēstures speciāliste Inese Vempere.  Tomēr rezultāts izcils un ir vēl viens iemesls, lai atgrieztos Talsos.

Ar visu Talsu televīzijas stāstu par muzeja arheoloģiskās ekspozīcijas atklāšanu var iepazīties portālā www.lsm.lv. Talsu televīzijas sagatavotais sižets:

29.aprīlī Talsu novada muzejā notika arī seminārs „Stāsts. Tūrisma piedāvājuma veidošana”, kur arheoloģe Inga Doniņa stāstīja par arheoloģiskajiem atradumiem Talsu pilskalnā un Vilkmuižas ezerā, tālāk turpināja lektore Aija van der Steina par stāstu veidošanu. Semināra noslēgumā Kurzemes plānošanas reģiona Projektu nodaļas vadītāja Aiga Petkēvica vadīja diskusiju-domu apmaiņu par dabas un kultūrvēsturisko resursu jaunu tūrisma produktu izveidē Kurzemē.

Pasākuma prezentācijas

Talsu arheoloģiskais komplekss vēlajā dzelzs laikmetā un viduslaikos. Arh. Inga Doniņa, LU Latvijas vēstures institūta zinātniskā asistente Stāstu stāstīšanas (storytelling) izmantošana tūrisma pieredzējuma veidošanā un mārketinga komunikācijā. Aija van der Steina, LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes vadošā pētniece

Nākamais seminārs notiks 21.maijā Liepājas muzejā par amatniecības tēmu.

Kontaktinformācija:

Aiva Jakovela
KPR projektu vadītāja
+371 26315137
aiva.jakovela@kurzemesregions.lv

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Kurzemes plānošanas reģions, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.