Kurzemes Plānošanas reģions projekta “Baltijas jūras reģions kā makšķerēšanas tūrisma galamērķis un tā attīstība, veicināšana un ilgtspējīga pārvaldība” (RETROUT) ietvaros rīko apmācību semināru ciklu – sešus seminārus – par Kurzemes kā makšķerēšanas tūrisma galamērķa veidošanu ar mērķi izveidot konkurētspējīgus makšķerēšanas tūrisma piedāvājumus, lai kopā ar projekta partneriem – Zviedriem, igauņiem, somiem, lietuviešiem tos varētu popularizēt starptautiskā līmenī. Visus seminārus vadīs Latvijā pazīstamais tūrisma galamērķu un klasteru veidošanas eksperts Andris Klepers, un specifisku tēmu apskatīšanai tiks pieaicināti eksperti attiecīgajā jomā.
 
Pirmais apmācību seminārs notika šī gada 16.oktobrī viesu namā “Imantas”, un tajā vispārēju informāciju par makšķerēšanas tūrisma potenciālu Kurzemē sniedza A.Klepers, savukārt pieaicinātais lektors Lauris Fridrihsons, praktizējošs makšķerēšanas tūrisma gids un makšķerēšanas tūru uz Zviedrijas Lapzemi rīkotājs, dalījās savā pieredzē, pastāstot par to, kā nonācis līdz makšķerēšanas gida nodarbei un makšķerēšanas tūrisma piedāvājuma veidošanai Zviedrijā. Abu lektoru stāstījums raisīja neviltotu interesi, un prezentācijas mijās ar aktīvām diskusijām. Lai arī semināru cikls ir veltīts jauna tūrisma pakalpojuma veidošanai Kurzemē, dalībnieku vidū pārstāvēti bija ne tikai tūrisma nozares profesionāļi – tūrisma informācijas centru darbinieki un izmitināšanas pakalpojumu sniedzēji –, bet arī makšķernieki un profesionālo asociāciju pārstāvji, kas, jāatzīst, viskaislīgāk iesaistījās sarunās gan par specifiskiem makšķerēšanas jautājumiem, gan arī par to, kā darbojas makšķerēšanas gidi, kas jāņem vērā, veidojot makšķerēšanas tūrisma produktus, kāds ir šajā biznesā valdošā ētika un  pakalpojumu specifika. 
 
Nākamais seminārs notiks 15.novembrī Rīgā, kultūras centrā “Ziemeļblāzma”, Baltijas Tūrisma foruma ietvaros, savukārt šī gada pēdējais – trešais – seminārs tiks rīkots 
Nīcas novada viesu namā “Jūrnieka ligzda”, un tas notiks 4.decembrī. Semināru cikls turpināsies arī 2019.gada janvārī, februārī un martā, bet par to norises laikiem un vietām ziņosim atsevišķi.
Semināru materiāli:
  • Zanes Gailes prezentācija “Baltijas jūras reģions kā makšķerēšanas tūrisma galamērķis un tā attīstība, veicināšana un ilgtspējīga pārvaldība”, pielikums Nm.1; 
  • Laura Fridrihsona prezentācija “Makšķerēšanas tūrisma piedāvājums – komerciālie apsvērumi, Zviedrijas pieredze”, pielikums Nm.2;
  • Andra Klepera prezentācija “Kurzemes konkurētspēja makšķerēšanas tūrismā Baltijas jūras reģionā. Konkurence, pieprasījums un potenciāls”, pielikums Nm.3.
pielikums nm.1 pielikums nm.2 pielikums nm.3