Šī gada 20.janvārī tiek sasaukta Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes sēde, kas notiks attālināti. Sēdē dalību apstiprinājuši Labklājības ministrijas valsts sekretārs I.Alliks un valsts sekretāra vietniece L.Āboliņa, lai diskutētu par aktualitātēm labklājības jomā, kas skar pašvaldību darbu, tai skaitā sociālo pabalstu izmaksu regulējumu un bāriņtiesu darbu 2021.gadā.

Sēdes sākums: plkst. 10.00

Sēdes norises vieta: Attālināti, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus tīmekļa vietnē Zoom

Sēdes materiāli:

darba kārtība KPRAP Lēmumprojekti