Šī gada 24.martā plkst. 10.00 tiek sasaukta Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes sēde, kas notiks attālināti. Sēdē dalību apstiprinājušas Anita Krūmiņa, CFLA direktore un Anita Beke, CFLA Infrastruktūras attīstības departamenta Kurzemes reģiona nodaļas vadītāja, lai informētu par Eiropas Savienības fondiem un aktualitātēm.  Sēdē arī dalību apstiprinājis Jānis Lange, VSIA “Latvijas Valsts ceļi” valdes priekšsēdētājs, lai sniegtu aktuālo informāciju par plānotajiem darbiem uz valsts autoceļiem Kurzemes plānošanas reģionā 2021.gadā, investīciju programmām un plānotajiem darbiem nākamajos gados, kā arī aktualitātēm par investīciju programmas autoceļu attīstībai administratīvi teritoriālās reformas kontekstā valsts ceļu sakārtošanai.

Attīstības padomes sēdē plānots arī lemt par jaunās Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības programmas 2021.-2027.gadam 1.redakcijas apstiprināšanu un nodošanu publiskai apspriešanai.

Sēdes norises laiks: 24.martā plkst. 10.00

Sēdes norises vieta: Attālināti, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus tīmekļa vietnē Zoom

Sēdes materiāli:

darba kārtība KPRAP Lēmumprojekti