Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra ir uzsākusi pieteikumu pieņemšanu jaunuzņēmumu atbalstam dalībai starptautiskās izstādēs un konferencēs ārvalstīs, kā arī tiešajās vizītēs pie potenciālā investora vai sadarbības partnera ārvalstīs.

Atbalsta pieteikumu pieņemšana jaunuzņēmumu atbalstam dalībai starptautiskās izstādēs un konferencēs ārvalstīs, tiešajās vizītēs pie potenciālā investora vai sadarbības partnera ārvalstīs notiek līdz 2020. gada 31. janvārim.

Atbalstu var saņemt jaunuzņēmumi ar augstas izaugsmes potenciālu, kuru pamatdarbība ir saistīta ar mērogojamu biznesa modeļu un inovatīvu produktu izstrādi, ražošanu vai attīstību.

Komersanti tiks atlasīti pēc šādiem kritērijiem:

  • komercdarbību veic pirmos piecus gadus kopš reģistrēšanas komercreģistrā;
  • līdz pieteikuma iesniegšanas brīdim ir veicis biznesa idejas pamatā esošā produkta vai tehnoloģijas izstrādes darbus vai tam uz pieteikuma iesniegšanas brīdi ir intelektuālā īpašuma tiesības uz pieteiktās biznesa idejas pamatā esošo inovatīvo produktu vai tehnoloģiju  un šīs tiesības būs spēkā visā atbalsta sniegšanas periodā;
  • komersanta un to saistīto un partneruzņēmumu ieņēmumi no saimnieciskās darbības pēdējā pārskata periodā kopā nav sasnieguši 300 000 EUR;
  • iepriekš piešķirtā de minimis atbalsta summa pēdējo trīs gadu laika posmā nepārsniedz 200 000 EUR.

Atbalsta ietvaros tiks segtas komandējuma izmaksas – vienam komersantam ne vairāk kā divām personām –, saskaņā ar šādām pozīcijām:

  • dienas nauda;
  • naktsmītnes;
  • starpvalstu un starppilsētu ekonomiskās klases sabiedriskais transports;
  • starptautiskās izstādes vai konferences organizatoru noteiktās izmaksas;
  • dalības maksa, ekspozīcijas laukums, stendu īre, u.tml;
  • pievienotās vērtības nodoklis, ja atbilstoši attiecīgajiem normatīvajiem aktiem nodokļu un nodevu jomā komersants to nevar atgūt pilnā vai daļējā apmērā.

Vienam jaunuzņēmumam maksimāli pieejamais atbalsts – 4 000 eiro. Tiek segts līdz pat 70% izmaksu. Atbalstāmo darbību īstenošanas termiņš ir no 2020. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim.

Pieteikumus var iesniegt LIAA Klientu apkalpošanas nodaļā darba dienās no plkst. 8.30 līdz plkst. 17.00 (trešdienās līdz plkst. 19.00) vai, nosūtot pa pastu (ierakstītā vēstulē) uz adresi Pērses iela 2, Rīgā, LV-1442, vai sūtot uz elektroniskā pasta adresi liaa@liaa.gov.lv(link sends e-mail) (noformētu elektroniska dokumenta veidā).

Par neskaidrajiem jautājumiem vērsties LIAA Klientu apkalpošanas nodaļā pa tālruni 67039499, klātienē – Pērses ielā 2, Rīgā (1. stāvā) vai, rakstot e-pastu startup@liaa.gov.lv(link sends e-mail).

Uzsaukumā kopējais pieejamais finansējums 40 000 eiro. Finansējums tiek piešķirts LIAA īstenotā projekta Nr.1.2.1.2/16/I/001 “Tehnoloģiju pārneses programma” ietvaros.

Plašāka informācija šeit.